Min. Kamp: Tot begin 2015 geen boring naar schaliegas

Vrijdag 25 april 2014

Zeker tot begin volgend jaar komen er geen proefboringen naar schaliegas. Dat heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken vanmiddag aan de Tweede Kamer geschreven. Omdat de productie uit het gasveld in Groningen afneemt, wordt onderzocht of aardgas gewonnen uit schalie (gesteente) een alternatief kan zijn. Volgens minister Kamp wordt nu eerst milieuonderzoek gedaan en wordt ook onderzocht wat de voor- en nadelen van schaliegaswinning in ons land zijn.

Structuurvisie
Op grond van de uitkomsten daarvan komt hij met een zogeheten structuurvisie, waarin staat of en in welke gebieden eventuele proefboringen naar schaliegas kunnen plaatsvinden met zo weinig mogelijk overlast voor natuur, mens en milieu. Tot die structuurvisie is vastgesteld, gebeurt er niets en zal minister Kamp ook geen aanvragen voor boorvergunningen in behandeling nemen. Volgens hem betekent dat dat er tot zeker begin 2015 geen (proef)boringen plaatsvinden. Wat er daarna gebeurt, is afhankelijk van de visie en de besluiten erover.

De schattingen over de hoeveelheid schaliegas onder Nederland lopen uiteen van ongeveer 500 miljard kubieke meter tot een tweede Slochteren, >2000 miljard kubieke meter. Om daar meer inzicht in te krijgen, zijn proefboringen nodig. In Nederland verbruiken we jaarlijks circa 45 miljard kubieke meter gas.

Vergunningen
In de afgelopen jaren zijn voor 3 locaties vergunningen afgegeven om schaliegas op te sporen, maar zover is het dus nog niet gekomen. De gemeente Noordoostpolder had Kamp gevraagd de vergunning voor de Noordoostpolder in te trekken, maar volgens de minister kan dat niet en zou het juridisch onzorgvuldig zijn.