Opsporingsvergunningen Cuadrilla en Hexagon blijven bestaan

Woensdag 8 oktober 2014

Minister Kamp (Economische Zaken, VVD) laat de opsporingsvergunningen die de bedrijven Hexagon Energy en Cuadrilla Brabant verleend hebben gekregen, niet vervallen.

Beide bedrijven hebben in het verleden een opsporingsvergunning ontvangen, maar door het politieke moratorium op schaliegasboringen hebben ze de vergunningen niet te gelde kunnen maken. Inmiddels zijn de vergunningtermijnen verstreken, maar zowel Hexagon Energy als Cuadrilla Brabant heeft een verlengingsaanvraag ingediend.

Minister Kamp: “Om te voorkomen dat de vergunningen vervallen en derden eventueel aanspraak kunnen maken op het aan Hexagon respectievelijk Cuadrilla vergunde gebied, heb ik besloten dat ik beide verlengingsaanvragen zal aanhouden, maar dat de vergunningen niet vervallen totdat ik -na de afronding van de structuurvisie- op de aanvragen tot verlenging heb beslist.”