Corona-angst Chronologisch overzicht van verontrustende coronahervormingen De ontwikkelingen in de EU op het gebied van pandemiebestrijding

Chronologisch overzicht van verontrustende coronahervormingen.

Een bijdrage van Twan Houben.

De ontwikkelingen binnen de EU op het gebied van pandemiebestrijding en vaccinatie, lezen voor mij als extreem verontrustend. Ik heb twee dagen aan alle besluiten, publicaties en verordeningen besteed. De hoofdzaken volgen hieronder.

Op 12 september 2019 (!) werd de EU Global Vaccination Summit in Brussel gehouden. Motto; In Vaccines We Trust. Het betreft gezamenlijk Europees beleid en inkoop van vaccins in geval van een pandemie. Tevens pleidooi voor de grote economische voordelen die deze bedrijfstak voor Europa zal brengen.

Op 2 maart 2020 – 9 dagen voordat de WHO de corona-‘pandemie’ uitroept – wordt het corona respons team opgericht met als voorzitter Ursula von der Leyen. Doel is gezamenlijke wetgeving, vax strategie en aanpak binnen de EU ingeval van een pandemie.

17 April 2020; resolutie EU inzake gezamenlijke bestrijdingsmaatregelen. 17 juni 2020; publicatie vax strategie voor de hele EU, inclusief gezamenlijke inkoop van alle vaccines (4,6 MILJARD doses! Goed voor alle injecties t/m 2023)

Op 2 december geeft de EU instructies voor alle lidstaten welke maatregelen gelden om de winter door te komen.

In 2021 barst de regelgeving pas echt los. Op 19 januari volgt de mededeling dat het doel voor de zomer is om 70% van alle volwassenen volledig te vaccineren. Op 6 mei volgt de strategie voor de productie van covid geneesmiddelen in de EU.

Per 1 juli 2021 treedt de beruchte verordening 2021/953 in werking. Deze regelt de voor alle lidstaten verplichte Coronapas en QR code om nog naar andere lidstaten te kunnen reizen. Ook de mogelijkheid om met deze pas gevaccineerde van ongevaccineerden te scheiden.

Per 18 oktober jl., kondigt de Commissie aan voornemens te zijn om deze wet vanaf 31 maart 2022 voor minimaal een jaar te willen verlengen. We komen dus niet meer van coronapas en QR code af.

16 september 2021 volgt de oprichting van de gezamenlijke autoriteit noodtoestanden (HERA) met von der Leyen weer als voorzitter en een budget van € 30 MILJARD om productiecapaciteit voor alle vaccins in de EU op te zetten en mandaat voor de EMA voor toezicht op EU landen. Op 22 september tekent de EU een verdrag met de VS voor de gezamenlijke ontwikkeling, productie en ‘verkoop’ (inkoop) van covid vaccins om de hele wereld mee te kunnen ‘voorzien’. Een mega business model.

Laten we begrijpen dat de EU, samen met de VS, grotendeels bepalen wat we in ons land aan maatregelen zien. Voor hen die in protesteren geloven; kies de volgende keer Brussel. Doorvoering van injectiemaatregelen lijkt onvermijdelijk. De botsing tussen de met dwang opgelegde injecties (hoe dan?!) enerzijds en de vrije wil en de steeds duidelijker wordende schadelijkheid van die injecties1 anderzijds lijkt evenzogoed onvermijdelijk. Een vooruitblik wordt geboden door Oostenrijk, ofschoon de Nederlandse stijl meer in lijn ligt met onmogelijk maken van een normaal leven, dus afpersing. De plakjes van de salamitactiek zijn hieronder in de referentielijst te raadplegen.

Onze kinderen zullen later aan ons vragen wat wij aan de huidige situatie gedaan hebben.


1: De Groene Rekenkamer is betrokken bij het verrichten van uitgebreide data-analyse en pharmacovigilantie waaruit blijkt dat er aanzienlijke bijwerkingen optreden die leiden tot anders ‘onverklaarde’ oversterfte. Wetenschappelijke publicaties zijn in voorbereiding. Mogelijk leidt dit in de komende maanden tot een aparte rubriek waarin we u op de hoogte houden.

EU Vaccinatie activiteiten vanaf 2019: