Corona Landingspagina2021-11-17T15:20:44+01:00

Achtergrondinformatie rond corona

Naast diverse artikelen over de ziekte Covid-19, het coronabeleid en een oplossing voor de crisis, publiceert De Groene Rekenkamer op deze pagina enige achtergrondinformatie en verwijzingen naar enkele misschien wat minder bekende bronnen.

Bekijk hier het webinar van 15 april 2021 over ivermectine:

Bekijk hier een compilatie van uitspraken van 16 ‘corona-kritische’ wetenschappers:

Met dank aan Tom Ketelings, november 2021

Medicatie tegen Covid-19

Het RIVM stelt dat er geen werkzame medicatie bestaat.

Van de mogelijkheden die onder andere door het Artsencollectief worden genoemd, geven we op deze pagina en elders op de website vooral aandacht aan het middel ivermectine.

Samenvatting van FLCCC respons op ivermectine-kritiek

De oorspronkelijke argumentatie is hier vanwege de lengte samengevat tot vereenvoudigde stellingen. Klik op het plusje om deze redactionele interpretatie in tabelvorm te bekijken.

Overweging # FLCCC respons
1. Oordeel over klinische werkzaamheid in licht van beperkingen van studies. Weinig instanties doen een even grondige review als met name BIRD- of Unitaid/WHO-teams die ‘actieve’ evaluaties hebben uitgevoerd en die tot een positief oordeel komen.
2. Aantal klinische proeven met voldoende draagkracht is beperkt. Een groot aantal (tientallen) OCT’s en RCT’s met consistente resultaten.
3. De beperkte omvang van (tenminste) 17 RCT’s. Omvang is niet statistisch doorslaggevend, onderlinge consistentie van verschillende onderzoeken wel. “De huidige berekende waarschijnlijkheid dat de gemeten effecten van Ivermectine op overleving te wijten zijn aan toeval, bedraagt 1 op 5.000”.
4. Beperking opzet RCT’s. Waardevolle resultaten ondanks enige beperkingen in opzet.
5. Bezorgdheid over de veiligheid van Ivermectine in COVID-19 Resultaat van uitgebreide studies: “ernstige bijwerkingen ondubbelzinnig en uiterst zeldzaam”. Bovendien hoge effectiviteit bij behandeling terwijl profylactische verhouding 1 zieke op 7 behandelingen levert.
6. Verschillende doses en schema’s van Ivermectine toegepast in proeven De verscheidenheid aan doses en schema’s is een sterkte, geen zwakte.
Conclusie critici: varieert van afwijzend tot “neutraal” (WHO). In bijna alle van de nu meer dan twee dozijn gerandomiseerde klinische studies van Ivermectine in de behandeling van COVID-19, worden herhaalde, grote, statistisch significante voordelen in elk stadium waargenomen, met als belangrijkste een vermindering van de mortaliteit. Deze voordelen maken Ivermectine uniek onder de COVID-19-therapieën omdat geen enkel ander geneesmiddel tegelijkertijd effecten heeft aangetoond op het voorkomen van overdracht, virale klaring, tijd tot klinisch herstel en overleving.

Het is van groot belang dat een positief advies wordt gegeven, zodat het middel ook in de andere dan de 25 huidige landen grootschaliger en formeel ingezet kan worden. Dit zal het aantal ernstig zieken verminderen, ziekenhuizen ontlasten en levens sparen.

Meer wetenschap en geneeskunst

Satoshi Ōmura kreeg ooit een Nobelprijs voor de ontwikkeling van ivermectine. Dit artikel verscheen eind maart in het Japanese Journal of Antibiotics:

Global trends in clinical studies of ivermectin in Covid19

Morimasa Yagisawa, Ph.D.1,2,  Patrick J. Foster, M.D.2,
Hideaki Hanaki, Ph.D.1 and Satoshi Ōmura, Ph.D.1

1 Kitasato University Ōmura Satoshi Memorial Institute

2 Keio University Faculty of Pharmacy
(Received for publication March 10, 2021)

Response to the initial alarm bells of the Coronavirus infection, which occurred in Wuhan City, Hubei Province, China in November 2019, was delayed as it was announced to be a type of pneumonia of unknown cause. The WHO warned about….

