Provincie Gelderland gaat misbruik subsidiegelden tegen

Donderdag 29 mei 2014

Vanaf deze maand gaat de provincie Gelderland onderzoek doen naar de personen en activiteiten achter een subsidieaanvraag. Vanuit de Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur) toetst de provincie op criminele activiteiten achter verleende milieuvergunningen en aanbestedingen. Daar komt nu ook screening op de subsidies bij.

Provincie Gelderland is de derde provincie die hier actief mee aan de slag gaat en de eerste die op grote schaal gaat toetsen. Criminele organisaties maken soms misbruik van vergunningen, subsidies en aanbestedingen om zo illegaal verdiend geld wit te wassen. De Wet Bibob biedt bestuursorganen, waaronder de provincie Gelderland, de mogelijkheid om criminele activiteiten aan te pakken.

De Wet Bibob
Zo kan de provincie bijvoorbeeld afgegeven vergunningen of subsidies intrekken en aanbestedingen weigeren, wanneer blijkt dat achter de aanvraag een criminele activiteit schuil gaat. Dit kan het geval zijn als het vermoeden bestaat dat de aanvrager of financiers met de vergunning geld gaan witwassen of er criminele feiten mee gaan plegen. ‘De Wet Bibob biedt ons een bestuurlijk instrument om integer te werken en de regionale economie schoon te houden van criminaliteit. Ik ben blij dat wij als provincie dit instrument dat wij tot onze beschikking hebben nu nog breder in gaan zetten’, aldus Commissaris van de Koning Cornielje.

Steekproef onder aanvragen
De provincie zal vooral steekproefsgewijs toetsen. Dit zal gebeuren onder alle drie de categorieën subsidies; subsidies tot € 25.000, van € 25.000 tot € 125.000 en van € 125.000 of meer. De subsidieaanvrager ondervindt hier geen last van en ook wordt de doorlooptijd hiermee niet verlengd. Wel wordt gevraagd om een extra vragenlijst in te vullen. Na 1 jaar vindt er een evaluatie van de screening plaats.

Nu al screening bij aanbestedingen en milieuvergunningen
De provincie Gelderland toetst momenteel al bij aanbestedingstrajecten en het verlenen van milieuvergunningen. De resultaten hiervan, bijvoorbeeld de terugloop van het aantal bedrijven dat meedoet bij een aanbesteding, vormen aanleiding om de toetsing breder te trekken naar alle subsidieverleningen.