Uitstekend nieuws over het klimaat!

Volgens de Volkskrant voorkomt onze CO2 uitstoot mogelijk een milieuramp van ongekende omvang!

Ja, daar keek ik ook echt van op. Maar het staat er echt, in de wetenschapsbijlage van zaterdag 16 Oktober, alleen niet letterlijk:

IJstijd of vagevuur Volgens de Volkskrant voorkomt onze CO2 uitstoot mogelijk een milieuramp van ongekende omvang!

Uit de Volkskrant van 18 oktober 2021

Dus blijkbaar voorkomen wij als mensheid een nieuwe ijstijd, door onze CO2 productie. Even voor de duidelijkheid: als die nieuwe vergelijkbaar is met de vorige dan wordt de situatie als volgt (bron: Wikipedia)

IJstijd of vagevuur Volgens de Volkskrant voorkomt onze CO2 uitstoot mogelijk een milieuramp van ongekende omvang!

De vorige ijstijd (Wikipedia)

Het grootste deel van het Noordamerikaanse continent en Europa wordt volstrekt onbewoonbaar. Een aanzienlijk deel ligt gewoon onder een kilometers dikke ijslaag, de rest is “polar and alpine desert”, steppes en tundra’s. Gegeven dat hier een groot deel van de wereldbevolking leeft zou het begrip “klimaatvluchteling” pas echt betekenis krijgen.

Ook gaat het mondiale CO2 gehalte flink omlaag, omdat de koelende oceanen dit in grote mate gaan absorberen. En dat heeft een groot nadelig effect op de mondiale voedselvoorziening.

Zo’n ijstijd duurt gemiddeld zo’n 100.000 jaar, dus je bent er ook niet zomaar van af. Maar, volgens de Volkskrant, gaat dit extreme rampscenario niet optreden. Dank zij onze CO2 uitstoot.

Inderdaad, ook zonder rekenen vindt de GRK dit geweldig nieuws voor de mensheid. Het onverantwoordelijke experiment met fossiele brandstof heeft dan toch nog een gelukkig resultaat voor planet A. Toch klinkt de auteur wat bedrukt, alsof dit een zorgwekkende uitkomst is. Kan iemand uitleggen waarom?

Evert Jesse
Hoofddorp, 18 Oktober 2021