Lees verder in deze pdf:

Omura over ivermectine

Een gebruikerservaring over medicatie met ivermectine.

Voor Kristina Morros kwam Covid-19 zeer dicht bij. Het liep goed af en medicatie speelde een hoofdrol. We vroegen haar om haar verhaal op te schrijven.

Dankzij ivermectine leven mijn ouders nog

Het verhaal rond ivermectin is heel persoonlijk voor me. Mijn ouders, beiden woonachtig in de VS, kregen Covid-19. Mijn vader is 82, mijn moeder 78. Met name mijn vader is een voorbeeld van een patiënt die met onderliggende klachten (astma, atriale fibrillatie, reumatoïde artritis, pacemaker) tot de risicogroep behoort; mijn moeder is een stuk gezonder.

Mijn achtergrond

Ik volg het debat en de onderzoeken rond ivermectine vanaf het begin, inclusief de behandelingsprotocollen  (I-MASK+ en I-MATH+) van Dr. Pierre Kory, president van de FLCCC. Van origine ben ik zelf een Amerikaanse en van beroep een Certified Registered Nurse Anesthetist, opgeleid en getraind in de VS, waar ik ook meer dan 10 jaar als anesthesist heb gewerkt voordat ik naar Nederland kwam.

Tijdens onze opleiding wordt veel aandacht besteed aan statistiek, gericht zowel analyse als het doen van onderzoek; we werken op basis van ‘evidence based medicine’ om onze patiënten de beste en veiligste zorg te geven. Tijdens de pandemie heeft onze beroepsgroep een vitale rol gespeeld voor de patiëntenzorg in onze IC’s en de spoedeisende hulp, zoals in de VS en ook in de rest van de wereld.

Aanvankelijke behandeling

Mijn vader had longsymptomen en kreeg een monoclonale antilichaam infusie toegediend in een lokale Covid kliniek, maar zijn reactie erop leidde tot een cytokine storm waardoor hij uiteindelijk naar het ziekenhuis moest. Eenmaal in het ziekenhuis weigerden de artsen mijn vader ivermectine te geven. Inmiddels kon mijn vader amper praten, kreeg zuurstof toegediend en verslechterde met het uur. Ivermectine was bij de eerste klachten al aan mijn ouders voorgeschreven, maar de eerste dosis had mijn vader thuis nog niet in kunnen nemen (mijn moeder al wel) en nu, eenmaal in het ziekenhuis, weigerde men mijn vader zijn eigen medicatie.

Omdat mijn vader geen vertrouwen meer had in de zorg die hij kreeg, nam hij zelf het besluit om het ziekenhuis te verlaten. Mijn moeder heeft toen zelf voor zuurstof moeten zorgen, zonder hulp van het ziekenhuis. Mijn vader had een kort gesprek met de arts over zijn zorg, maar kreeg geen informatie over zijn gezondheidsstatus, kreeg geen inzage in z’n röntgenfoto’s en ook de resultaten van het lab werden niet verstrekt. Mijn vader heeft een officiële klacht in moeten dienen om uiteindelijk inzage te krijgen. Ik moet erbij vermelden dat mijn vader een gepensioneerd radioloog is.

Eenmaal thuis begon mijn vader direct met de inname van ivermectine volgens het protocol van de FLCCC. Aanvankelijk nog wel met zuurstof, maar al na 24 uur verdween de koorts en na 48 uur hoefde mijn vader ook geen zuurstof meer te gebruiken. Mijn moeder, die zoals gezegd iets eerder met ivermectine begonnen was, had dezelfde regressie van de symptomen.

Ongelukkigerwijs haalde het ziekenhuis mijn moeder over tot het toedienen van een monoclonale antilichaam infusie die tot een onmiddellijke negatieve reactie leidde; gelukkig bleef deze beperkt tot een afname van reuk- en smaakzin. De positieve werking van ivermectine zorgde er gelukkig voor dat ze beide zintuigen weer volledig terug heeft. Een maand later liet een röntgenfoto zien dat mijn moeder organiserende pneumonie (OP) had ontwikkeld en daarbij was ze erg moe en had ze een wat warrig geheugen. Ze heeft hiervoor additionele ivermectine voorgeschreven gekregen en ook deze klachten zijn verdwenen. Mijn ouders zijn inmiddels beiden volledig genezen en geheel vrij van klachten.

