Biovergistingsbranche lapt regels aan zijn laars, Staatssecretaris heeft boter op het hoofd

Vrijdag 13 juni 2014

Er gaat veel mis in de biovergistingsbranche. Na onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat regels op grote schaal worden overtreden, met name ten aanzien van de normen voor zware metalen en covergisting. Daarbij gaan vergisters nogal creatief om met afval- en reststoffen, die fantasienamen als supermarktmix, soapstock of energiemix meekrijgen.

De NVWA deed in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek naar de naleving van de regels die in acht moeten worden genomen om het digestaat, dat resteert na vergisting van biomateriaal, als meststof te mogen gebruiken en te verhandelen. Het rommelt namelijk al geruime tijd in de sector, nadat in 2012 uit een KRO-reportage bleek dat er flink gefraudeerd werd.

De controle was toegespitst op co-vergistingsmaterialen van de zogenoemde G-lijst. Deze lijst is in 2012 ingevoerd om co-vergisters meer mogelijkheden te geven producten bij te mengen. Ruim tachtig stoffen waarvoor een norm voor zware metalen is vastgesteld staan op deze lijst. Deze stoffen mogen worden gebruikt, mits de gehalten zware metalen en organische microverontreinigingen beneden bepaalde waarden blijven. Maar bij achttien van de 61 gecontroleerde bedrijven zijn de normen overschreden, zo concludeerde de NVWA.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken noemt die uitkomsten “verontrustend” en “een signaal dat de sector haar verantwoordelijkheid onvoldoende neemt”. Misbruik van de G-lijst is volgens haar onacceptabel.

Tegelijkertijd vindt Dijksma het van belang dat voldoende mogelijkheden blijven bestaan om reststoffen uit de landbouw- en voedingsmiddelenindustrie een nuttige toepassing te geven, onder meer via de productie van duurzame energie. Nadrukkelijke voorwaarde is wel dat dat moet zijn geborgd dat mens, dier en milieu door biovergisting niet worden geschaad.

Daarom heeft ze besloten het gebruik van G-lijststoffen niet meer toe te staan, tenzij bedrijven gecertificeerd zijn. Er is een privaat certificeringsschema beschikbaar, dat hiervoor gebruikt kan worden. Daarnaast zal handhaving van de voorschriften in de keten van co-vergisting doorgaan. Daarbij worden de controles op covergistingsinstallaties die vorig jaar zijn geïntensifeerd, op hetzelfde niveau doorgezet. Ook de politie heeft de sector inmiddels opgenomen in de handhavingstaken.

De Staatssecretaris heeft boter op het hoofd

De Staatssecretaris heeft boter op het hoofd. Er is bijna geen sector waar zoveel fraude, oplichting en faillissementen voorkomen als in deze zogenaamde duurzame biomassasector en het is niet van de laatste twee jaar.
Al meer dan vijf jaar vindt er op grote schaal fraude en oplichting plaats, er wordt gerommeld met co-vergistingsproducten, met wolmanzouten verontreinigd schuttinghout wordt gehakseld en meevergist. De giftige zware metalen vergisten niet bij ongeveer 38 graden en komen direct in het digestaat terecht dat bij tuincentra als goede mest verkocht wordt. En de hobbyteler maar denken dat zijn kropjes sla en andijvie zo gezond zijn.

De productie van zogenaamde duurzame energie heeft echter zo´n hoge prioriteit om ´Brussel´ te behagen, dat er tienduizenden tonnen giftige en kankerverwekkende stoffen per jaar in het milieu belanden.

Het grote probleem is dat normale co-vergistingsproducten vooral naar Duitsland worden geëxporteerd omdat de prijs daar hoger is. De producten zijn voor de Nederlandse vergisters te duur geworden en wordt toevlucht gezocht tot goedkope illegale co-vergistingsproducten die eigenlijk chemisch afval zijn en waar de ´handel´ stil en vooral ´s nachts vanaf moet.

De Biogas Branche Organisatie praat al jaren met het ministerie over een oplossing maar er gebeurt niets anders dan `We moeten hard aan de slag.`