Een eerste Omicron inventarisatie

In recente gesprekken viel mij op dat de angstfactor jegens corona door Omicron zich nog weer eens heftig doet gelden. Zoals Bhakdi en anderen voorspelden (zie onder in de uitklapsectie), blijken inentingen nutteloos voor verspreiding. En verspreiden doet deze variant als geen ander (zie uitleg waarom, van P. Capel hieronder). Maar hoe ernstig zal deze ziekteverwekker zijn?

Hierbij een kleine rondgang langs mensen die onafhankelijke en betrouwbare analyses maken. Het betreft de eerste analyses, die accuraat en behulpzaam lijken, afkomstig van een spectrum aan visies:

 • Pierre Capel (professor emeritus experimentele immunologie, spreekt vrijuit op zijn nieuwe Bitchute kanaal en gebruikt Youtube slechts om door te verwijzen);
 • Dimitri Georganas (biotech, commentator via LinkedIn, Twitter en Telegram);
 • Dr. Campbell (Engelse dokter, veel bekeken op YouTube);
 • Dr. Amesh Adaljah – een interview (de Amerikaan Adaljah is een uitgesproken proponent voor brede, vrijwillige vaccinatie met nieuwe technologie).

Daarnaast nog een beknopte samenvatting van een bericht uit Denemarken, waar al enige statistiek aan gekoppeld kan worden. Dit komt van de internationaal bekende Dr. Malone uit de VS.

Drie korte recente ontwikkelingen over Ivermectine (IVM), vooral als vroegbehandeling tegen corona:

 1. In een rechtszaak die het ANBB platform voert tegen het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), wordt op 20 december een uitspraak verwacht. Intussen worden gesprekken gevoerd met de NHG over specifieke studies en waarom die in de ogen van NHG niet voldoende zijn om vroegbehandeling (zogeheten “outpatient treatment”) op te nemen in het protocol. We konden hiervoor de gerenommeerde internationale expert Tess Lawrie bereid vinden na bemiddeling door Kristina Morros, beiden betrokken bij het Amerikaanse FLCC.
 2. Veel hoop was gevestigd op een studie naar de werkzaamheid die in Oxford (VK) plaats zou vinden (de PRINCIPLE study). De tamelijk absurde situatie is nu ontstaan dat die tak van het onderzoek is stilgelegd, naar verluidt vanwege een (niet voor te stellen) gebrek aan dit medicijn.
 3. Het is ons nog niet gelukt om een verificatie te krijgen van de inzet van IVM in Japan, waar corona de afgelopen maanden succesvol is teruggedrongen. Capel adresseert dit fenomeen in zijn filmpje (hieronder).
 4. Er bestaat een claim dat IVM exclusief werkzaam zou zijn in landen waar óók parasitaire infecties wijd verbreid zijn. Zie ook het werk van Scott Alexander die een eigen meta-analyse heeft gedaan vanuit deze optiek. Ook heeft Marc van Ranst (de van Dissel van België) daar in Twitterberichten op gewezen.

Bij het beoordelen van de verschillende stukken informatie, lijkt het raadzaam om het financiële belang van de niet-werkzaamheid van IVM in gedachten te houden. Illustratief is de draai die een voormalig FLCC-lid (en WHO vertegenwoordiger) Andrew Hill hierin maakte en de 40 M$ die zijn universiteit daarbij ontving. (Dr. Pierre Kory vertelt dit hier op Odysee.)

De combinatie van werkzame Ivermectine en andere behandelingen die ernstig verloop van de ziekte kunnen voorkomen en de verminderde ernst van Omicron, kan een zeer solide basis zijn om aan de huidige wurggreep van “overbelasting van de IC” te ontsnappen. Vaccinaties, inentingen, boosters, coronapassen en QR-codes en mondmaskers blijken allemaal niet meer relevant te zijn.

Een verantwoord vertrouwen op en inzicht in het menselijk immuunsysteem, geholpen door vroegmedicatie wel. Maar oordeelt u zelf.