Profylaxe

Om mijn ouders bij te staan en te helpen ben ik, voordat mijn vader ziek werd, naar de VS gevlogen en ik heb tijdens mijn verblijf ivermectine gebruikt als profylaxis. Ik was er tenslotte als zorgverlener voor mijn eigen ouders, dus ik moest gezond blijven voor hen, maar ook voor als ik terug naar Nederland kwam. Ik heb om die reden geen Covid-19 gekregen tijdens mijn verblijf in de VS.

Mijn oordeel over ivermectine

De hoeveelheid onderzoek en inmiddels ook peer-reviewed onderzoek over ivermectine is in overvloed beschikbaar. Sterker nog: complete landen als Zuid-Afrika, India, Peru, Slowakije, Egypte en Zimbabwe etc etc zijn overgegaan tot het landelijk distribueren van ivermectine onder de bevolking. In al deze landen schieten de cijfers omlaag, gaat niemand naar de IC en is het aantal doden tot nagenoeg nul gereduceerd. Talloze malen is reeds aangetoond dat ivermectine in alle stadia van het virus effectief is en dat het ook helpt bij de zogeheten vorm van ‘long-haul covid’. De meta-analyses voor de ‘randomized control trials’ zijn allemaal geanalyseerd door Tess Lawrie systematic reviewer en director van de Evidence-Based Medicine Consultancy en hoofd van de BiRD Group en laten zonder enige twijfel zien dat er door het gebruik van ivermectine een overduidelijke reductie is in ziekteverloop en sterfte onder Covid-19 patiënten.

Ik hoop ten zeerste dat de WHO, de NIH en de EMA al deze onderzoeken en ruimschoots beschikbare data als bewijs zullen erkennen.

Tot slot vind ik het schokkend om te vernemen dat als doktoren in Nederland ivermectine voorschrijven aan Covid-19 patiënten, ze een boete van €150.000,- riskeren en dat men inmiddels zover is gezonken dat men apothekers vraagt om artsen te verraden als er ivermectine wordt voorgeschreven. Het is niet uit te leggen dat men op deze manier juist meewerkt aan de obstructie van de gezondheidszorg en dat men de IC opnames en het aantal (onnodige) doden doet toenemen.

In Nederland lijken mensen op zichzelf aangewezen zodra ze positief testen op Covid-19. Hoe dat ook anders kan en hoe vroege medicatie wordt ingezet in India blijkt uit dit relaas.

Een vorstelijke zorgbehandeling tijdens Covidpandemie in India

Hoe een Zuid-Afrikaanse staatsburger in India om haar ouders te bezoeken Covid opliep en onder de indruk raakte van de liefde en zorgzaamheid

Door Archana Sinha
GEPUBLICEERD OP 6 MAART 2021 21:46 uur IST
Hindustan Times.com

Het was een zeer onverwachte – en ontmoedigende – ontdekking. Zes dagen nadat ik in India aankwam, testte ik covid-positief. Als lid van een artsengezin voelde ik me minder zenuwachtig dan ongemakkelijk. Ik was tenslotte naar India gekomen om mijn bejaarde ouders te helpen nadat mijn vader een beroerte had gehad, en nu stond ik op het punt in mijn isolement te gaan.

Mijn enige symptoom was af en toe een droge hoest die veranderde in wat klonk als een hoest op de borst, maar dat was het niet. Ik had geen koorts, geen congestie, geen pijn in het lichaam, geen andere symptomen. Mijn virale last, zo bleek uit de test, was laag. Maar daar was ik minder van onder de indruk dan van het feit dat mijn testresultaten dezelfde dag binnenkwamen.

De volgende ochtend vroeg, om 9 uur ’s ochtends, arriveerde een heer bij onze deur, die mij bij naam zocht. Hij zei: “Mevrouw, u hebt positief getest op Covid en ik heb wat details nodig.” Hij vulde een document met mijn antwoorden op zijn vragen, vroeg naar andere familieleden en vroeg of er ruimte was in het huis waar ik 10 dagen kon isoleren, compleet met een aparte badkamer. Toen overhandigde hij me een doosje van het coronateam van de regering van Uttarakhand, en ik ontdekte dat zijn naam meneer Sharma was.

