Groensters

Maandag 14 mei 2018

Gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Wat? Groensters?
Ja beste mensen, dat zijn dames die geloven dat ze onze planeet kunnen redden van een niet bestaand probleem door onze moderne beschaving naar de knoppen te helpen. Minnesma doet dit door regendansachtig Parijs klimaatwandelen, spelletje klimaatvluchtelingen zoeken en wensdenkhandleidingen schrijven hoe ons land naar de filistijnen te helpen.
Bernice Notenboom staat op het pakijs op de ijsvrije Noordpool tussen uitgestorven ijsberen argeloze CEO’s sprookjes te vertellen en aan het huilen te maken.
Hertsenberg doet dit door heel NPO-kijkend Nederland laten zien hoe energietransitie in de praktijk uitgevoerd moet worden. Nederland naar de knoppen helpen, de belastingbetaler geruïneerd, onze industrie naar opkomend Afrika verjaagd.

Ik kan de dames niet betrappen op inhoudelijke kennis over het onderwerp klimaat en energietransitie. Minnesma kakelt nooit over kosten en technische haalbaarheid van haar wensdenkplannetjes. Ik vrees dat rekenen nooit haar sterkste punt was. Dit gemis overschreeuwt zij met dat rare wandelen en maar wat alarmistisch roepen waar slechts een grachtengordel rechter is ingetrapt. Ook zonder enige kennis van zaken. Over Notenboom idem, zie hier de soap.

Nu heeft ook mw. Antoinette Hertsenberg zich opgeworpen als profetes van de bestrijding van een niet bestaand klimaatprobleem. Als je je riante salaris van een paar ton per jaar op kosten van de belastingbetaler in stand wil houden, moet je wel iets bedenken om niet over de datum te raken. Dus dan stort je je op het klimaat omdat daar het grote geld in omgaat. Intrigerende bijkomstigheid: feest-voor-de-klimaatkartelportemonnee Ed Nijpels is voorzitter Raad v Toezicht AVRO-Tros (Radar) en voorzitter Borgingscommissie Energie Akkoord. Het klimaatkartel blijft je verrassen. Hertsenberg heeft onmiskenbaar een Nijpolitaanse stoomcursus groen graaien gekregen. Leuk extra verdienmodelletje via de NPO creëren naast alle subsidie.

Nu dan alle heil schijnt te moeten komen van het Deens eilandje Samso, een moedervlekje dat leeft van toerisme en piepers en zelfvoorzienend zou zijn qua energie. Zou het? Is die elektrische auto daar dan ook zelfstandig gemaakt, hun kleding, tractoren etc.. Zie hier en hier of hier (registreren). Het kostte 20 jaar en in elk geval subsidie.

Wenkbrauwoptrekkend dat mevrouw Hertsenberg (Ed Nijpels) dit opzichtige fiasco van het decennialange Deense windmolenbeleid probeert te verkopen als succes. Dit valt te betwisten. Zie hier en hier. Over dit laatste vooral is de NPO verdacht stil. Beste Antoinette (en Nijpels), wat wilt u met uw filmpje over dat Deense moedervlekje met een kleine 4.000 inwoners bewijzen? Nooit gerealiseerd dat dit relatief maatschappelijk eenvoudige vliegenpoepje natuurlijk geen representant kan zijn van onze moderne maatschappij? In grote steden met strobalen lopen zeulen? Ooit gehoord van bijvoorbeeld de petrochemische en staalindustrie? Vindt u dit voorbeeld daarom niet aardoliedom?

Hoe zit het eigenlijk in Denemarken dat eens zo’n lichtend voorbeeld werd genoemd? Zie onderstaand staatje over de stand van zaken in 2011 uit een eerder rapport van ondergetekende:

Zie hier en hier. De stand van zaken in 2015 verschilt nauwelijks voor beide landen. Ergo: een pover resultaat.

