Elektrieke en mentale black out

Donderdag 26 november 2015

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Al langer zoemt het rond: black out, de lichten in Europa gaan uit vanwege de Energiewende en alle andere hernieuwbare plannen hier in Nederland omdat Jan Vos (PvdA), D66, GL en de milieubeweging zo graag de groene Gutmensch willen uithangen, lees: hun antikapitalisme willen botvieren.
Het schijnt iets met CO2 te maken te hebben, heeft deze lieden zich laten wijsmaken door het kapitalistische Al Gore-imperium met het IPCC als petrischaal van de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming).

Ik krijg de indruk dat klimaatschommelingen van alle tijden zijn evenals de schommelingen in CO2 en temperatuur die heel los van elkaar blijken te staan.

Gegeven de gedocumenteerde opwarmingsperioden van de afgelopen 2000 jaar ontgaat mij wat er aan rampen op ons af zou moeten komen. Nu ja, een droogte hier, een overstroming daar et cetera. Zo gaat het al sinds onheuglijke tijden. Sneu als het je treft, maar grosso modo een constante op mondiaal niveau en op de tijdschaal.
Het KNMI heeft voor ons een hoop wateroverlast in petto.
Knap hoor hoe het KNMI dit zo precies voor 2065 heeft kunnen uitrekenen. Als dat dezelfde alom falende modellen zijn die het IPCC gebruikt, dan vrees ik dat het spreekwoordelijke korreltje zout geen overbodige luxe is.

Het KNMI blijkt op het NOS-journaal bovendien zelfs niet meer in staat te zijn weer en klimaat van elkaar te onderscheiden.

Dit doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van het KNMI als onafhankelijk wetenschappelijk instituut. De verzuchting van Hiemstra wijzend op de 5 IPCC-rapporten en de duizenden klimaatwetenschappers als ‘bewijs’ zegt minder over het wetenschappelijke gehalte, maar meer over het weke geweten, het moeras waarin men verkeert omwille van behoud van subsidie, de eigen baan en het bestaansrecht.
Zo betrouwbaar is het IPCC immers niet. Eerst kende het IPCC wel de Middeleeuwse Opwarming en de Kleine IJstijd, toen de hockeystickgrafiek zijn intrede deed waren ze verdwenen, en waar die Opwarming en Kleine IJstijd gebleven zijn na blootstelling van de fraude van de hockeystickgrafiek?
Er is veel kritiek op het wetenschappelijk gehalte van de IPCC procedures. Mij lijkt het IPCC bepaald geen betrouwbare maat, anders dan een argument om de subsidie te waarborgen. Ik werd zeer getroffen door een commentaar enkele dagen geleden:

De redenering van Gore is vrij eenvoudig ook tegen hem te gebruiken. Stel dat op enig moment, bijvoorbeeld 500 jaar geleden, 95% van de wetenschappers ervan overtuigd was dat de aarde plat was.Gore zou dan triomfantelijk uitroepen: ‘the science is settled, the earth is flat’. Hij legt immers zelf het kwantiteitscriterium aan ten aanzien van wetenschap: 95% van de wetenschappers is het erover eens, dus de aarde is plat. 500 jaar later kan met zekerheid vastgesteld worden dat de aarde rond is. Uitgaande van de theorie van Gore zijn er dan twee mogelijkheden:
1 — de aarde was vroeger plat en is in 500 jaar tijd bol geworden (het was immers een feit dat de aarde plat was);
2 — het kwantitatieve criterium dat Gore heeft aangelegd is geen criterium.

De uitkomst lijkt me redelijk evident.

Is dit wat Hiemstra bedoelt?

ScienceIsSettled
Het IPCC zelf weet bovendien niet goed raad met weersextremen omdat die aantoonbaar zijn afgenomen, maar het KNMI is er klaarblijkelijk stellig in. Hoe komt men aan die wijsheid? En hoe zeker is men van de beweringen? Met permissie, maar ik zou wel de laatste zijn om beweringen te doen over een periode van 50 jaar bij zo weinig kennis van een chaotisch systeem als het klimaat is. Het feit dat het KNMI zoiets doet, ondergraaft mede, naast het eerder genoemde, het vertrouwen in het wetenschappelijk gehalte van dit instituut. Het riekt naar Lysenkoïsme met als voorlopig dieptepunt de geprojecteerde klimaatwet van Samsom en Klaver.

