Nieuwe website 2013

Apeldoorn, 3 Mei 2013

(N.B. Inmiddels (22 maart 2019) is de situatie weer sterk gewijzigd: nieuw bestuur, nieuwe website en een versterkte filosofie die stevig bouwt op de hier uiteengezette visie van het bestuur anno 2013)

Onze Stichting de Groene Rekenkamer bevindt zich in een stroomversnelling. Met Niek Rodenburg een nieuwe voorzitter, eigen huisvesting in een schitterend pand in Apeldoorn, twee studenten economie die onderzoek uitvoeren begeleid door Prof. Dr. Richard Tol (waarover snel meer), een nieuw logo en last but not least deze nieuwe website met iDeal-donatiemogelijkheid.

U vraagt zich vast direct af hoe het zit met Theo Richel, de man die de afgelopen 5 jaar de Groene Rekenkamer op de kaart zette en die steevast op uw steun kon rekenen, waarvoor onze dank. Er is slecht nieuws en goed nieuws: na anderhalf jaar speuren is definitief vastgesteld dat Theo een ernstige chronische kwaal heeft die hem heeft doen besluiten de kar niet langer te trekken; het goede nieuws is dat zijn toestand stabiel is en dat hij zich binnen zijn mogelijkheden blijft inzetten voor de goede zaak. Momenteel werkt hij aan de productie van een film gerelateerd aan zijn boek Stralingstekort (bestel hier).

Het bestuur vraagt uw begrip voor het feit dat de nieuwe website nog verre van compleet is. In de bovenstaande menustructuur staan tal van thema’s die de Groene Rekenkamer tot haar werkterrein rekent. De komende weken gaan wij handmatig vele artikelen  van de ‘oude’ website overzetten naar de nieuwe website.

Het is ons er aan gelegen om in de komende maanden en jaren successievelijk zelf nieuw (literatuur)onderzoek te gaan doen op al deze thema’s, zodat wij ons steeds meer gaan ontwikkelen tot autoriteit op al deze terreinen. Wij zullen in de komende dagen bij elke thema-pagina aangeven in hoeverre dit nu al een “standpunt van de Groene Rekenkamer” betreft of in hoeverre het voorlopig nog een algemene tekst is. Dat zou voldoende duidelijkheid moeten scheppen.

Afsluitend wijzen wij u graag nogmaals op het grote gemak van de iDeal-donatie die op deze site is geïnstalleerd. Juist in deze woelige overgangsfase doen wij een beroep op u om een extra donatie over te maken. Als u zich vooraf eerst persoonlijk wilt vergewissen over de nieuwe koers van de Groene Rekenkamer bent u ook van harte welkom in ons nieuwe pand. De nieuwe voorzitter staat u graag te woord en leidt u graag rond. Graag wel enkele dagen van te voren een afspraak maken.

Wij hopen op korte termijn alle bestaande donateurs een envelop te sturen, met een “afscheidsbrief” van Theo, een brief van de nieuwe voorzitter die zich heeft gecommitteerd om zich 5 jaar fulltime voor de Stichting in te zetten, alsmede enkele informatiekaarten met acceptgiro waarmee u ook in uw omgeving mensen kunt enthousiasmeren voor een donatie. Ook dergelijk drukwerk kost geld. Daarom verzoeken wij u te doneren om onze doorstart mede mogelijk te maken.

Wij hebben een droom: in het groene pand in Apeldoorn een instituut opbouwen waar de Nederlandse politiek niet om heen kan, waar degelijk objectief rekenwerk wordt gedaan wat zoals wij samen weten kan en zal leiden tot nieuw overheidsbeleid dat onze samenleving miljarden aan nutteloze uitgaven zal besparen. Wij rekenen op uw steun.