Kernenergie

Wat is kernenergie?

Kernenergie komt vrij bij de splitsing van atoomkernen. Hierdoor wordt warmte geproduceerd die kan worden omgezet in elektriciteit. De opwekking van kernenergie gebeurt in een beheerste omgeving, de zogeheten ‘reactor’. Om een kerncentrale te laten draaien is zeer weinig splijtstof (dit is de ‘brandstof’ voor een kerncentrale) nodig. Veel van deze splijtstof is afkomstig uit landen als Canada en Australië.

Wereldwijd bestaat 17% van alle elektriciteit dankzij kerncentrales, in Europa is dat zelfs 35%. In Nederland is 4% van alle opgewekte elektriciteit afkomstig uit kerncentrales, maar door import wordt ongeveer 10% van de verbruikte elektriciteit met kerncentrales opgewekt. Frankrijk is het land dat de meeste kerncentrales heeft: 70 à 80 procent van de Franse elektriciteit is nucleaire energie.