Het is misschien vervelend om te moeten ervaren voor onze regelgevingbedenkers en aanhangers van maakbaarheid, maar ik vrees dat het klimaat een geheel onafhankelijke koers vaart. Misschien zie ik het verkeerd, maar ik krijg de indruk dat de IPCC-klimaatmodellen niet bijster succesvol zijn gebleken. Dus waarom zouden we het alarmisme van het KNMI nu wel moeten geloven?
Waar willen de heren Samsom en Klaver hun klimaatwet eigenlijk op baseren? Antikapitalisme, zucht naar planeconomie? Ik vrees het, want met wetenschappelijk bewezen feiten heeft het niets te maken, omdat die er niet zijn. Nergens is het bewijs dat niet menselijke factoren daadwerkelijk geen aantoonbare invloed hebben op klimaatschommelingen. Het dwangwetje S&K berust dus louter op de socialistische ideologie van ongebreidelde staatsinmenging naar Noord-Koreaans model, niet op wetenschap.
Beste lezer, ik dwaal af. Eerst de elektrieke black out.
Kennelijk kunnen de netbeheerders dit potentiële probleem nog aardig de baas. Het is wel opmerkelijk dat men voorzorgsmaatregelen neemt om de misère van een black out snel te kunnen opheffen.

http://www.tennet.eu/nl/nl/nieuws/article/tennet-en-nuon-sluiten-overeenkomst-over-bouw-black-start-faciliteit.html

En recenter: http://energeia.nl/nieuws/614916-1507/tennet-zoekt-herstelvermogen-voor-black-out-zuid-nederland

Tennet start een consultatie voor het contracteren van herstelvermogen in Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De transmissienetbeheerder wil zo een partij vinden die het vanaf 2018 het vermogen kan leveren om weer stroom op het net te zetten mocht er sprake zijn van grootschalige uitval, een black out.

Eind vorig jaar startte Tennet ook een selectie voor herstelvermogen in het noorden. Tennet heeft als beheerder van het hoogspanningsnet zogenoemde herstelvoorzieningen nodig. Daarmee kan een spanningsloos net onder spanning worden gezet in het geval van een black out. “

Waarom deze maatregelen? Het gaat toch super met al die windmolens en zonnepanelen? We kunnen toch makkelijk zonder fossiel gestookte centrales? Urgenda heeft de blauwdruk immers al geleverd, net als Greenpeace. Dat zeggen ook onze voormalige Greenpeace-activisten Samsom en mw. Van Tongeren, en Jan Vos van de PvdA. Die weten precies waar ze het over hebben, toch? Dus dan moet het wel waar zijn. Of….?

Tja, wie draait op voor de kosten en hoe hoog zijn die volgens de heren en dames? Daar lees ik niets over, net een black hole. Ik vrees de bedonderde en geïndoctrineerde belastingbetaler als melkkoe die dan niet meer kan ontsnappen uit de democratie, net zomin als licht uit een black hole kan ontsnappen.

http://www.eike-klima-energie.eu/energie-anzeige/immer-am-rand-eines-grossen-stromausfalls/

Tot op heden heeft zich geen grootschalige black out voorgedaan, toch…? Zeker weten doe je het niet, maar het is intrigerend om eens na te pluizen hoe het gegaan zou kunnen zijn bij de black out van 27 maart jongstleden in de ochtend rond half 10. In Diemen ging het mis:

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2027234-grote-stroomstoring-tennet-legt-noord-holland-plat.html

De ondervraging is interessant omdat om de vraag naar de oorzaak wordt gedraaid, evenals om de vraag naar aansprakelijkheid, tenzij sprake was van nalatigheid. Heel achterdochtig kan ik stellen dat er sprake zou kunnen zijn van nalatigheid vanwege voorzienbare onbeheersbaarheid van netballancering. De wettelijk verplichte voorrang van hernieuwbare energie is weliswaar een feit, maar is vanzelfsprekend voorzienbaar noch beheersbaar. Dit heb je zo met weer en wind.

Laten we eens kijken hoe het de wind in de Flevopolder (waar het hier om gaat) verging op die datum en rond dat tijdstip.
Met dank aan het KNMI vinden we de volgende screendump:

Screendump

http://www.buienradar.nl/smog/chartsmodule?type=nidekking

http://www.buienradar.nl/smog/chartsmodule?type=nidekking

http://www.buienradar.nl/smog/chartsmodule?type=nidekking

http://www.academia.edu/1489838/Wind_Turbine_Power_Curves

Voor de gebruikelijke Vestas 90 van 3 MW vinden we dan:

8,4 m/s 9:10 = 1.030 kW
7,2 m/s 9:20 = 630 kW
8,6 m/s 9:30 = 1.100 kW

Het gaat om afgerond 600 van vergelijkbare windmolens zodat de schommelingen met een factor 600 vermenigvuldigd moeten worden of daaromtrent. Dan kan ik me zo maar voorstellen dat je bij een praatje bij de koffie op vrijdagmorgen met het weekeinde op handen even de regie kwijt raakt bij eerst een stijging, meteen een krasse daling en dan weer meteen een fikse toename.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Windturbines_in_Flevoland

