Apeldoorn zwijgt over ideale windmolen plek

Vrijdag 25 april 2014

Binnen de Apeldoornse politiek is het afgelopen jaar een discussie gevoerd over waar nu de meest ideale plek ligt die geschikt is voor het plaatsen van windmolens, met in herinnering de uitspraak van de Raad van State om van een windmolenpark van 5 grote windmolens op de Ecofactorij alle verleende vergunningen te vernietigen omdat het windmolenpark te dicht bij vliegveld Teuge was gepland. De luchtvaartwet schrijft namelijk voor dat er binnen een bepaalde afstand tot een luchthaven zich geen hogere objecten van 100 meter mogen bevinden.

Deze uitspraak hangt Apeldoorn nog als een molensteen om de nek en is er ongetwijfeld debet aan dat Apeldoorn nu angstvallig zwijgt om geen maatschappelijke weerstand op te roepen.

De vraag werd dus gesteld of er binnen de gemeente Apeldoorn locaties zijn die geschikt zijn voor de bouw van een windmolenpark.
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn zijn niet van plan die vraag van de provincie Gelderland te beantwoorden.

Het provinciebestuur heeft als doel de komende jaren meer windenergie op te wekken. Daarvoor heeft het aan gemeenten gevraagd geschikte plekken aan te wijzen. Apeldoorn heeft daar eind 2011 al zelf onderzoek naar gedaan, maar maakt de uitkomsten niet openbaar. Ook niet richting ‘Arnhem’.

Ambities

Apeldoorn heeft ook zelf nog altijd stevige ambities op het gebied van duurzaamheid en energie. Het gemeentebestuur is echter niet van plan zelf de kar te trekken als het aankomt op windenergie. Een argument daarvoor is dat er vaak weerstand is tegen de plaatsing van windmolens. Draagvlak van buurtbewoners is essentieel, menen burgemeester en wethouders. Daarom zou een initiatief voor windmolens uit de samenleving moeten komen, niet ‘opgelegd’ door de overheid. In die redenatie past het volgens Apeldoorn niet om hardop uit te spreken wat geschikte locaties zijn. Ook omdat er uit het eigen onderzoek niet meer is gekomen dan locaties die mogelijk voldoen, stelt de gemeente. Dat is nog niet concreet genoeg om in hardop de status ‘geschikt’ op te stempelen.

Particulier
Waar de gemeente zelf dus niet het voortouw wil nemen, zegt het wel ‘potentiële initiatiefnemers’ voor windmolens in Apeldoorn te steunen en aan te moedigen.

Bij de provincie Gelderland was gisteren niemand bereikbaar om te reageren op de stellingname van Apeldoorn.

Zie ook: Gedeputeerde Staten Gelderland wil geen neodymium in provinciale windmolens

en

Windmolens dodelijk en slecht voor het milieu

en vooral deze:

Windenergie in Nederland – de dodelijke keerzijde van windenergie