De epidemie is al meer dan een jaar voorbij – volgens Van Dissel.

Professor Theo Schetters hoort Van Dissel van het RIVM iets belangrijks zeggen, een noodkreet voor hulp misschien: er is al lang geen epidemie, zoek het uit! Dit kunnen we nu gaan doen.

Alles voor niets geweest?

Het materiaal in deze clip is geschoten op de Ontgroeningsdag 2021 op 23 juni j.l.

de van Dissel dia van 22 juni

Bronnen.

Bovenstaande dia is uit de presentatie voor de Tweede Kamer Commissie.
Hier kunt u de hele Technische Briefing bekijken: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/update-coronavirus-25

Reacties.

Zoals vermeld in de film, hebben wij contact gezocht met het RIVM en het Nivel. Het Nivel heeft inmiddels gereageerd.

We hebben de correspondentie met het Nivel hieronder weergegeven:

Van: Theo Richel <theo@richel.org>
Verzonden: woensdag 7 juli 2021 12:40
Aan: Receptie NIVEL <Receptie@nivel.nl>
Onderwerp: Einde epidemie

Geachte mevrouw, mijnheer,

Op 22 juni jongstleden toonde prof. Van Dissel in een Technische Briefing aan de Vaste Kamercommissie voor de Volksgezondheid een Nivel-grafiek (bijgesloten) over het aantal mensen per 100.000 dat zich met influenza-achtige verschijnselen  bij de huisarts had gemeld.

De grafiek toonde ook een stippellijn die aangaf bij hoeveel van dergelijke bezoeken gesproken kan worden van een epidemie (58 in de periode 2019-2020). In het begin van het jaar werd dat aantal ruimschoots gehaald, maar sinds begin mei lijkt de epidemie te zijn afgelopen en ook later in het jaar evenals in 2021  wordt de epidemie-drempel niet meer genomen. De epidemie is dus afgelopen.

Prof. Theo Schetters wees hierop in een presentatie op de Ontgroeningsdag van de Stichting de Groene Rekenkamer, 23 juni. Wij brengen hierover in de loop van de dag een korte video naar buiten.

Misschien wilt u hier op reageren? Wij verwachten plm 17.00 uur live te gaan.

Vriendelijke groet,
Theo Richel
St de Groene Rekenkamer

Van: XXXXXXXXXX <XXXXXXXXX@nivel.nl>
Verzonden: 08 July 2021 13:56
Aan: Theo Richel <theo@richel.org>
Onderwerp: RE: Einde epidemie

Geachte meneer Richel,

We spreken niet alleen van een griepepidemie als het aantal patiënten met griepachtige klachten in de huisartsenpraktijk boven de 58 per 100.000 is, maar er moet ook sprake zijn van circulatie van het influenza virus. Griepachtige klachten kunnen ook door andere luchtwegvirussen veroorzaakt worden.

Het klopt dat afgelopen winter deze epidemische grens in geen enkele week is overschreden en er was ook geen circulatie van het influenza virus. Zeer waarschijnlijk kwam dit doordat de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan ook geholpen hebben tegen de verspreiding van het griepvirus.

Met vriendelijke groet,

XXXXXXXXXXXX

Senior onderzoeker

Nivel | XXXXXXXXXX | XXXXXXXX@nivel.nl

Otterstraat 118 | 3513 CR Utrecht | Postbus 1568 | 3500 BN Utrecht | www.nivel.nl

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) | 030 – 274 4738

Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten

Van: Theo Richel
Verzonden: 08 July 2021 15:31
Aan: XXXXXXXXXX <XXXXXXXXX@nivel.nl>
Onderwerp: RE: Einde epidemie

Geachte XXXXXXXXXXX,

Bedankt voor uw reactie. De video staat inmiddels online: https://youtu.be/eVB8GIt2HQ4

Waarop baseert u uw suggestie dat de maatregelen effectief zijn geweest? Volgens Kuldorf (Harvard), Ioannidis (Stanford), Gupta (Oxford), Helsloot (Nijmegen) en vele anderen is ‘ramp’ een betere kwalificatie. Ik hou me zeer aanbevolen voor andere informatie.

Het lijkt in uw mail alsof u wilt suggereren dat de betreffende statistiek alleen de echte influenza betreft en niet corona, bedoelt u dat?

Ik hoor graag,
Vriendelijke groet,
Theo Richel

Update:

Huisartsen-data van het Nivel. Zie dit artikel van september 2021.

GGD-data van het ziekenhuisopnames van “griepachtige klachten”. Zie dit artikel van september 2021.