Zeker weten ….? Geen idee, maar het is wel intrigerend in het licht van de maatregelen die TenneT neemt inzake black out.
Ook het VK voorziet soortgelijke problemen:

http://www.numberwatch.co.uk/warmlist.htm

Mentale black outs zijn minstens zo intrigerend.
Deze is lollig want Engeland heeft een redelijk strenge klimaatwetgeving. Zouden ze de stilstand van windmolens tijdens het gebruik van dieselgeneratoren als subsidieerbare draaiuren meetellen in het bereiken van de klimaatdoelen? Je zou het waarachtig denken.
In Spanje deden ze die dieseltruc al jaren met zonnepanelen, totdat het begon op te vallen dat zonnecentrales ’s nachts ook stroom leverden.
Koddig, als het niet zo gênant was, hoe planeetredders de Kyoto-doelen denken te bereiken. Zo werkt dus de maakbare wereld. Immers, die Kyoto-doelen zijn gebaseerd op klinkklare onzin en zelfs de fraude van de hockeystickgrafiek. Het is al eeuwen bekend: Mundus vult decipi, ergo decipiatur; de wereld wil bedrogen worden, laat haar dan bedrogen worden. Zo werkt onze democratie onder de dwang van de milieubeweging en het cultuurmarxisme.

http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/uk_news/Environment/article1635862.ece

En dan hebben we ons aller onvermoeibare voorvechtster van een nieuwe Hof van Eden met terugkeer naar temperaturen à la de Kleine IJstijd, mevrouw Minnesma die de vluchtelingen uit Syrië voor haar klimaatalarmismekarretje spant. Het staat buiten kijf dat klimaatveranderingen voor verschuivingen zorgen in voedselproductie, bewoning van bepaalde gebieden et cetera.
Dit is iets wat al tienduizenden jaren oud is. Maar niet altijd is klimaatverandering uitsluitend de oorzaak, net zo min als menselijke CO2-emissie dit is op klimaatverandering zelf. Ook wanbeheer en onkunde kunnen oorzaken zijn; doorgaans zijn ze dit ook. Urbanisatie met ontbossing als gevolg, kan tot landverschuivingen leiden bij hevige regen. Urbanisatie van delta’s zoals in Bangladesh en Djakarta, leidt tot landdaling. Daar speelt zeespiegelstijging geen significante rol, wel zwaartekracht. Het platbranden van oerbos omwille van hernieuwbare palmoliewinning en bijstook van biomassa zijn beide rampen, maar dan wel voortvloeiend uit de drang naar hernieuwbaarheid.
Interessant is bovendien de funeste uitwerking van subsidie. Tja, wat staatsbemoeienis al niet vermag.

http://euanmearns.com/drought-climate-war-terrorism-and-syria/

En zo roept men: het is de schuld van het klimaat net als in het liedje van Leen Jongewaard: Het is de schuld van het kapitaal.
Dit lied werd decennia geleden gezongen. En kijk nu toch eens: Het is de schuld van het klimaat is waarachtig hetzelfde cliché. Lees mee en probeer niet in lachen uit te barsten. Zie de wereldgeschiedenis conform de socialistische maakbare wereld.

GlobalTemperaturehttps://stevengoddard.wordpress.com/2015/11/22/science-1941-global-warming-caused-hitler/

Ik zie de periode van Global Cooling.
De periode waarin het linkse activisme het levenslicht zag, Samsom en Greenpeace zich deden gelden. Ja, nu wordt het allemaal duidelijk: het is de schuld van het klimaat. Als je kijkt naar 1917 zie je afkoeling: de Russische Revolutie. Dat ik daar nou niet aan heb gedacht!
Koude inspireert het internationaal socialisme, warmte het nationaal socialisme. In deze tijd van stagnerende opwarming krijgen twee ideologieën, het ecokalifaat en het ISIS-kalifaat, het voor het zeggen. Dus het terugdringen van CO2-emissie leidt tot temperatuurdaling, ergo tot herleving van het internationaal socialisme en tenietdoen van de Industriële Revolutie. Wat een oneindig speelveld aan armoede en uitbuiting om je als socialist druk over te maken met de kennis van nu!

Al met al dus nonsensvergelijkingen. Mentale black out wordt zo bovendien een financiële black hole, maar daar heb je de willoze belastingbetaler voor. Democratie misbruikt door het KNMI, de NOS en indoctrinatie van kleine kinderen door de milieubeweging omwille van een ideologie. Hoe diep moet een mens gezonken zijn om in deze tijd van Verlichting mensen bang te maken met onbewezen doemscenario’s net als in de primitieve tijden van de priesterkasten? Wat een moreel fiasco!
Er bestaat een schier onmetelijke lijst aan rampscenario’s om dit fiasco te onderstrepen:

http://www.numberwatch.co.uk/warmlist.htm

http://www.numberwatch.co.uk/warmlist.htm

http://www.bishop-hill.net/blog/2015/11/25/the-perils-of-being-a-mouthpiece.html/

Zolang de Ontwikkelingslanden door de milieubeweging en socialistische politici de toegang tot betaalbare energie wordt geweigerd, zullen miljoenen doden het gevolg zijn van indoor koken.
Socialistische politici lijken de Ontwikkelingslanden als laboratorium te gebruiken voor hun obsessie voor een maakbare wereld, een hernieuwbare in dit geval.
Ze realiseren zich niet dat hernieuwbaar in strijd is met duurzaamheid. Ze vergeten hun missie: maatschappelijke verbetering. Hun verblinding en zucht naar staatsinvloed is beangstigend.