Doneer

Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies is de enig juiste wijze om vrij van emotie en objectief vast te stellen of beleidskeuzes productief dan wel contraproductief zijn. Wij rekenen op lokaal niveau maar ook op nationaal en internationaal niveau, waarbij het streven is om op deze wijze bij te dragen aan een mooiere, schonere en gezondere wereld. De Groene Rekenkamer doet dit graag en “belangeloos”, maar kan het onderzoekwerk niet realiseren zonder financiële steun van wellicht mensen als u, die onze missie een warm hart toedragen. Wij hopen dan ook dat u ons rekenwerk wilt steunen!

Ja, ik wil de Groene Rekenkamer graag steunen met een donatie:

Donateur €10,-

Donateur €30,-

Donatie aan De Biomedische Rekenkamer

(dit kan ook handmatig direct op rekening nr. NL77INGB0675760968)

Doneer: € -

Eenmalige overboeking €xx,-

Doneer: € -

Periodieke overboeking €50,-

Total: € -

Periodieke overboeking €100,-

Total: € -

Overmaken

Liever handmatig overmaken?

Als U niet online wenst te doneren kunt U ook overmaken naar bankrekeningnummer 1010.59.779 van de Groene Rekenkamer te Lelystad.

IBAN: NL71RABO0101 059779
BIC: RABONL2U

Is mijn donatie aftrekbaar? Heeft de Groene Rekenkamer een ANBI nummer?

Ja. De Groene Rekenkamer wordt door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (nr 819004418).