Woensdag 15 januari 2014

De Groene Rekenkamer heeft een volgend rapport aan haar serie rapporten Windenergie in Nederland toegevoegd.

Dit rapport belicht de financiële consequenties van een duurzame transitie zoals deze wordt beoogd, namelijk 100% los van de netwerken van energieproductie door fossiel gestookte- en kerncentrales.
De opdrachtgever voor dit rapport, de Stichting Duurzame Energieprovincie in Drenthe stelde verder als voorwaarden geen welvaartsverlies/economische schade en geen enkele subsidie voor alle vormen van energieproductie.EnergietransitieNL-th

Omwille van de overzichtelijkheid heeft het rapport zich beperkt tot elektriciteitsproductie, welke 12% van de gehele Nederlandse energieconsumptie uitmaakt, door wind, zon en biomassa. Afhankelijk van welk scenario of mix zal Nederland geheel of goeddeels bedekt raken met windmolens, zonnepanelen of biomassa zoals koolzaad e.d.
Het belangrijkste knelpunt echter vormen de kosten van buffering door accubatterijen voor de wintermaanden of periodes van windstilte. De kosten hiervan bedragen ruim  € 2 miljoen per huishouden per jaar. Het nadelige effect op onze welvaart zal fors zijn, zo niet catastrofaal.

Dit en nog meer is te lezen in het rapport dat u hier in WORD en hier in PDF formaat kunt downloaden.