Houd uw brievenbus in de gaten!

Binnenkort kunt U daarin de ‘De Hoe Nu Verder Krant’ verwachten! Het is een initiatief waar de Groene Rekenkamer ook aan heeft meegewerkt. Deze krant gaat ervan uit dat de pandemie is afgelopen en dat we een antwoord moeten vinden op de vraag: En Nu? De krant staat vol met informatie die u niet via de gebruikelijke kanalen ontvangt.

U leest daarin ook over een offshoot van Uw Groene Rekenkamer, de Biomedische Rekenkamer. Dit is een nieuwe stichting waarin een aantal deskundige rekenaars zich uitgebreid gaat verdiepen in de pandemiecijfers van de overheid. Beter gezegd: zich gaat inspannen om deze cijfers boven tafel te krijgen, want volgens ons is 90% van de informatie nog opgesloten in de ambtenarij. Vanuit de Wet Openbaarheid van Bestuur gaan we die informatie opvragen en vervolgens diepgravend analyseren.

De Hoe Nu Verder krant is deels een crowdfunding project: als u doneert kunnen we de oplagen vergroten en meer exemplaren drukken en verspreiden. Op het moment kunnen we 4,9 miljoen een krant in de bus schuiven, maar om heel Nederland te bedienen moeten we naar…

Fragment van het donatiescherm met de regioselector op www.hoenuverder.org