Wat is windenergie?

Windenergie is de vorm van energie die wordt gewonnen door de bewegingsenergie van lucht om te zetten in bijvoorbeeld elektriciteit.
Nederland is al vroeg begonnen met windenergie; windmolens waar vroeger water mee werd verpompt of graan mee werd gemalen. De huidige windmolens worden veelal voor elektriciteit toegepast. Er zijn vele vormen en soorten verkrijgbaar van kleine molens van 100W tot grote van 6MW. Een windmolen levert op land zo’n 500-800kWh per jaar per m2 rotoroppervlak.
Windmolens leveren nogal wat weerstand op, zeker bij grotere toepassingen.