Zutphen Energieneutraal?

Op verzoek van de Partij Burgerbelang Zutphen Warnsveld maakte de Groene Rekenkamer een quick scan van het beleidsplan om Zutphen in 2047 energieneutraal te maken. Na deze scan weten we het waarom nog steeds niet: er dreigen geen energietekorten, de klimaatproblematiek is nagenoeg uit de belangstelling verdwenen, in allerlei buitenlanden wordt er hardop over gesproken om te stoppen met de bevordering van zon- en windenergie omdat het vooral een enorme financiële last oplevert.

Is er uberhaupt een reden waarom een gemeente een energiebeleid zou moeten hebben? Krijgt Zutphen straks ook een eigen leger? Een eigen ruimtevaartbeleid? Al lezend in de gemeentelijke nota kregen we sterk de indruk dat Zutphen zich gigantisch aan het vertillen is. Dat is heel begrijpelijk: energie is een moeilijk onderwerp (hoeveel Joules gaan er in een kilowattuur?), je moet kennis hebben van heel veel verschillende energiebronnen en ondertussen rekening houden met grote financiële en politieke belangen.

Een gemeente heeft daar gewoonweg de deskundigheid niet voor in huis, en dat merk je heel goed als je leest wat het door Zutphen ingehuurde adviesbureau BuildDesk Benelux zich allemaal permitteert, bijvoorbeeld:

Eindigheid fossiele energiebronnen
Naast het probleem van klimaatverandering is er een probleem rondom de beschikbaarheid van fossiele energie. Wat betreft olie zal de maximale productiecapaciteit binnen enkele jaren worden bereikt. Dit zou kunnen betekenen dat bij een economische opleving en toenemende vraag naar olie niet meer aan de vraag tegemoet kan worden gekomen. Ook voor aardgas lijkt deze situatie op relatief korte termijn bereikt te gaan worden. Daarnaast speelt voor fossiele brandstoffen dat de winning steeds moeilijker wordt, wat een opdrijvend effect heeft voor de energieprijzen. Inzetten op verduurzaming van onze energievoorziening is daarom noodzakelijk.

Dit is onzin, volgens het Internationaal Energie Agentschap is er nog voor 250 jaar aardgas.

Vroeger waren adviesbureaus instellingen waar hoekige ingenieurs ingewikkelde dingen met beton en staal deden. Voor politiek hadden die heren doorgaans vooral minachting. Hun cijfers wonnen daardoor aan betrouwbaarheid.

Het bureau dat Zutphen heeft ingehuurd om een advies te schrijven is evenwel volop bezig politiek te bedrijven. Dat is niet verboden, maar het is wel belangrijk daar even stil bij te staan.

Het gaat hier om een plan dat gedurende een halve eeuw zeer diep in zal grijpen in de Zutphense samenleving, handenvol geld zal kosten en waarbij er geen enkel target is waarop de burger van 2048 zijn bestuur af kan rekenen. De vraag is of je daar uberhaupt voor kiest, en als je dat al doet, dan toch zeker niet met deze eenzijdige onderbouwing.

Hier leest U het Zutphense beleidsplan.

Hier leest U de quick scan van de Groene Rekenkamer.

Theo Richel
De Groene Rekenkamer
www.groene-rekenkamer.nl
27 februari 2011