Prov. Gelderland wil geen overheidsbemoeienis met windplannen in provincie

Donderdag 12 juni 2014

De Provincie Gelderland is het eens met het besluit van de gemeente Apeldoorn dat de overheid zich niet met het plaatsen van windmolens in de gemeente moet bemoeien.
Om die reden is Apeldoorn niet in beeld met locaties om windmolens te plaatsen. Dat stelt het Provinciebestuur, ondanks het aanwijzen van een klein gebied ten zuiden van de A1 bij het Klaverblad Beekbergen als zijnde ‘kansrijk’ voor windenergie.

Nederland wil veel meer windenergie gaan opwekken. Het Rijk heeft daarover concrete afspraken gemaakt met de provincies. Op dit moment wekken windturbines in Gelderland 36 megawatt op. Er is voor 34 megawatt in aanbouw. De doelstelling is dat er in 2020 in Gelderland 230,5 megawatt aan windenergie-capaciteit in bedrijf is; goed om 140.000 huishoudens stroom te leveren.

De 140.000 huishoudens die worden genoemd zijn misleidend. In de praktijk zal dit aanzienlijk minder dan de helft zijn.
Het wordt tijd dat de Provincie Gelderland ook hier eens aandacht aan besteedt in plaats van de reclamefoldertjes van de windmolenbouwers na te praten.

De Provincie Gelderland heeft vervolgens op haar beurt bij de gemeenten aangeklopt: die moesten aangeven welke locaties geschikt zijn om turbines te plaatsen. Apeldoorn heeft niet aan dat verzoek voldaan. Het gemeentebestuur van Apeldoorn heeft als standpunt dat de plaatsing van windmolens niet door de overheid moet worden opgelegd, maar voort moet komen uit initiatieven vanuit de samenleving. Dan zou er misschien meer draagvlak onder de bevolking zijn, of niet en dan gaan de plannen niet door.
Dit is een betere en vooral democratische opstelling dan via allerlei door de overheid opgelegde crisis- en herstelwetten of oekazes van de minister die beter in bananenrepublieken zouden passen dan in een land als Nederland.

De provincie Gelderland heeft onlangs ook besloten dat er geen neodymium meer mag worden toegepast in windmolens die in de Provincie worden gebouwd.
Bij de fabricage van neodymium in China vindt een enorme milieuramp plaats en de Provincie wil niet mede verantwoordelijk zijn voor de tientallen doden per jaar die de fabricage van neodymium met zich meebrengt.

Zie ook het rapport van de Groene Rekenkamer, de dodelijke keerzijde van windenergie

De provincie heeft onlangs een Windvisie  gepresenteerd. Daarin is toch een Apeldoornse locatie aangegeven als ‘kansrijk’ voor windenergie: het terrein direct ten zuiden van de A1 bij De Maten. Daarmee echter is nog lang niet gezegd dat daar windmolens komen, zegt provinciewoordvoerder Marga Nijenhuis. De provincie is het met Apeldoorn eens dat de uiteindelijke plannen niet door de overheid moeten worden bedacht.

Raad van State verbood eerder windmolenproject

Enkele jaren geleden vernietigde de Raad van State de bouw van een windpark met 5 windmolens van ieder meer dan 200 meter hoog op de Ecofactorij.
De Raad van State viel over de totale hoogte van de windmolens omdat daarmee het vliegverkeer van het vliegveld Teuge in gevaar zou worden gebracht.
Het bedrijf dat de windmolens zou bouwen, Evelop, werd destijds meegezogen in het faillissement van Econcern. Evelop werd door Eneco uit de failliete boedel gekocht waarna Eneco het opnieuw op de Ecofactorij probeerde. De gemeente Apeldoorn besloot daarop geen medewerking meer te verlenen aan de bouw van een windmolenpark op dezelfde plaats.

en biomassacentrale in Apeldoorn

Een andere zogenaamd duurzaam project in Apeldoorn, de bouw van de zwaar vervuilende kippenmestverbrander Fibroned, ook op de Ecofactorij, werd eveneens tot tweemaal toe door de Raad van State verboden nadat lokale actiegroepen in verzet waren gekomen. Alle door de Provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn verleende vergunningen werden tot twee keer toe door de Raad van State vernietigd.