Donderdag 23 januari 2014

Het ziet ernaar uit dat de komende tijd de bevolking van de Waddeneilanden, net zoals hun buren op het vasteland in Groningen actie gaat voeren tegen een door de overheid dwingend opgelegde maatregel: De aanwijzing van een near-shore windmolenpark vlak voor de kust van Ameland en Schiermonnikoog.

De besturen van de vijf Waddeneilanden zijn fel tegen een windmolenpark dat het ministerie van Economische Zaken wil aanleggen pal boven de kust van Ameland en Schiermonnikoog. Volgens burgemeester Albert de Hoop van Ameland, ook voorzitter van het Eilander College, komen de plannen erop neer dat niet ver van het Noordzeestrand zo’n 150 windmolens komen van elk 140 meter hoog.

Grootschalig windturbinepark zes kilometer boven Ameland raakt eilanden in hun bestaan

De Waddeneilanden spreken in een brief aan Minister Kamp van Economische Zaken hun zorg uit over de eerste resultaten van het onderzoek naar zoekruimte voor een near-shore windturbinepark boven Ameland en Schiermonnikoog. De eilanden onderschrijven de ambitie en doelstelling ten aanzien van duurzame energieopwekking, maar hebben grote twijfels bij de eenzijdige benadering waarop het onderzoek is ingestoken. De eilanden zijn het niet eens met de voorgenomen keuze om op zes kilometer  afstand boven de eilanden Ameland en Schiermonnikoog een zoekgebied te reserveren voor een park dat plaats moet bieden aan windturbines voor het opwekken van 300 megawatt aan energie. Het zoekgebied loopt parallel aan de kustlijn, over de gehele lengte van Ameland en deels boven Schiermonnikoog.

De vijf eilanden zijn van mening dat een grootschalig near-shore windturbinepark en in de gekozen vorm absoluut niet te verantwoorden is ten opzichte van het groter maatschappelijk belang van het Waddengebied als één van de top toeristische bestemmingen van Nederland. Ook  de scheepvaartveiligheid, vogeltrekroutes, status van het Waddenzee Werelderfgoed, afspraken met Duitsland en Denemarken over beschermingszones en andere Europese ruimtelijke claims komen in het geding. Als gevolg van de industriële uitstraling van  grootschalige windturbineparken worden de eilanden in hun kern en hun kracht geraakt.

De eilanden kiezen daarom voor het behoud van de waarden waarin zij uitblinken: ruimte, rust, natuur en toerisme. Dit betekent dat de eilanden nadrukkelijk kiezen voor off-shore windenergie en haar eigen ambitiemanifest, om in 2020 energie neutraal te zijn, en willen om die reden de Noordzeekustzone willen vrijwaren van de aanleg van een groot windturbinepark om de internationaal erkende natuurwaarden veilig te stellen. De gemeenteraden van de vijf eilanden hebben zich hierover unaniem uitgesproken in een motie.

De Waddeneilanden vragen de minister van Economische Zaken met klem om af te zien van de aanwijzing van het windturbinepark vlak boven de eilanden en dagen de minister uit om de energietransitie samen met de eilanden verder uit te werken op een verantwoorde wijze die recht doet aan het gebied en aansluit op de ambitie van de eilanden.