Dit lijkt een uitgelezen moment om de argumentatie nog eens in herinnering te brengen zoals professor Sucharit Bhakdi die in zijn boek Corona Vals Alarm in 2020 publiceerde, om te wijzen op de onverstandige route om te vertrouwen op te ontwikkelen vaccins om een corona-epidemie of -pandemie te bestrijden:

… Nu rijst de zeer dringende vraag of er een wereldwijd vaccinatieprogramma nodig is om een einde te maken aan de coronaviruscrisis. Deze vraag is zó belangrijk dat er dringend een debat moet worden gevoerd om tot een wereldwijde consensus te komen over drie fundamentele punten.

 1. Wanneer is de ontwikkeling van een vaccin nodig? Wij durven te antwoorden: wanneer een infectie regelmatig leidt tot ernstige ziekten en/of ernstige gevolgen bij gezonde personen, zoals niet het geval is bij SARS-CoV-2.
 2. Wanneer zou een massale vaccinatie niet redelijk zijn? Wij stellen voor dat massale vaccinatie niet redelijk is als een groot deel van de bevolking al voldoende beschermd is tegen levensbedreigende ziekten, zoals bij SARS-CoV-2 het geval is.
 3. Wanneer zal vaccinatie waarschijnlijk niet succesvol zijn? Wij voorspellen dat vaccinatie zal mislukken wanneer een virus dat wereldwijd naast mens en dier bestaat, voortdurend mutaties ondergaat en wanneer individuen tijdens de verspreiding van de infectie aan hoge doses virus worden blootgesteld.

Volgens de auteurs heeft een wereldwijd vaccinatieprogramma dus geen zin. De risico’s wegen van meet af aan ruimschoots op tegen de mogelijke voordelen.
Deskundigen over de hele wereld uiten hun bezorgdheid en waarschuwen voor overhaaste COVID-19 vaccins zonder voldoende veiligheidsgaranties…

Enkele punten uit de uitleg van professor Capel:

 • Omicron minder virulent, maar veel meer besmettelijk.
 • De belofte:
  • Omicron besmetting onvermijdelijk, maar zal de gewenste brede natuurlijke immuniteit opleveren.

Enkele punten uit de uitleg van Dr. Campbell:

 • Omicron lijkt minder virulent, maar veel meer besmettelijk.
 • Diverse ervaringen in Zuid Afrika geänalyseerd
  • 10% opgenomen patiënten enige vorm van zuurstofbehandeling (normaal 70%)
 • De belofte:
  • Omicron besmetting onvermijdelijk,
  • “Natuurlijke vaccinatie” in het verschiet?

Commentaar van Dimitri Georganas*:

Waarom moet je van het OMT een booster halen als je al dubbel gevaccineerd bent met een vaccin dat volgens het OMT net zoveel risicoreductie biedt als een actuele negatieve testuitslag en waarmee je met je QR code overal naar binnen mag?

“Dit is zorgelijk, ga die booster halen”. https://lnkd.in/d8i6Xu2w Het is opvallend dat het OMT via de minister de reeds gevaccineerde (en herstelde *) mensen adviseert om z.s.m. een booster te halen maar mensen die nog niet gevaccineerd zijn niet adviseert om alsnog te vaccineren. Een oplettende volger op Twitter wees me op een mogelijke verklaring, nl. op de voor Omikron negatieve(!) vaccin-effectiviteit die in Groot Brittannië in een van de analyses van de bekende epidemioloog Neil Ferguson werd vastgesteld. Zie in bijgaande tabel de codering PF D2 14+. Voor twee doses Pfizer en met de laatste meer dan prik 141 dagen geleden, voorspelt men een vaccin-effectiviteit van -18%. Dat betekent, met alle correcties, niet alleen een absoluut maar ook relatief aantal meer besmettingen in de volledig gevaccineerde populatie. Stel dat een populatie voor 70% gevaccineerd is, dan is als b.v. 73.4% van de mensen die COVID19 oploopt gevaccineerd is, de real life VE ca. -18,3%. Een formule voor de real life VE staat in deze paper https://lnkd.in/dg2NYeYZ en het rapport van het Imperial College COVID-19 response team staat hier https://lnkd.in/dXQqAS8w

Als de vaccineffectiviteit negatief wordt, houdt vaccinatiestatus als toegangsbewijs in de QR app in geen geval stand en liggen ook de plannen voor 2G in duigen. https://lnkd.in/dMgpdiCQ

*) André Haak wees me nog op het volgende in de comments: “Toch zegt de Jonge in de persco dat ook genezen personen de booster moeten halen.🤔”

Omdat herstelde maar eerder niet gevaccineerde mensen zodra ze de booster nemen tot de gevaccineerde populatie worden gerekend, wordt zo de vaccin-effectiviteit met natuurlijke immuniteit in de statistieken opgekrikt ten koste van de niet-gevaccineerde populatie.