De kit bevatte een thermometer, een oxymeter, vijf dagen doses arithromycine, 10 tabletten paracetamol, drie tabletten Ivermectine en 10 capsules vitamine C, compleet met gedetailleerde en nauwkeurige instructies over wanneer en hoe ze te consumeren. Er zaten ook 10 maskers in de set en ik kreeg een gele zak met het opschrift ‘Bio Hazardous Waste’ waarin ik mijn maskers, gebruikte toilettissues enzovoort moest weggooien. Meneer Sharma nam toen een foto van mij terwijl ik de kit vasthield als bewijs dat hij is afgeleverd.

Hands-on aanpak

Als dochter en zus van doktoren had ik meneer Sharma niet echt nodig om mij alles uit te leggen. Ik had de kit niet eens nodig omdat ik toegang heb tot medicijnen. Maar het was hartverwarmend om te weten dat iedereen in Uttarakhand medicijnen en begeleiding krijgt als ze geïsoleerd moeten worden.

Elke ochtend belde meneer Sharma me om 10 uur ’s ochtends om mijn gezondheidstoestand te controleren. Ik moest hem mijn temperatuur- en oxymeterwaarden geven. Elke tweede dag belde een vrouwelijke arts om te informeren naar eventuele symptomen die zich mogelijk hadden gemanifesteerd, of ik ademhalingsmoeilijkheden had, enzovoort. Op de negende dag van mijn isolement arriveerde een klein team van twee vrouwelijke dokters en meneer Sharma om mij persoonlijk te controleren en te zien of ik medicatie of zuurstof nodig had. Ze adviseerden me om na vier dagen opnieuw te testen en dus 14 dagen nadat ik positief was getest op het coronavirus, testte ik negatief en ze belden allemaal om me te feliciteren met mijn herstel.

Ik was verrast en opgetogen dat de regering van Uttarakhand zo probaat was geweest in de uitvoering van haar coronabeheer: gratis medicijnen verstrekken, informatie en kennis delen en de patiënten en de situatie constant in de gaten houden. Het was ongelooflijk dat er elke dag iemand belde om te informeren naar de gezondheid van de patiënt: dit betekende dat de patiënt kon worden begeleid om zich bewust te worden van zijn of haar evoluerende symptomen en te begrijpen wat hij moest doen. Ik kreeg te horen dat als een patiënt ernstige symptomen vertoonde, hij of zij kosteloos naar een zuurstofvoorziening werd geëvacueerd.

De manier waarop de regering in Uttarakhand de pandemie aanpakt, doet me denken aan een muhawara (gezegde). Hier is mijn versie ervan: “Sukh mein sumiran sab kare, dukh me kare na koi, jo government dukh me sumiran kare, woh government meri hoye.”

Isolement was behoorlijk demoraliserend. Je voelt je opgesloten, alsof je in de gevangenis zit. Maar het is nu voorbij en hopelijk heb ik wat antilichamen in plaats van coronalichamen.

Auteur: HT Brunch, 7 maart 2021
Volg op twitter.com/HTBrunch
Maak contact op facebook.com/hindustantimesbrunch

Verder lezen:

Algemeen:

Medisch deskundige individuen met een uitgesproken visie:

  • Pierre Capel, emeritus hoogleraar experimentele immunologie
  • Jan Bonte, kritisch neuroloog
  • Amesh Adalja uit de VS. Veelgevraagde expert met genuanceerde visie en eerste-hands kennis; keurt lock-downs af, is positief over vaccins maar ook maskers, is niet onder indruk van ivermectine, wel van Covid-19 en Fauci. Eigen website hier.

Ivermectine

Beeld van totale (over-)sterfte van Euromomo.

T/m week 15.

