Wij presenteren u met trots onze gemoderniseerde website.

De vernieuwde website van De Groene Rekenkamer beoogt alle bestaande waardevolle materiaal beschikbaar te maken, en daarnaast ook ruime mogelijkheden te bieden voor onze nieuwe initiatieven. Het was op de Derde Ontgroeningsdag op 7 maart al aangekondigd: we zijn enthousiast en maken volop plannen. Wat kan u zoal van ons verwachten? Een greep:

  • Nieuwe communicatie-initiatieven, bruikbaar ook op sociale media (Facebook, LinkedIn).
  • Samenvattingen van de essentie van belangrijke kwesties, gebruik makend van infographics en korte video’s. Overzichten.
  • Nieuwe bijdragen op het gebied van een aantal actuele onderwerpen, zoals fijnstof, circulariteit, plastic soep en elektrisch vliegen.
  • Een volledige nieuwe debat-sectie. Wij gaan pro-actief de boer op om bij de instituties de discussie te openen; tevens samenwerkend met de nieuwe Clintel stichting.
  • Een creatieve actie-agenda. Er ligt een voornemen om snel een tour te organiseren langs de Provinciehuizen om op dit niveau informatie te presenteren en te discussiëren.
  • Uitbreiding van onze Raad van Advies op geselecteerde onderwerpen.
  • Een loket voor media, lokale overheden en burgergroeperingen om sprekers, quick-scans en dergelijke aan te vragen.
  • Een portaal voor scholieren: gericht op informatie die het maken van spreekbeurten en dergelijke ondersteunt.
  • Een serie van voorgenomen Projecten die beantwoorden aan de inschatting van prioriteit. Zie het Project menu rechts onderaan. Een van de meer ambitieuze doelstellngen is de zoektocht naar het waaróm van de wetenschappelijke dwaling. Is onze beschaving niet in staat tot zelfcorrectie? Waaróm is en blijft het werk van DGR voorlopig zo nodig?! Dit zal eerst de vorm aannemen van een project dat onderzoekt in hoeverre bij de klimaatwetenschap “de wetenschappelijke methode” al of niet gevolgd wordt en waaróm. Ook krijgt daarbij de Ingenieurs-audit een plaats.
  • Boekbesprekingen, in het menu links-onder.

We vullen dit in zoals u dat van ons gewend bent, met nadruk op kennis van zaken en heldere objectieve analyses.

Ons streven is dat De Groene Rekenkamer ook bruggen gaat slaan door constructieve analyse en dialoog en zodoende meer en meer een bekende en erkende factor wordt om rekening mee te houden; een goed opgezette en gevulde website is hierin instrumenteel.


Stichting De Groene Rekenkamer

Stichting De Groene Rekenkamer

is een door ingenieur-wetenschappers en journalisten opgerichte stichting met als missie: Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies … –> Lees hier verder …