Verdienmodel Urgenda?

Dinsdag 22 mei 2018

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

De uitzending van 21 mei 2018 van Radar+ bleek een reclameboodschap voor het verdienmodel van o.a. de zonnepanelenbusiness van Urgenda. Het was immers allemaal weer rozengeur en maneschijn; geld besparen bij bakken, slapend enorm aan koopkracht winnen. Dit is geen verrassing, want deze gepropageerde ‘duurzaamheid’ is de sleutel tot geld besparen op kosten van de overige belastingbetalers. Zie hier. Mw. Hertsenberg toonde zich een ware handelsreiziger van het zonnepaneelproduct van de firma Urgenda.

In deze uitzending pleit Minnesma van Urgenda vurig voor handhaving van de salderingsregeling, lees: subsidie. Niet verwonderlijk want haar verdienmodel is gebaseerd op deze regeling waarover thans groeiende onzekerheid heerst. Des te intrigerender is deze open brief aan haar gericht. Een interessante opmerking in deze open brief is: De werkelijkheid is ook dat de verschuiving van energiebelasting van elektra naar gas de salderingsregeling al uitholt en verder zal gaan uithollen.

Nee maar. Hier zie je het planeconomische instrument om het eigenbelang veilig te stellen. Alles blijkt om subsidie te draaien. Belasting op gas dus als sturende factor. Hoe economisch banaal is die duurzaamheidswereld toch? Planeet redden? Zou het?

Klimaatdoelen halen roept Hertsenberg steeds. Ik geloof er niets van. Het gaat om poen verdienen aan de misantrope agenda van Greenpeace en Milieudefensie die thans het politieke beleid domineert en als een sluipmoordenaar onze moderne maatschappij en welvaart bedreigt.

Je kunt constateren dat de duurzaamheidswereld aan elkaar hangt van misantropie, eigenbelang, geld verdienen en belangenverstrengeling. Hertsenberg doet het voorkomen dat met een geringe investering je goud geld zal besparen. Je energierekening loopt alleen maar terug. Zou het? Ik denk van niet op de lange duur, want wat is dan de verklaring voor al die stijgende kosten op onze energierekening? Zij die voldoen aan wat Hertsenberg propageert, zien hun energielasten dalen. Maar wie betaalt de lastendaling?

Het is verlakkerij op kosten van een ander. Energiebelasting op met name gas vliegt namelijk omhoog, SDE+(ODE) blijft maar stijgen. Zonnepanelen? Ja zonder de subsidie van de terugleveringsregeling, zijn zonnepanelen ten dode opgeschreven met € 22 cent opwekkingskosten per kWh die in offertes wordt gehanteerd.
Dit alles leidt uiteindelijk tot de energieparadox doordat steeds minder huishoudens moeten opdraaien voor steeds meer subsidietrekkers. Die terugleveringsregeling is uiteindelijk onhoudbaar. Het financiële voordeel van de volgers van Hertsenberg groeit immers niet aan een geldboom. Zij heeft dit gegeven verdoezeld. De kosten van ‘verduurzaming’ zullen immers onvermijdelijk stijgen vanwege de inferioriteit van de ingezette middelen, met name zonnepanelen.
Dit alles valt niet te rijmen met het misleidende rooskleurige beeld dat mw. Hertsenberg de kijker voorspiegelt. Als de Zevende-dag-adventist die zij is, had ik een moreel kritischer standpunt van haar verwacht. Deze uitzending is immers in tegenspraak met haar gebruikelijke inspanningen om misstanden aan de kaak te stellen. In deze uitzending, evenals die van vorige week, evenwel plaatst zij zich zelf in de beklaagdenbank.

Mw. Hertsenberg, mogelijk misleid door gebrek aan bèta-kennis, draagt immers niet anders dan de agenda van Nijpels uit, want ik hoor diens stem doorklinken: ‘een feest voor de portemonnee’.
Zou het?