Video

Op deze pagina presenteren we u een serie videofilms die in opdracht van- en door- de Groene Rekenkamer de afgelopen jaren zijn gemaakt.

Derde Ontgroeningsdag, 2019

Zie ook de pagina van de Ontgroeningsdag hier.

Door Theo Richel, de filmmaker van de GRK van 2005 – 2012

Het eerste deel van de complete collectie filmpjes uit het oeuvre van Theo Richel en cameraman Roelfjan Wentholt:

Windmolens besparen geen brandstof

De zeespiegel is NIET extra aan het stijgen

Prof. Segalstad is niet bang voor verzuring

Veehouder Meindert Nieuweboer over verplichte mestinjectie

Ontgroeningsdag 2010