Rapporten Groene Rekenkamer

Quickscan RES West Brabant

voorpagina Quickscan rapport West Brabant

Quickscan RES Noordoost Brabant

Energietransitie in Nederland 2

Energietransitie in Nederland

De Groene Rekenkamer heeft het rapport Energietransitie in Nederland uitgebracht. Kosten voor huishouden kunnen oplopen tot € 400 per maand

Een gevoelige kwestie

Een gevoelige kwestie

De Groene Rekenkamer heeft het rapport Een gevoelige kwestie van Marcel Crok en Nic Lewis uitgegeven.

Energietransitie in Nederland

Energietransitie in Nederland

De Groene Rekenkamer is door de Stichting Duurzame Energieprovincie gevraagd het rapport Visie Transitie naar Duurzaamheid te becommentariëren.

De dodelijke keerzijde van windenergie

De dodelijke keerzijde van windenergie

De Groene Rekenkamer had al een paar maanden het rapport De dodelijke keerzijde van windenergie op de plank liggen. De actualiteit heeft ervoor gezorgd dat het rapport op veler verzoek online ter beschikking wordt gesteld.

Leeuwarden energieneutraal in 2020

Leeuwarden energieneutraal in 2020

Het College van B&W van de gemeente Leeuwarden heeft de ambitie om in 2020 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, zoals gas en olie. De Groene Rekenkamer is door de VVD fractie in de gemeenteraad verzocht om in dit kader een quick scan te maken op basis van in het openbaar beschikbare cijfers zoals die in correspondentie tussen het College en de Raad is te vinden.

Windenergie in Nederland, part 2

Windenergie in Nederland

Werkelijke Kosten van Nederlandse windparken. Een baan in de Nederlandse windpark industrie wordt gesubsidieerd met € 250.000 tot € 2.5 miljoen per jaar. Ter vergelijking, een baan in de zorg kost € 49.000 per jaar.

Palmolie en de Nutella tax

Palmolie en de Nutella tax

In dit rapport van de Groene Rekenkamer komen drie aspecten aan de orde aangaande de voorgestelde belastingheffing in Frankrijk op tropische oliën: palmolie, palmpittenolie en kokosolie, bekend onder de naam Nutella tax.
Dit rapport zal antwoord geven op de volgende vragen:
1) Waarom wil de Franse overheid deze belasting heffen.
2) Heeft de Nutella tax invloed op de Nederlandse economie?
3) Zijn alternatieven slechter voor het milieu?

Windenergie in Nederland

Windenergie in Nederland

Door de Nederlandse windambities moet de belastingbetaler jaar na jaar tientallen euro’s meer aan koopkracht inleveren. In 2020 is een gemiddeld huishouden € 63 per maand aan energiebelasting kwijt, maar met de plannen in het Nederlandse Energieakkoord kan dat bedrag oplopen naar meer dan € 90 per maand.

WWF Deel 1

werelsbestuursfondsdeel1

Het eerste deel behandelt het organisatieprofiel, het netwerk, financien en de economische visie. Het WNF is niet politiek neutraal en heeft duidelijk 2 gezichten.

WWF deel II

werelsbestuursfondsdeel1

Het tweede deel behandelt de vraag of het Wereld Natuur Fonds wel de 4 vlaggenschipsoorten beschermt, die zij beweert te beschermen.

Energieverkenning 2015

Energieverkenning 2015

Energieverkenning 2015 van de Groene Rekenkamer.

Schaliegas, feiten en cijfers

Schaliegas, feiten en cijfers

Ons rapport over Schaliegas, feiten en cijfers. Normaal, zie onze webshop. Het rapport is echter uitverkocht (per april 2019). We werken aan een digitale versie, die dan te verkrijgen is als e-book.