EuroMOMO mortality

De Coronatabel

Dit overzicht helpt de discussie samen te vatten en te structureren. De getoonde invulling is prikkelend en nog aan discussie onderhevig.

hoofdvragenlogisch antwoord overheidsbeleid en beleidsondersteunende wetenschap
1Ernst van het virusMortaliteit"IFR 0.23%, hoofdaandeel ouderen zonder effect op gemiddelde leeftijd.
Voor minstens 98% bevolking niet zorgwekkend; zorg goed voor 2% (zie ad 2, 5, 8)"
Ongekend ernstig! Pandemie! Steeds opnieuw, bij iedere variant.
2Andere effecten“long covid” niet veel anders dan bij Pfeiffer enz. Te onderzoeken. Zie ook “voorkomen..”, ad 5.Long Covid. Hersenschade.
3MedicatieWorden de beschikbare geneesmiddelen ingezet en omarmd?Huisartsen 1e lijn en bijvoorbeeld Ivermectine aantoonbaar werkzaam.Niets dringt door bij gevestigde instituties. Beroepsverenigingen passief of tegenwerkend: want vaccin-paradigma.
4DemografieVoor wie is corona zorgwekkend?Voor ouderen, boven de 70. In perspectief met andere doodsoorzaken. Tevens voor jongere mensen met bijzondere aandoeningen.
5Wat is de rol van kinderen?Beperkt vanwege hun zeer sterke en flexibele immuunsysteem.Kinderen worden van school gehouden, dragen maskers en worden aan invasieve (PCR-) testen onderworpen. Angst ingeboezemd dat zij “hun opa en oma doodmaken”.
6VaccinatieZijn de met spoed ontwikkelde vaccins werkzaam en veilig, met name bij brede toepassing?Vrijwillige vaccinatie daar waar het zou kunnen helpen, in weerwil van muterend virus.“vaccinatie is de enige uitweg” en rechtvaardigt experimentele uitrol.
7Voorkomen is beter dan genezenProfylactische medicatie te omarmenvitamine D en Ivermectine enz. kan “off-label” gebruikt worden. Neem beschikbare onderzoek serieus en breid het uit.Tegenwerking, zie bijvoorbeeld HCQ/Zn en ook disproportioneel terughoudend jegens Ivermectine
8Bewegen en sportenBlijf sporten. Ga naar buiten. Wees positief en gevrijwaard van stress."Blijf thuis! Minimaliseer contacten. Geen contact. Afstand. Maskers. (en: wees bang, want “alleen samen krijgen we corona er onder”)
"
9OverheidWanneer mag een overheid vrijheden van burgers inperken?Zeer tijdelijk, gericht en plaatselijk en bij een serieuze dreiging. Zie het geval “Typhoid Mary”.“dodelijkheid” is verdwenen uit criteria-lijst; alles mag, zie spoedwet, ongehinderd door basale burgerrechten.
10Lockdown? ten behoeve van “volksgezondheid”?"Nooit ergens ter overweging geweest in enig handboek voor pandemiebestrijding. Onrechtmatig ook.
In plaats van “volksgezondheid, moet individuele gezondheid betracht worden."
Lockdown is noodzakelijk kwaad. Maar goed voor de minimalisering van de footprint. Autoritaire staatsdwang normaliseren.
11Gezondheids-zorgCapaciteitsproblemen in ziekenhuizenLaat die sector zich aanpassen aan de werkelijke dreiging. Omarm medicatie en vergeet de PCR-Ct35 als “test”. Een vrije markt werkt ook voor aanpassing beter."Gerichte zorgcapaciteit wordt niet aangepast. Hospitaalschip wordt afgewezen.
Probleem wordt afgewenteld op de bevolking die mag worden opgesloten."
12Hoe monitoren we de dreiging en ernst?Monitor de werkelijke ziekte en sterfte. Diagnose te stellen door arts.PCR “testen” breed toepassen op iedereen met klachten en ook zónder.
13Nevenschade van huidig ingrijpend beleid
Effect op vrijheid en zelfstandigheid/onafhankelijkheid van burgersIeder wordt meer afhankelijk van overheid met de diepste zakken (geldpers en belastingbetaler).Vrijheid ondergeschikt aan oordeel politiek en haar adviseurs. Grondwet terzijde met almacht via spoedwet.
14GezondheidAantoonbaar op zo veel terreinen slechte invloed door stress, economische rampspoed en gebrek aan beweging en levensvreugd.“Alleen samen krijgen we corona onder controle”; nevenschade komt niet voor in publieke uitingen.
15EconomischEconomische omwenteling met verzwakking MKB en hele sectoren, enz.Kans: the Great Reset. “Duurzaam en inclusief”, technocratische ideologen grijpen hun kans.
16De uitweg uit de crisisHoe komen we uit de crisis?Normaliseer het leven. Verwijder de restricties. Schaf huidig gebruik van de PCR-test af. Nadruk op genezen of voorkomen van de ziekte Covid-19 en individuele verantwoordelijkheid.Geen perspectief, eeuwige dreiging van mutaties, beperkte vrijheden voor bezitters van coronapaspoort.

