Voormalig management Econcern aansprakelijk gesteld voor tekort faillissement

Woensdag 28 mei 2014

De curatoren van het failliete Econcern hebben besloten dat er op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement voldoende gronden zijn om de (voormalige) bestuurders en commissarissen van Econcern die voor 1 juli 2008 in functie getreden zijn, op de voet van art. 2:138 BW jo. art 2:149 BW aansprakelijk te houden voor het tekort in het faillissement, omdat in de periode van drie jaren voorafgaande aan het faillissement sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur c.q. kennelijk onbehoorlijk toezicht dat een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Voorts worden de betreffende functionarissen aansprakelijk gehouden op de voet van art. 2:9 BW jo. art. 2:149 BW voor de door hun onbehoorlijke taakvervulling veroorzaakte schade van Econcern en op de voet van art. 6:162 BW voor de schade die de gezamenlijke schuldeisers dientengevolge geleden hebben. Eind april zijn de aansprakelijkstellingen aan de betrokken functionarissen verzonden. Curatoren zullen tot dagvaarding overgaan, tenzij een minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoort.

Kennelijk onbehoorlijk bestuur

De door het faillissement van Econcern veroorzaakte schade is groot. Het duurzame-energiebedrijf ging zomer 2009 bankroet, nadat een reeks crediteuren bij elkaar meer dan € 1 miljard hadden gevorderd. De afgelopen jaren hebben de curatoren Willem Jan van Andel en Louis Deterink debiteuren aangemaand te betalen, onterecht betaalde bedragen teruggevorderd en tal van bedrijfsonderdelen verkocht. Dit alles heeft de boedel flink wat opgeleverd. Toch is er nog steeds een tekort van enkele honderden miljoenen euro’s waarvoor voormalig CEO Ad van Wijk mede aansprakelijk is gesteld.

Het gaat om het grootste faillissement van deze eeuw, gemeten naar omvang van de schade. In het gisteren verschenen verslag van het faillissement ramen de curatoren het tekort van de boedel op een bedrag tussen de € 275 miljoen en € 800 miljoen.

De vraag is wat de curatoren kunnen vorderen bij de voormalige bestuurders en toezichthouders van Econcern. Uit het twaalfde faillissementsverslag blijkt dat bij de voormalige bestuursvoorzitter Ad van Wijk en de voormalige financiële man Kees van der Leun niet veel meer valt te halen.

Met Van Wijk onderhandelen de curatoren momenteel over een terugbetalingsregeling voor een bedrag van bijna € 700.000. Dat betreft een lening die Van Wijk nog moet terugbetalen aan Econcern. Een dergelijke regeling is al getroffen met Van der Leun. Die heeft tot 31 oktober 2015 de tijd om € 235.000 terug te betalen. Eerder betaalde oud-bestuurder Dirk Berkhout al een lening van ruim € 700.000 terug.

Bij deze laatste bestuurder lijkt het meeste te halen. Waar Van Wijk en Van der Leun moeten rondkomen van respectievelijk een hoogleraars- en managerssalaris, heeft Berkhout recentelijk flink gecasht. Na zijn gedwongen vertrek bij Econcern in januari 2009 richtte hij met Dennis Lange, eveneens oud-Econcerner, Typhoon op. Dit bedrijf verkocht onlangs zijn aandelen in het nog te bouwen offshore windpark Gemini.

TU Delft

Het is nog slechts wachten op het feit dat de TU Delft van Wijk aan de kant zet. Deze man is niet integer gebleken. Het is ons een volslagen raadsel dat iemand die aantoonbaar heeft gerommeld met de boekhouding zo’n positie in kan nemen en zijn verhaaltjes aan studenten verkoopt.

Lees hier het twaalfde faillissementsverslag

Lees ook het boek Windhandel, de ontmaskering van groene hoogvlieger Econcern, waarin minutieus verslag wordt gedaan over een stel witte boorden cowboys.