Samso is bovendien geen garantie, want het eilandje Pellworm is er niet in geslaagd. Wat opviel is het kennelijk ontbreken van opslagmogelijkheid op Samso i.t.t. Pellworm. Wat doen ze op Samso bij een Dunkelflaute? Zie hier. Extra stro verbranden? Waar halen ze die toch niet geringe hoeveelheid vandaan? Kent die kabel voor overgeproduceerde stroom geen import? Wat levert de afvoer van overtollige stroom de eilanders op? Hoe bekostigen ze dit allemaal, ook als die windmolens en panelen versleten zijn en vervangen moeten worden? Genoeg vragen dus die niet afdoende zijn beantwoord. Wat de kijker in feite ziet, is dat Hertsenberg een stelling poneert en vervolgens argumenten erbij verzint.

Wat de deelnemers aan deze façade niet weten of verbergen, is de inferieure vermogensdichtheid van ‘duurzame’ energiebronnen met tenminste een factor 1.000 in vergelijking tot fossiele, laat staan kernenergie. Dit alleen al zou te denken moeten geven.

Wat beweegt mw. Hertsenberg dan om de indruk te wekken dat een ‘duurzame’ maatschappij realiseerbaar is en tegen als redelijk voorgestelde kosten, wat klinkklare onzin is?

Kosten gas bij een gemiddeld gebruik van gas van 1800 kuub x € 0,31/ kuub = € 560/jaar. Stroom kost 3500 kWh x € 0,07/kWh = € 245/jaar. Samen:€ 800.

Na: 3500 kWh x 2 (vanwege vervanging gas) x € 0,07/kWh = € 490/jaar

Verschil: € 300/jaar afgerond. Op een investering van € 23.000 levert dit een terugverdientijd op van 77 jaar.

Ik reken niet de kosten van netverzwaring mee van tientallen miljarden. Waar de terugverdientijd van 15 jaar van Hertsenberg vandaan komt is dan ook intrigerend. De met belasting en opslagen gemanipuleerde klimaathazen lopen kennelijk heel anders dan rekenkundige markwaardige.

Zou het voor de AVRO niet verstandiger zijn om deze duurzaamheidsuitzending van Radar onder te brengen bij haar vroegere programma Opgelicht? Dit is immers, mogelijk op instigatie van Nijpels, een pleidooi voor het verdienmodel van het Eco Industrieel Complex (milieubeweging, Nijpels, Wiebes, de windindustrie etc.), een nette term voor de groene graaiers teneinde hun plaggenhutten in Blaricum, Wassenaar, Vogelenzang etc. te kunnen bekostigen via de energierekening afgeperst van de burger/belastingbetaler die door de klimaatlobbycratie buiten spel is gezet. Ik vrees dat mevrouw Hertsenberg, Notenboom en Minnesma geen idee hebben waar zij het over hebben, zelfs al zouden zij werkelijk geloven dat CO2 significante invloed op het klimaat zou hebben. Hier en hier wordt dit uit de doeken gedaan. De vraag blijft dus waarom geloven de 3 dames dan toch zo heilig in de CAGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming)? Laat ik één ding duidelijk maken dat het argument van de 97% klinkklare nonsens is en berust op gemanipuleerd ‘onderzoek’. Tevens is het van belang te weten dat na 1998 de opwarming sinds 1850 niet significant is gestegen. Resten ter overweging deze 3 vragen:

Hoe weet u dit?

Waarom gelooft u dit?

Welk is het bewijs hiervoor?

De antwoorden zijn lastiger dan men denkt. Hoe lastig dit is bleek al uit deze vooruitzending toen er kritische vragen werden gesteld: start op 18.26 min. Zie hier. Het antwoord was niet overtuigend. Logisch, want je elektriciteitsrekening verdubbelt zo ongeveer. Dat zegt ze er dan niet bij en die zonnepanelen zijn gesubsidieerd, ook door de salderingsregeling. Kost dus iemand anders wel extra subsidiegeld. Beetje slordig om dit niet te vermelden. Ernstiger was het veelvuldig gebruik van de woorden: ‘wij moeten’. Dictatortje spelen? Feest voor de klimaatkartelportemonnee? Goed werk Nijpels. Nieuwe Groenster in de alarmistenstal met als propagandazender de NPO. Klassieke combinatie, toch?