* Dimitri Georganas heeft een achtergrond in de biotech en publiceert zijn analyses veelvuldig via LinkedIn, Twitter en Telegram.

Interview met Amesh Adaljah*:

Als contrast: Dit is een bijdrage vanuit een uitgesproken pro corona-vaccinatie hoek. Geen verplichte, maar wel adviserend over alle leeftijdsgroepen en zelfs na verkrijgen van natuurlijke immuniteit.

Dr. Adaljah is verbonden aan John’s Hopkins universiteit en nauw betrokken bij het Amerikaanse CDC (~RIVM). Hij is praktiserend arts en een veelgevraagd commentator op Amerikaanse nieuwszenders. Hier wordt hij bevraagd door Yaron Brook die op Youtube ook enkele wat meer kritische en relevante vragen krijgt voorgelegd door on-line luisteraars via de (betaalde) superchat functie.

De vragen gingen ook over Ivermectine, een middel waar Adaljah heel anders over denkt dan bijvoorbeeld Pierre Kory. Verder valt het op dat hij bij een van de vragen (wat vindt hij van het werk van Dr. Peter McCullough) niet weet wie dat is en dus blijkbaar niet op de hoogte is van een hele tak van kennis die samenhangt met zijn werk (zowel vroegbehandeling als cardiovasculaire klachten als myocarditis). Mc Cullough kunt u hier horen spreken in de compilatievideo.

Dit geeft te denken. Maar luistert u naar de argumenten van Adaljah. Hier en daar heeft hij het over de “forces of the dark ages” en lijkt daarmee alle vaccinkritiek op een hoop te gooien met bijgeloof; dat is wel erg aanmatigend. Dit alles inspireert ons bij de webinar-redactie om een debat te organiseren tussen Dr. McCullough of Dr. Kory en Dr. Adaljah.

Uit de recente nieuwsbrief van Dr. Robert Malone

Epidemiological characterisation of the first 785 SARS-CoV-2 Omicron variant cases in Denmark, December 2021

Gepubliceerd in: Eurosurveillance  Volume 26, Issue 50, 16/Dec/2021

Denemarken, 9 december, 2021. Denmarken heeft een van de hoogste RT-PCR testcapaciteiten ter wereld en controleert alle positieve RT-PCR testgevallen met een Omicron-specieke PCR – zodat Omicron gedetecteerd kan worden.

Er zijn 785 SARS-CoV-2 Omicron variant gevallen geconstateerd in Denemarken. De vroegste daarvan trad op nog voordat Zuid Afrika de verschijning van deze variant aankondigde. De meesten waren volledig (76%) of booster-gevaccineerd (7.1%); 34 (4.3%) waren eerder met SARS-CoV-2 geïnfecteerd. De meerderheid van de gevallen met beschikbare informatie meldden symptomen (509/666; 76%) en de meesten waren geïnfecteerd in Denemarken (588/644; 91%).

Een op de vijf gevallen kan niet worden herleid naar voorgaande gevallen, hetgeen duidt op wijdverbreide transmissie in de samenleving.

Negen gevallen zijn in het ziekenhuis beland, een geval vereiste opname op de Intensive Care. Er zijn geen doden geregistreerd.

Opmerkelijke punten:

 • 1.2% van de gevallen naar het ziekenhuis
 • 0.3% op de intensive care
 • 0% deaths.
 • 76% volledig of booster gevaccineerd, 14% niet gevaccineerd
 • 4.3% had een eerdere SARS-CoV-2 infectie
 • 91% had niet gereisd, 9% wel

Het oordeel van Dr. Malone: deze studie is belangrijk  vanwege de betere overeenkomst tussen Denemarken en de VS betreffende leeftijdsopbouw, lichaamsgewicht en levensverwachting, dan Zuid Afrika.