Wordt onze planeet nu eindelijk gered?

Woensdag 2 december 2015

Een gastbijdrage van onze correspondent in Frankrijk, Raf Hetzler

Enige overpeinzingen bij de Parijse klimaatconferentie.

Wie de opening van COP21 heeft gezien en gehoord, moet toch wel diep onder de indruk zijn. Al dat politiek geweld en de ferme taal, waarmee regeringsleiders ons te verstaan geven, dat die redding nu nabij is. Hollande ging daarin zelfs zover dat hij een link maakte tussen het geweld van Islamitisch extremisme en het klimaat: het gaat allemaal over onze veiligheid, zei hij in zijn openingsspeech. We gaan dus niet alleen de planeet redden, we gaan ook de mensheid redden.
Dat klopt helemaal want zoals u ongetwijfeld hebt gemerkt, brengt opwarming van onze planeet alleen maar rampspoed en ellende: overstromingen, zware orkanen, droogte, minder biodiversiteit, gigantische zeespiegelstijgingen; kortom meer dan genoeg om heel ongerust te worden. Geen kritiek en nu eindelijk eens de schouders eronder.
Geen ruimte meer voor kritiek: het is eigenlijk al te laat. Nu of nooit meer, is het devies.
Tot slot een foto van al die stoere politici, die dit historische moment in de geschiedenis van de mensheid niet wilden missen. Zij waren er bij toen het gebeurde, kortom een mooie en indrukwekkende start in lijn met het probleem.

Maar wat is dat probleem eigenlijk?

Die relatie tussen extremisme en klimaat was een echte aangever om over de aard van het probleem nog eens goed na te denken. Waarom zijn die extremisten zo extremistisch? Gewone mensen zoals u en ik willen toch graag in pais en vree leven en zich veilig voelen. Zijn deze extremisten- en het zijn er inmiddels heel wat- dan misschien geen gewone mensen, vraag je je af. Ze zijn toch net als u en ik geboren met een schone, geestelijke “lei”. Maar inmiddels is dat leitje niet zo schoon meer bij hen.
Hoe komt dat nou is dus de vraag.

Wij mensen hebben twee manieren om op prikkels van buiten te reageren: emotie en ratio. De emotie komt het eerst en de ratio weegt en beoordeelt daarna die emotie en vertaalt dat naar de uiteindelijke reactie en gevolgen. Zo zou het moeten zijn in het ideale geval. De moderne gedragswetenschappen hebben ons echter laten zien dat die link tussen emotie en ratio beinvloedbaar is en de mens ertoe kan brengen om minder kritisch naar zijn emoties te kijken en er eventueel zelfs gewoon “achteraan te hollen”.
Of het nou godsdienst of klimaat is, het lukt vrijwel altijd.

Die beïnvloeding kennen we allemaal: marketing en reclame, toespraken waar we “warm” van worden, een menigte die demonstreert, of de aangever dat “men” het erover eens is, allemaal vormen die dagelijks voorkomen. Veel ernstiger vormen hebben een eigen naam gekregen en die kennen we ook; dat zijn indoctrinatie en hersenspoeling.

Gewoon blijven herhalen en op het laatst ga je vanzelf denken dat je de enige overgeblevene bent, die er nog anders over denkt. Daarmee wordt je gezonde verstand op achterstand gezet en wordt de ruimte voor dat gezonde verstand steeds kleiner. En hoe verhevener het doel, hoe minder je je kritisch afvraagt “waar ben ik mee bezig”. Best knap, maar het blijft gewoon manipulatie! Zo bereik je de situatie waarin het doel, mits verheven genoeg, alle middelen heiligt. Dat is extremisme. Een andere realiteit dan we ons wensen. Exact wat de terroristen doen.

De parallel met het klimaat

Waar zit nu de parallel met het klimaat. Ook daar is sprake van een zeer verheven doel: het redden van onze planeet en het beschermen van de mensheid tegen al die negatieve effecten die de opwarming heeft. Maar zijn er dan geen positieve effecten? Nee, blijkbaar niet. Toch wel een beetje vreemd. Worden die dan verdoezeld misschien?
En hoe uniek is die opwarming in vergelijking met eerdere warme periodes. Ook dat lijkt te worden verdoezeld. Zelfs over de befaamde smoking gun “de hockeystick”, horen we niets meer. Die is al jaren geleden genadeloos ontmaskerd en moest dus verdoezeld worden. Herroepen…kom nou!
Zijn er dan helemaal geen aanwijzingen dat het echt niet zo ernstig is als wordt beweerd? Jazeker, er zijn genoeg mensen die hun gezonde verstand nog laten spreken, maar die worden weggezet als negativisten, deniers, afvalligen en promotoren van moreel verwerpelijke belangen. Dan is Al Gore moreel toch heel wat verhevener als hij zes meter hoog op zijn ladder staat.
De ontwikkelingslanden belemmeren om zich te ontwikkelen, door hen het recht op energie te ontzeggen of althans het ernstig te beperken, is dat dan de mensheid redden?
Misschien niet, maar we redden wel de planeet.

Gewoon met alle middelen herhalen dat we op een ramp afstevenen; blijven herhalen dat degenen die dat niet zo zien en dat ook met feiten aantonen, een soort clowns, belangenbehartigers van de olieindustrie en derhalve ondeskundigen zijn; de angst oproepen bij mensen dat grote rampen gaan geschieden-voordelen zijn er niet- als niet onmiddellijk wordt ingegrepen, dat noem ik geen marketing, dat is regelrechte indoctrinatie om niet te zeggen hersenspoeling. Iets waar we allemaal onder lijden, omdat we er nu eenmaal als mens gevoelig voor zijn. Zou dat ook een vorm van extremisme kunnen zijn? U zou het eens aan de Noord-Koreanen kunnen vragen, maar die weten waarschijnlijk ook niet beter.

De grote “tovenaars” van het klimaat gaan nu in Parijs bij elkaar zitten. Een exclusief gezelschap, waarin andersdenkenden zoals bv Lord Monckton, een zgn scepticus, beslist niet welkom zijn, zoiets dus als ISIS: alleen de incrowd. En wat denkt u dat die “groupthink” ons gaat opleveren? Exact! Redding van de planeet, maar in een andere realiteit, die van deze extremistische tovenaars en hun numbercrunchende computermodellen, die niet aan de realiteit getoetst hoeven te worden.
Het gelag wordt helaas betaald in onze eigen realiteit, ten koste van andere belangrijke verbeteringen voor hen die in armoede leven.
Dus maakt uw borst maar nat, de volgende rampspoed heet niet verwarming maar verarming!
In hun alternatieve realiteit zullen ze echter claimen de planeet te hebben gered. Gefeliciteerd!

Raf Hetzler