Alle artikelen over corona-zaken op een rij:

Langer leven met minder kanker – dankzij de atoombom?

Waarschuwing: het volgende bericht kan mensen boos maken. Het is radicaal in tegenspraak met wat zij hebben leren zien als de uiteindelijke waarheid, en zij haten als die in twijfel wordt getrokken. Niettemin is het gebaseerd op de nieuwste wetenschap en bovenal: het is heel goed nieuws! Dit is ‘t: In 1945 gooiden de Amerikanen atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. 200.000 mensen stierven in dit inferno, vaak na een lange lijdensweg. Dit nooit meer! Maar er waren ook meer dan 350.000 (geregistreerde) overlevenden, in Japan Hibakusha genoemd. Ze bevonden zich op [...]

HoeNuVerderKrant

Houd uw brievenbus in de gaten! Binnenkort kunt U daarin de ‘De Hoe Nu Verder Krant’ verwachten! Het is een initiatief waar de Groene Rekenkamer ook aan heeft meegewerkt. Deze krant gaat ervan uit dat de pandemie is afgelopen en dat we een antwoord moeten vinden op de vraag: En Nu? De krant staat vol met informatie die u niet via de gebruikelijke kanalen ontvangt. U leest daarin ook over een offshoot van Uw Groene Rekenkamer, de Biomedische Rekenkamer. Dit is een nieuwe stichting [...]

Omicron – gamechanger?

Een eerste Omicron inventarisatie In recente gesprekken viel mij op dat de angstfactor jegens corona door Omicron zich nog weer eens heftig doet gelden. Zoals Bhakdi en anderen voorspelden (zie onder in de uitklapsectie), blijken inentingen nutteloos voor verspreiding. En verspreiden doet deze variant als geen ander (zie uitleg waarom, van P. Capel hieronder). Maar hoe ernstig zal deze ziekteverwekker zijn? Hierbij een kleine rondgang langs mensen die onafhankelijke en betrouwbare analyses maken. Het betreft de eerste analyses, die accuraat en behulpzaam lijken, afkomstig [...]

Corona angst

Chronologisch overzicht van verontrustende coronahervormingen. Een bijdrage van Twan Houben. De ontwikkelingen binnen de EU op het gebied van pandemiebestrijding en vaccinatie, lezen voor mij als extreem verontrustend. Ik heb twee dagen aan alle besluiten, publicaties en verordeningen besteed. De hoofdzaken volgen hieronder. Op 12 september 2019 (!) werd de EU Global Vaccination Summit in Brussel gehouden. Motto; In Vaccines We Trust. Het betreft gezamenlijk Europees beleid en inkoop van vaccins in geval van een pandemie. Tevens pleidooi voor de grote [...]

By |3 december 2021|Categories: analyse, De Groene Rekenkamer, epidemie, GRK Artikel|Tags: , |2 Comments

Persbericht: Lareb toont niet alle meldingen bijwerkingen coronavaccins [update]

Open brief aan Agnes Kant, directeur van bijwerkingencentrum Lareb De stichting Lareb is in ons land de centrale instantie voor het melden van bijwerkingen van vaccins. Volgens de organisatie zijn er sinds het begin van de  vaccinatiecampagne voor Covid 19 ruim 150.000 meldingen gedaan van al dan niet fatale bijwerkingen. De stichting BPOC betwist deze telling en is met een eigen berekening gekomen op basis van meldingen van het publiek, dit staat los van het hiernavolgende. De stichting Groene Rekenkamer concludeert in een eigen [...]

