Projecten

Serie Debat

In de loop van het jaar starten we een project dat systematisch debat en discussie beoogt te initiëren op het gebied van klimaatwetenschap.

In de meer ambitieuze variant zijn we zélf als Groen Rekenkamer organisator van een evenement, waarbij we de samenwerking met andere instituten, studieverenigingen en universiteiten zullen nastreven.

Doneer


De filosofische basis van de dwaling in de klimaatwetenschappen

Dat we kunnen stellen dat er in de klimaatwetenschap sprake is van grootschalige dwaling, zal vele bezoekers van deze website niet verbazen. Waar dat vandaan komt, naast de links-ideologische politieke vraag-sturing, is weer een andere kwestie waar weinigen zich aan wagen. Des te belangrijker is het om hier vooruitgang in te boeken en dit is daarom reden voor een gericht project.

In de loop van het jaar zullen we u hier voorstellen welke aanknopingspunten we hebben en hoe en met wie we het project gaan invullen. Dit betreft een fundamentele aanval op de wetenschappelijke basis van de klimaatdwaling. Die levert een epistemologische verklaring waarom vele wetenschappers blijven volharden in het klimaat- en CO2-paradigma en laat zien welke fouten ze daarbij maken. Daarnaast wijst het de weg naar betere wetenschapsbeoefening waarbij het volgen van de wetenschappelijke methode niet meer hoeft te worden bevochten. Hoe mooi zou het zijn als de Groene Rekenkamer zichzelf overbodig zou maken!

Doneer


Ondersteuning Onderwijs

Het onderwijs in Nederland is op diverse niveaus toe aan bijsturing. Hoe het bottom-up initiatief dat in de lande nu actueel is daarbij inhoudelijk gesteund zal kunnen worden, bedenken en organiseren we hier. Stay tuned!

Doneer