Video

Op deze pagina presenteren we u een serie videofilms die in opdracht van- en door- de Groene Rekenkamer de afgelopen jaren zijn gemaakt.

Ontgroeningsdag

Zie ook de pagina van de Ontgroeningsdag hier.