Vrijdag 10 januari 2014

Op 16 december 2013 heeft Reinette Klever van de PVV schriftelijke vragen gesteld aan minister Kamp, zie hier.

Het antwoord van minister Kamp op deze kamervragen luidt alsvolgt:

Geachte Voorzitter,

De vragen van mevrouw Klever (PVV) over de gevolgen van het onderzoek van curatoren van het failliete Econcern voor de directie van Typhoon (2013Z24905), die zijn ingezonden op 17 december 2013, kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

In rapport 11B van de curatoren staat dat het nog geen juridische conclusies omtrent de aansprakelijkheid bevat. Die conclusies zullen in een later stadium getrokken worden. Hangende dit onderzoek kan ik niet vooruitlopen op de conclusies van de curatoren.

Vooruitlopend op de volledige beantwoording kan ik u in antwoord op vraag 5 wel vast zeggen dat de subsidie is toegekend aan Typhoon voor energielevering en pas zal worden uitbetaald bij energielevering. De subsidie is niet toegekend aan personen.

Ik zal de Kamervragen beantwoorden na het beschikbaar worden van de conclusies omtrent aansprakelijkheid van de curatoren. De verwachting is dat dit rapport over enkele maanden zal verschijnen.

(w.g.)         H.G.J. Kamp

Minister van Economische Zaken

Lees hier de originele brief van de minister