Uw betrouwbare partner bij het doorrekenen van de

REGIONALE ENERGIE STRATEGIE

Regionale Energie Strategie

Alle provincies en gemeenten in Nederland hebben in 2020 te maken met een overweldigende extra wettelijke taakstelling:

De Regionale Energie Strategie ofwel de RES.

Alle provinciebesturen dienen een concept RES op te stellen.

Van de wetgever moet u binnen enkele maanden van nu:

  • De nationale afspraken uit het Klimaatakkoord vertalen naar de regio.

  • Bouwstenen voor ruimtelijke plannen uit de Omgevingswet aanleveren.

  • Aangeven wat het effect op regionale klimaatadaptatie, circulaire economie, de woningbouwopgave en vitaal platteland zal zijn.

Daarnaast moet u ook zorgen voor draagvlak en acceptatie bij maatschappelijke partners zoals burgers, bedrijven, groene partijen en netbeheerders in uw regio.

Dus, krijgt u te maken met de mondige burger.

Hoe gaat de burger reageren als hij merkt dat hij of zij zwaar zal moeten betalen voor de Energietransitie?

Kortom, u kunt wel wat hulp gebruiken.

En daar heeft u nu de Groene Rekenkamer voor.

Rapporten die wij al maakten

Voor een aantal regio’s hebben we de RES-quickscan rapportages al afgerond.
Een wat diepergaande analyse is er bovendien voor de regio Noordoost Brabant

Download ze hier:

Wie zijn wij

De Groene Rekenkamer is een netwerk van hoogopgeleide experts.

Competente academici met jarenlange kennis en ervaring in de profit en non-profitsector.

De Groene Rekenkamer werkt samen met hoogleraren, ingenieurs, wetenschappers, energiedeskundigen, natuurkundigen, procestechnologen, toxicologen en ecologen maar ook met juristen, economen, en onderzoeksjournalisten.

De Groene Rekenkamer stelt deze professionals in staat om hun jarenlange kennis en ervaring onder de vlag van de Groene Rekenkamer en onafhankelijk van welke instantie of wetgever dan ook, met u te delen.

Wat kunnen wij voor u doen?

1. Intake gesprek

Eerst leren we elkaar kennen door middel van een vrijblijvend intake gesprek, vervolgens stuurt u ons uw concept RES zodat we met u aan de slag kunnen gaan. In verband met de verscherpte maatregelen rondom het coronavirus en het verbod op samenkomst zal de intake tot nader bericht online plaatsvinden.

2. Quick Scan

De wetgever vraagt dus aan lokale overheden onder meer wat het “maximale” is dat aan duurzame energie behaald kan worden.

De wetgever laat het aan de lagere overheden over om het draagvlak te verkrijgen.
Maar hoe weet u nu, wat het realiteitsgehalte is van de voorstellen?

Heeft u de menskracht om dit alles binnen uw eigen organisatie te onderzoeken en het draagvlak te verkrijgen?

  • U wilt geen rookgordijn van ondoorzichtige cijfers.
  • U wilt een stevig verhaal als u voor de burger staat.
  • U wilt controle wat er in de RES staat, maar ook wat er niet in staat:

Met onze quick-scan krijgt u binnen een maand na het intake gesprek een voorlopige rapportage over de RES.

Daarmee kunt u alle betrokkenen alvast informeren met onze voorlopige bevindingen.

3. RES Analyse

Binnen 3 maanden na de voorlopige rapportage ontvangt u onze definitieve bevindingen in de RES analyse.

In de RES ANALYSE gaan we dieper in op vraagstukken als:

  • Zijn oppervlaktes en opbrengst op realistische wijze bepaald?
  • Hoe is rekening gehouden met benodigde extra infrastructuur en het tijdspad voor realisatie?
  • Een reële schatting van alle kosten, direct of indirect, en de beoordeling van risico’s en risicodragers

De RES analyse ontvangt u in ook voor de burger begrijpelijke taal!