Vaccinatie: hoe nu verder?

In deze lezing van professor Theo Schetters’ op de Ontgroeningsdag, maakt hij voor een breed publiek duidelijk waarom hij de invoering van nieuwe types vaccin voor massavaccinatie onverantwoord vindt. Stoppen kan nu nog.

Hij sprak op 23 juni 2021 op de Ontgroeningsdag. Aan bod komen de volgende punten:

 • epidemie: sterfte versus de PCR-test;
 • sterftebeeld aan/met corona;
 • ziekenhuisopnames versus “testen”;
 • Niveldata: wat wil Van Dissel ons laten weten?
 • voortgang vaccinatieprogramma;
 • risicogroepen;
 • vergelijking bijwerkingen met die van griepvaccins;
 • coronavaccins: “hot”;
 • Lareb;
 • coronavaccins “Hot” in Israel en de rest van de wereld;
 • vaccinspreiding in lichaam;
 • vaccins onvoldoende onderzocht;
 • mutaties;
 • Weer de Nivel-data: is de epidemie voorbij?
 • aanbevelingen; stoppen met mRNA vaccins en wacht op klassieke vaccins.

Dit is deel 1, nog zonder de vragen en antwoorden van na de lezing. Die zullen we als deel 2 uitbrengen.

Over “censuur” en proxy-censuur

Voor de goede orde: indien een overheid directe controle uitoefent over het gesproken en geschreven woord, dat mag dit censuur heten. Wordt iets dergelijks bewerkstelligd via indirecte weg, bijvoorbeeld via en door druk op tech-bedrijven, dan kan dit met de term “proxy-censuur” worden aangeduid.

Odysee versus YouTube

We plaatsten de video op het Odysee platform. We vragen eenieder om zich daar te abonneren op het GRK-kanaal; aangezien het is gebleken dat YouTube onze inhoud weert, kunnen we niet onafhankelijk opereren zoals ons goed dunkt.

LinkedIn

LinkedIn was steeds een vrij stabiel communicatie- en discussiekanaal voor ons. Het bericht dat naar deze video verwees is echter verwijderd van LinkedIn. Een bezwaarprocedure loopt momenteel. We houden u op de hoogte.

De reden was: “medical misinformation”. Dat u het maar even weet.

Mensen schrikken meestal als je zegt dat wij te maken hebben met selectieve onderdrukking van berichtgeving op sociale media. Om daar wat meer bekendheid aan te geven, informeren we u hier over de correspondentie.

De in eerste instantie opgegeven reden voor het verwijderen van de post, was de volgende:

Your post goes against our policy on misinformation. It has been removed and only you can access it.

Het is daarbij niet duidelijk wanneer iets indruist tegen de “policy on misinformation”; wie of wat beslist daarover en op welke gronden?  We gaan er van uit dat dit gedaan wordt op basis van algoritmen en we proberen in gesprek te komen met LinkedIn. De eerste stap daarbij is het indienen van een bezwaar en te verzoeken om het nog een keer te bekijken.

Ziehier de inhoud van het verwijderde bericht zoals geplaatst op LinkedIn:

Professor Theo Schetters geeft een lezing, met publiek! Na de gesprekken bij Blckbx.tv, De Nieuwe Wereld en onze eigen twee korte video’s, is hij hier nu te zien met een volledige lezing, compleet met alle details. Voor de geïnteresseerden die er even (45 minuten) voor kunnen gaan zitten. Dus, wát wilde Van Dissel ons vertellen en welke data over mRNA #vaccinatie moet het Lareb nu precies gaan bekijken? Hoe kan het vertrouwen in de instituties worden hersteld? Kijk het hier, op Odysee, compleet met inhoudsopgave.
https://lnkd.in/egfDk_4

Overigens, bleek het dit keer zelfs niet eens mogelijk om voor onszelf te zien wat de inhoud van het bericht was: er trad een fout op en “… only you can access it” ging niet op. We vermoeden dat ook de mogelijkheid om het bericht als plaatje (schermafbeelding) te plaatsen, bij voorkeur voor dit soort gevallen wordt afgesneden.

Lezing Professor Schetters de invoering van nieuwe types vaccin voor massavaccinatie onverantwoord vindt sterfte versus de PCR-test

Op 5 augustus volgt deze reactie op het bezwaar:

Nadat we nog een keer hebben gekeken, zijn we tot de conclusie gekomen dat uw content in strijd is met onze beleidslijnen voor de professionele community, https://www.linkedin.com/legal/professional-community-policies. We begrijpen dat dit niet de reactie is die u verwachtte, maar we passen ons beleid op eerlijke en consistente wijze voor al onze leden toe.

Dat is op zich dan weer interessant, dat men daar “begrijpt dat dit niet de verwachte reactie is”. Waarom verwacht men dit? Er is geen enkele basis waarop men een verwachtingspatroon kan baseren, afgezien van willekeur. Er zijn geen objectieve criteria voor “misinformation” op een gebied waar een debat plaatsvindt – of zou moeten vinden. Onduidelijk blijft of het de bewoording in het bericht was of de titel van de lezing of de inhoud van de video.

Vanuit overheidsoptiek zou de verkorte titel in de videoposter “…: stoppen met mRNA vaccins en waarom” het meest onwenselijk zijn. Ons vermoeden is dat dit te scherp gesteld is om door LinkedIn geaccepteerd te worden.

Opmerkelijk is, dat wij zelf nog steeds niet bij de betreffende inhoud kunnen om te zien wat de bewoording van het bericht was – ongebruikelijk voor LinkedIn, maar op de p.s. opmerking gaat men niet in. Die poging kunnen we nog een keer wagen.