GroenLinks als planeetverwoester

Donderdag 23 februari 2017

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Asscher, Dijselbloem en Buma lieten zich onlangs kritisch uit over het partijprogramma van GroenLinks o.a. de milieuplannen. Zo vielen de woorden ontwrichtend en niet sociaal.

“Dat GroenLinks zwaar inzet op milieubeleid is geen verrassing (…) Maar als Jesse Klaver pleit voor verandering, dan blijkt hij ontwrichting te bedoelen.”

“Wij willen als PvdA dat gewone mensen naar hun werk kunnen. Maar dat kan met de plannen van GroenLinks niet meer. De gewone man gaat er in de maand te veel op achteruit. Dat is niet sociaal.”

Verder vernemen wij uit de mond van Buma:

„De dagdromen van Jesse Klaver zijn nachtmerries voor de Nederlanders”, constateert hij. „Alles wat je in de winkel koopt, wordt duurder. Van vlees en vis, tot bloemen en de verpakkingen waarin dat allemaal zit. Je betaalt je straks ongans met zo’n grachtengordellinks programma.”

Wat staat er dan in dat verkiezingsprogramma? Leest u hieronder pagina 9 kort weergegeven mee over milieubeleid:

Invoer Klimaatwet die zorgt dat in 2020 de uitstoot van CO2 ten opzichte van 1990 in 2020 met 25% omlaag gaat. In 2030 met tenminste 55% en in 2050 met 95%.

Deze kabinetsperiode sluiten we de kolencentrales en worden olie, benzine en diesel uitgefaseerd.

Borssele gaat dicht; subsidie op gas afgeschaft; geen schaliegas; Grootverbruikers gaan evenredig betalen voor CO2-uitstoot,

en nog zo wat ferme voornemens. Ambitieus is in klimaattaal synoniem voor irrationeel; leven in een parallel universum. Energiebesparing bijvoorbeeld van 3%, waar deze 0,5% per jaar blijkt.

Dat subsidieverhaal op gas, en fossiele brandstof in het algemeen, is weer de bekende prietpraat. Zie hier. Zinloos om hier voor de zoveelste keer woorden aan vuil te maken.

De kolencentrales vormen ca. 25% van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Er zou dus in een paar jaar tijds ca. 3,5 GW aan windmolens bijgeplaatst moeten worden om een in 90% van de tijd vraagvolgende basislast te vervangen door in 30% van de tijd niet vraagvolgende willekeurige stroomlevering. Over bijplaatsen van gascentrales als backup lezen we niets. Rekening houdend met de levensduur van kolencentrales (40 jaar) en die van windmolens (15 jaar) komt die hele dagdroom van Klaver en Van Tongeren op ca. € 110 miljard. Voor details zie hier.

Zonder olie en gas bestaat er geen petrochemische industrie, dus ook geen geneesmiddelen, geen kunststoffen en tot wel 90% van alle andere gebruiksvoorwerpen. Onze industrie gebruik 60% van onze energie. Het is niet moeilijk zich voor te stellen dat wij, als het aan het GL-duo ligt, in 2030 naar de middeleeuwen zijn teruggekeerd.

GroenLinks draagt het parallelle universum uit van Greenpeace, hetgeen niet verwonderlijk is met Van Tongeren in de gelederen. Wat dat duo wil heeft niets met zorg om het klimaat of planeetredden te maken, maar alles met het verwoesten van onze economie en hunkering naar Stalinistische macht. Immers, dergelijke ambities verraden de noodzaak voor draconische dwangmaatregelen die indruisen tegen elke vorm van zeggenschap en democratie. Gegeven de intolerantie van GL wat betreft partijaffiches van andere partijen (vernielen dus), en van links in het algemeen als ze hun zin niet krijgen, lijkt mij democratie bij links niet in goede handen. Ik vrees dat Klaver nog te jong en wereldvreemd is om zich dit te realiseren, maar het valt mij tegen dat bijvoorbeeld Van Tongeren het morele besef ontbeert zich te realiseren wat hun plannen zullen aanrichten. Eén ding staat vast: met duurzaamheid heeft het niets te maken, onze beschaving gaat te gronde en onze kleinkinderen blijven achter gelijk de Syrische bevolking na de oorlog daar.