Epidemie is al lang voorbij?

Huisartsen- en GGD-data vergeleken datum 22-9-2021 MONITORING GRIEPACHTIGE INFECTIES ZONDER PCR TESTEN Een bijdrage van Prof. T. Schetters. De huidige crisis in de maatschappij vindt zijn oorsprong in de grenzen aan de capaciteit van de gezondheidszorg. Dit werd pijnlijk duidelijk tijdens de eerste maanden van de corona epidemie in het voorjaar van 2020. Vanwege een grote toestroom van patiënten met ernstige griepachtige verschijnselen in de ziekenhuizen en onzekerheid over de duur van deze epidemie zag de overheid zich genoodzaakt tot het nemen [...]

Replay webinar: hoeveel schadelijker is een lockdown? – Professor Ira Helsloot.

Bekijk hier de opname van dit webinar Het bloedbad dat lockdown heet. Begin 2020 was het voor velen volstrekt duidelijk: dit kan alleen door een lockdown opgelost worden! De enige reden daarvoor was dat men de indruk had dat zo'n lockdown in China effectief was. Wetenschappelijk bewijs voor de zin ervan was er niet. De WHO had in oktober 2019 al een soort draaiboek voor pandemieën gemaakt, en daar kwam de lockdown helemaal niet in voor. Alleen Zweden lijkt de WHO richtlijnen te hebben [...]

Lezing Professor Schetters.

Vaccinatie: hoe nu verder? In deze lezing van professor Theo Schetters' op de Ontgroeningsdag, maakt hij voor een breed publiek duidelijk waarom hij de invoering van nieuwe types vaccin voor massavaccinatie onverantwoord vindt. Stoppen kan nu nog. Hij sprak op 23 juni 2021 op de Ontgroeningsdag. Aan bod komen de volgende punten: epidemie: sterfte versus de PCR-test; sterftebeeld aan/met corona; ziekenhuisopnames versus "testen"; Niveldata: wat wil Van Dissel ons laten weten? voortgang vaccinatieprogramma; risicogroepen; vergelijking bijwerkingen met die van griepvaccins; coronavaccins: “hot”; Lareb; coronavaccins "Hot" [...]

Professor Dr. Schetters op de Ontgroeningsdag:

De epidemie is al meer dan een jaar voorbij - volgens Van Dissel. Professor Theo Schetters hoort Van Dissel van het RIVM iets belangrijks zeggen, een noodkreet voor hulp misschien: er is al lang geen epidemie, zoek het uit! Dit kunnen we nu gaan doen. Alles voor niets geweest? Het materiaal in deze clip is geschoten op de Ontgroeningsdag 2021 op 23 juni j.l. Bronnen. Bovenstaande dia is uit de presentatie voor de Tweede Kamer Commissie. Hier kunt u de hele [...]

Het volgende coronaboek komt er aan

Interview met professor Bhakdi "Corona Ontmaskerd" verschijnt over twee weken. In een eerder bericht, presenteerden we het vertaalde proefhoofdstuk "De Inentingsroes". We hebben vanaf het verschijnen van de Duitse uitgave van Corona Unmasked (opvolger van Corona Vals Alarm?)  hard gewerkt aan de vertaling en krijgen nu bevestigd dat het boek in de tweede week van juli leverbaar is. Voorbestellen kan hier. Vanaf maart besteedden we aandacht aan Ivermectine, als probaat middel tegen de ziekte – voor het geval dat. Met het druk bezochte webinar met [...]

Een advies uit de coronacrisis

Naar een ander Covid-19 beleid: minder vaccins en meer geneesmiddelen webinar leer meer... De fixatie op vaccins en lockdowns van de overheid in de strijd tegen Covid-19 heeft een averechts effect: door de lockdowns wordt de opbouw van natuurlijke immuniteit vertraagd. Daardoor heeft het virus meer tijd om te muteren. De werkzaamheid van de bestaande vaccins zal steeds minder worden. De mensen zullen dus ziek blijven worden en dan helpen vaccins niet en zijn geneesmiddelen nodig. [...]