Lezing : Thorium Kerncentrales
14 oktober 2014 18:00 tot 22:00
Locatie Grandcafé Restaurant Engels – Rotterdam naast CS
Ingang A Groothandelsgebouw, lift naar 7e etage
Organisator Kring Rotterdam
Omschrijving Thorium MSR – Kernenergie zonder de nadelen.

Een voordracht door Theo Wolters en Jan-Leen Kloosterman.

De laatste jaren leek er in het Westen sprake van een beginnende renaissance van de kernenergie, na dertig jaar stilstand. Het ongeluk met de centrales van Fukushima heeft daar abrupt een einde aan gemaakt, en in de meeste landen is er politiek de komende jaren geen draagvlak meer voor kernenergie als optie om het fossiele brandstofgebruik te verminderen. Dit heeft de aandacht gevestigd op een tot nu toe onderbelichte nucleaire optie: de gesmolten zout reactor met als brandstof thorium. De voordelen ervan zijn overweldigend, de nadelen verwaarloosbaar:

– De MSR reactor levert 8000 maal minder afval dan een gewone kerncentrale, en kan zelfs puur op het bestaande afval daarvan draaien.
– Er kan geen meltdown optreden.
– Er kunnen geen radioactieve gassen ontsnappen.
– De brandstof en het afval zijn niet bruikbaar voor kernwapens.
– De winbare thoriumvoorraden zijn onbeperkt en verdeeld over de hele wereld.
– De technologie is bekend en aangetoond in een reactor die vijf jaar uitstekend gefunctioneerd heeft.

Thorium is “buzzing”: het laatste jaar is er haast geen energiedebat meer waar de thoriumoptie niet door iemand wordt opgevoerd, maar slechts enkelen weten dan waar het over gaat.

– Hoe werkt de thorium MSR reactor?
– Waarom is deze zoveel veiliger en efficiënter dan bestaande centrales?
– Is thorium MSR de oplossing van ons energieprobleem?
– Wat staat een snelle invoering nog in de weg?
– Wat doet Nederland aan de thoriumontwikkeling?Op alle brandende vragen over dit belangrijke en actuele onderwerp krijgt u het antwoord bij deze lezing!

Programma 18.00-19.00 – Inloop en borrel
19.00-20.00 – Diner en koffie
20.00-22.00 – Voordracht en discussie
22.00 – voortgang discussie aan de bar
Sprekers Theo Wolters (Ir.), Eigenaar ingenieursbureau, blogger over energie, klimaat en politiek. Jan-Leen Kloosterman (Prof.Dr.Ir.) reactorfysicus, universitair hoofddocent aan de TU-Delft, expert op het gebied van kernenergie en op het verduurzamen van kernenergie.
Kosten 35 euro voor niet-kringleden, 30 euro voor kringleden. Hiermee kan de KIVI kring de kosten dekken. Dit bedrag is inclusief locatie, diner, drank en koffie. Bij eventuele annulering minder dan 2 dagen voor de bijeenkomst blijven de kosten van deelname verschuldigd! Lidmaatschap van de KIVI kring Rotterdam kost u slechts 25 euro per jaar.
Betalingswijze Contant en gepast afrekenen bij de penningmeester.
Naam en contactgegevens voor informatie Voorzitter KIVI Kring Rotterdam – kivi.rotterdam@gmail.com
kivi.rotterdam@gmail.com