Het treurigste aan dit alles is wel dat GroenLinks geen moeite doet om kritisch te kijken naar de onzin rond CO2. Zelfs Sharon Dijksma heeft zich hierbij lelijk in de kaart laten kijken.

In de tabel moet 2020 vervangen worden door 2023

Niet iets dus wat je catastrofaal kunt noemen. Wat je dus kunt waarnemen, is dat het groene deugmens-partijkartel zichzelf begint tegen te spreken en ook door de meetresultaten wordt weersproken. De uitkomst is dan ook dat dat hele CO2-verhaal flauwekul is, misschien een maximaal haalbare 0,117% menselijk effect bij de huidige concentratie ten opzichte van 95% effect door waterdamp en alle overige natuurlijke forcings. Dit allemaal negeren getuigt van ideologische verkokering.

Welke zijn nu de kosten van het Nationale Energieakkoord want daar gaat het ook om? Laten we zo aardig zijn om met het cijfer van de Algemene Rekenkamer te rekenen. De kosten voor alleen de windplannen komen hier op € 72 miljard over 15 jaar. De kosten per huishouden zijn dan: € 53/huishouden/maand. Dit klopt aardig exclusief de thans sterk oplopende netwerkkosten (doorgeschoven kosten en Kamps 40% zogenaamde kostenreductie). De windplannen komen neer op 3% van het totale energiegebruik in Nederland. De ambitie van GL is 25% in 2020, dus 25/3 x €53 = € 440/maand/huishouden. Voor 2030 55% wordt dit dan € 970/maand/huishouden. Ik zwijg maar over die 95% in 2050. Het is niet te bevatten dat dergelijke onvolwassen, ondoordachte en onverantwoordelijke ideeën nog zo veel aanhang krijgen. Is men in Nederland dan al zo geïndoctrineerd door de linkse media als Trouw, AD en VK, met de NPO en RTL voorop om dit te accepteren? Het lijkt er wel op.

Zie thans de lamentaties van het CDA en de PvdA over dit partijprogramma! Die weten al jaren ook donders goed welke de kosten zijn. Dit partijprogramma van GroenLinks heeft het partijkartel over zichzelf afgeroepen na jarenlang ja en amen te zeggen tegen de hernieuwbaarheidsplannen van ultralinkse partijen en de milieubeweging. Wegkijkende politieke correctheid van toen moest onvermijdelijk tot het huidige politieke en morele verval van het partijkartel leiden. Immers, behalve waanzinnig zijn de plannen van GroenLinks ook immoreel. Nu er een partij is die zich opwerpt om die groene deugmens-ideologie daadwerkelijk vorm te geven, put men zich ineens uit in heilige verontwaardiging. Al die politici hadden al jaren geleden kunnen weten dat die ideologie, in welk tempo dan ook doorgevoerd, onvermijdelijk zou leiden tot catastrofale armoede en ontwrichting van onze maatschappij. Hier hoef je geen rekenmeester voor te zijn.

Meermalen roepen Klaver en Van Tongeren op dat wij bereid moeten zijn tot grote offers, maar ze weten, net als het partijkartel, heel goed tot welke revolte en zetelverliezen het daadwerkelijk noemen van die cijfers zal leiden. De vraag rest waar die twee mee bezig zijn. De bijdrage van wind en zon aan het totale Nederlandse energiegebruik komt in de afgelopen 2 maanden niet verder dan gemiddeld 1,6%. Zie hier. Dus zou 98,4% van de huishoudens verstoken zijn geweest van elektriciteit. Heeft het partijkartel wel enig besef van de minuscule rol van hernieuwbaar in de in meer dan 2 eeuwen tot stand gekomen welvaart op basis van fossiele en kernbrandstoffen?

Wind en zon dragen mondiaal na 27 jaar niet meer dan 0,1% bij aan de primaire energie. Ik wens het partijkartel, Klaver c.s. in het bijzonder, sterkte in de droomwereld die het Akkoord van Parijs heet. Maar macht wens ik ze niet toe. Het zal anders het verwoestende regiem worden van een Afrikaans omhooggevallen stamhoofd zoals Mugabe. Niet bepaald aanlokkelijk om op te stemmen.