PVV: Klimaatbeleid Mansveld kan in de prullenbak

Dinsdag 18 maart 2014

De PVV wil dat staatssecretaris stopt met haar klimaatbeleid. PVV-Kamerlid Machiel de Graaf: “Uit nadere bestudering van het 5e IPCC-rapport blijkt dat het klimaat amper gevoelig is voor broeikasgassen.” Daarnaast blijkt uit onderzoek dat een klein beetje opwarming goed is voor de mensheid en voordelen kan hebben voor de biodiversiteit.

“Het beste dat we kunnen doen is stoppen met klimaatbeleid dat gericht is op het verminderen van CO2 in de atmosfeer”, aldus De Graaf. “Weggegooid geld, zo blijkt weer.”

Schriftelijke vragen van het lid De Graaf (PVV) aan de staatssecretaris van I&M

1.)
Bent u bekend met onderstaand rapport(*)?

2.)
Hoe luidt uw separate reactie op elk van de 14 conclusies in het rapport?

3.)
Deelt u de mening van de PVV dat er geen onafhankelijk wetenschappelijk bewijs bestaat van de mening dat de CO2-uitstoot als gevolg van menselijk handelen de oorzaak is van klimaatverandering? En dat het IPCC dat wederom niet heeft kunnen bewijzen? Zo neen, waarom niet, ook in acht nemende het voorliggende rapport van Crok en Lewis?

4.)
Deelt u onze mening dat niet alleen de conclusies uit dit rapport, maar ook de conclusies uit het wetenschappelijke onderzoek van Prof. Richard S.J. Tol(**) bewijzen dat de Klimaatagenda een overbodig beleidsstuk is? Zo neen, waarom niet?

5.)
Bent u bereid de Klimaatagenda terug te trekken, aangezien de methodes en beweringen van het IPCC -de hoeksteen van de Klimaatagenda- rekenkundige en statistische rookgordijnen blijken te zijn? Zo neen, waarom niet?

(*)Nicholas Lewis en Marcel Crok 2014 “Een gevoelige kwestie”  https://www.groene-rekenkamer.nl/2365/een-gevoelige-kwestie/

(**) Climate Change: The Economic Impact of Climate Change in de Twentieth and Twenty-First Centuries (o.a. verschenen in How much have global problems cost the world – edited by Bjørn Lomborg, ISBN 978-1-107-02733-6)