Siemens maalt niet om milieuramp in China; is grootverbruiker Neodymium

Zondag 23 maart 2014

Siemens en Neodymium

Het favoriete materiaal van Siemens om de kosten van windenergie omlaag te brengen is Neodymium

Siemens, één van de grootste windmolenfabrikanten ter wereld is grootverbruiker van neodymium

Milieuland Duitsland faciliteert milieuramp China

Hierboven staan vier voorbeelden van teksten die bovenaan dit artikel ook niet zouden misstaan.

Eén van de meest populaire windturbines van Siemens is het D3 platform. De generator levert een vermogen van 3 megawatt.
In een poging de kostprijs van windmolens omlaag te brengen teneinde zich nog van wat omzet te verzekeren, het Nederlandse energieakkoord dat op ondemocratische wijze tot stand is gekomen eist voor windenergie een sterke kostenreductie van 40%, heeft Siemens het D3 platform een upgrade gegeven waardoor het vermogen met 4 procent is gestegen. Het op land veel gebruikte type SWT-3.2-101, SWT-3.2-108 en SWT-3.2-113 hebben nu een vermogen van 3.2 megawatt. Siemens claimt voor dit type lagere onderhoudskosten.
Het grotere vermogen wordt voor het belangrijkste deel veroorzaakt door de toepassing van meer dan 1.000 kg Neodymium in de direct drive generator.
De 4 procent meer vermogen en het massaal toepassen van Neodymium kost per jaar aan tientallen inwoners van het Chinese Baotou het leven, terwijl er duizenden mensen per jaar ziek worden.

Hier zien we de Siemens D3 generator zoals die in de SWT-3.2-101, SWT-3.2-108 en SWT-3.2-113 wordt gebruikt. In de ring zitten 648 Neodymium magneten van ieder 22 cm lang met een totaal gewicht van meer dan 1.000 kg.

Hier zien we de Siemens D3 generator zoals die in de SWT-3.2-101, SWT-3.2-108 en SWT-3.2-113 wordt gebruikt. In de ring zitten 648 Neodymium magneten van ieder 22 cm lang met een totaal gewicht van meer dan 1.000 kg.

Het Gemini windpark

In beide Gemini windparken die boven Schiermonnikoog gebouwd worden komt een modernere versie van de Siemens SWT-3.6 windturbine te staan. Deze levert 4 megawatt en is eveneens voorzien van meer dan 1.000 kg Neodymium per generator.
De voorstanders van windmolens in Nederland proberen met misleidende informatie het gebruik van Neodymium in Nederland te bagatelliseren, hooguit 20% van alle windmolens in Nederland zou maar Neodymium bevatten. Dit cijfer is afkomstig van het Internationale Energie Agenschap en het IEA is natuurlijk heilig. Alles wat met fossiele brandstoffen te maken heeft moet stoppen, het IEA is de vertolker van alles wat fossiel is. Alle schattingen van de olie-, gas- en steenkoolvoorraden door het IEA worden steevast door de duurzame sector in twijfel getrokken, maar zodra het IEA iets over Neodumium zegt is het de waarheid.  De 20% die het IEA noemt is slechts een schatting en niet gebaseerd op echte informatie, maar het wordt maar al te graag gebruikt om u wijs te maken dat het allemaal wel meevalt met het gebruik van Neodymium in Nederlandse windmolens.

Om het gebruik van Neodymium in windmolens nog verder te bagatelliseren worden vervolgens de Smartphones, de iPads en de Toyota Prius ten tonele gevoerd. Nu zit er in een smartphone hooguit 50 milligram Neodymium, in een iPad iets meer en in een Toyota Prius zit al gauw 1 kg van het materiaal, kortom, waarom maakt men zich zo druk over die paar kg in een windmolen?

De 150 windmolens in beide Gemini windparken bevatten in totaal meer dan 150.000 kg Neodymium. Als we van de cijfers van het IEA uitgaan, betekent het dat de toepassing van Neodymium in Nederland minstens zal verdubbelen. Gezien de milieuramp in China is dit volstrekt onaanvaardbaar en de minister zou zich moeten schamen dat hij dit zomaar toelaat.

Het rapport van de Groene Rekenkamer, de Dodelijke keerzijde van windenergie, heeft al tot Kamervragen geleid die door minister Kamp werden beantwoord. In feite wist de minister zich geen raad met de situatie en heeft beloofd de vinger aan de pols te houden. De vraagsteller, VVD Kamerlid Leegte,  blijkt vervolgens tevreden en stelt geen vervolgvragen.

Daar hebben de inwoners van Baotou natuurlijk geen boodschap aan, die willen dat de productie van Neodymium beëindigd wordt. Dat zal niet meevallen omdat een land als China zelf de helft van de totale jaarproductie aan Neodymium voor de bouw van eigen windmolens opeist.

Wie zich wel het rapport van de Groene Rekenkamer aantrok en er daadwerkelijk ook iets mee deed, waren de VVD partijgenoten van minister Kamp in de Provinciale Staten van Gelderland, de Provincie met de groenste longen van Nederland.

Lees hier wat de VVD fractie in de Staten van Gelderland voor elkaar kreeg bij de D66 Gedeputeerde Milieu, Klimaat en Energie. Een verbod op het gebruik van Neodymium in windmolens die in Gelderland gebouwd worden. Gedeputeerde Staten eisen van iedere ontwikkelaar en bouwer  van windmolens in Gelderland een ondertekende verklaring dat er in hun windmolens geen Neodymium wordt toegepast. Als in een later stadium blijkt dat er alsnog Neodymium is toegepast moeten de windmolens in opdracht van GS afgebroken worden.

Het initiatief van de Provincie Gelderland verdient via het IPO ovrleg navolging in andere provincies, maar dat niet alleen. Ook de minister dient zich achter de oren te krabben en in het kader van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn taak serieus te nemen en ervoor te zorgen dat er op het vasteland en in zee niet één windmolen meer mag worden gebouwd die gebruik maakt van Neodymium in de generator.

Kritiek op de Gelderse maatregel

Er lopen nogal wat mensen en windmolenfabrikanten rond met kritiek op het nieuwe Gelderse beleid inzake het toepassen van Neodymium en komen hun iPadjes en telefoontjes met Neodymium tevoorschijn om demonstratief hun afschuw te uiten.

Als werkelijk waar is wat ze beweren dat er maar weinig Neodymium in Nederland in windmolens wordt gebruikt hebben ze toch niets te vrezen van deze maatregel? Profiteer er dan van met jullie Neodymiumvrije windmolens, met dank aan de Groene Rekenkamer. Of de eerder verstrekte informatie over het weinige Neodymium dat gebruikt wordt klopt misschien niet?