In ons vorige artikel kwam de firma Raedthuys ter sprake met de windwisseltruc.
We zeiden al dat er bijna geen sector is als deze windsector waar men zo zwijgzaam is over de cijfermatige onderbouwing van de beloofde resultaten. Een waarschuwing is dus op zijn plaats om te voorkomen dat over enige jaren blijkt dat uw geld in zee is gewaaid en slechts een enkeling, in dit geval de eigenaar van Meewind er goede sier mee maakt.

Vandaag een bijdrage van een financieel expert, Herman Bouter, financieel planner bij het onafhankelijke adviesbureau Capitalconsult dat geen financiële banden heeft met aanbieders van producten. Met toestemming van de auteur zetten we hier zijn artikel neer dat vandaag in De Telegraaf verscheen.

Al geruime tijd wordt op de radio Meewind aangeprezen. De combinatie van een beperkt risico en een aantrekkelijk rendement en dat u mee kunt beleggen met 5000 particulieren, provincies en gemeenten moeten u een goed gevoel geven om hierin te participeren.

Investeren in een windmolenpark en het verstrekken van achtergestelde, resultaatafhankelijke leningen komen mij nou niet bepaald risicomijdend voor, terwijl het beperkte risico in de reclameboodschap een belangrijk voordeel van Meewind is. Op de website wordt een rendement van 7 tot 10% per jaar voorgespiegeld. Helaas ontbreekt daarvan de cijfermatige onderbouwing. Het enthousiasme waarmee de investering wordt aangeprezen staat dus niet in verhouding tot de onderbouwing van het voorgespiegelde rendement. Het lijkt erop dat het budget op was toen de aanbieders hieraan moesten beginnen. Deze informatie is echter dermate cruciaal dat u er überhaupt niet over na zou moeten denken om hierin te investeren.

Met de uiterst beperkte informatie kunnen we proberen de onderbouwing te benaderen. In de informatie staat dat het windmolenpark in twintig jaar wordt afgeschreven. De restwaarde is voldoende om het windmolenpark te slopen en op te ruimen. Dat betekent dat na 20 jaar uw investering van minimaal €1030 geen waarde meer heeft. Op basis van deze uitgangspunten kunnen we uitrekenen wat het jaarlijks rendement moet zijn om tot het voorgespiegelde rendement van 7% tot 10% per jaar te komen. U zou gedurende 20 jaar circa 9,4% tot 11,75% aan dividend moeten ontvangen om dat rendement van 7% tot 10% ook daadwerkelijk te realiseren. Het dividendrendement moet hoger zijn omdat aan het einde van de looptijd het windpark geen waarde meer heeft.

In de informatie staat dat wereldwijd slechts enkele jaren ervaring is opgedaan met windparken op zee. Fluctuaties in de exploitatie zullen zich direct vertalen in een gewijzigd rendement. Bovendien is te lezen dat er slechts belegd wordt in één windpark en dat daardoor een verhoogd risico aanwezig is. Indien de investering over meerdere windparken gespreid zou worden zou het risico lager zijn. Meewind laat haar aanbieding meer dan van de goede kant zien. De beschikbare informatie is beperkt en het risico van deze investering is, als ik onder de motorkap kijk, aanzienlijk groter dan het beperkte risico dat in de reclame boodschap wordt geschetst. De wind moet wel uit de goede hoek waaien om het geprognosticeerde rendement ook daadwerkelijk te kunnen behalen.

Met nadruk wijst de redactie van deze website erop dat de Groene Rekenkamer geen enkele band heeft met het bovengenoemde adviesbureau Capitalconsult.

Naschrift van DGRK

Denk nu niet dat het met Meewind wel mee zal vallen. In Duitsland zat een vergelijkbare firma, Prokon. Inmiddels al genoemd Het windmolenfiasco van het jaar. Lees het FD van 15 januari 2014 over de beloofde rendementen en de meer dan 75.000 beleggers die in de mooie praatjes van Prokon trapten en nu op de blaren zitten.

De Duitse Kees, Femke en Jelle voelen zich bedonderd.

Een vergelijkbaar beleggingsavontuur avontuur tussen Meewind en Typhoon Capital is om niet bekende redenen beëindigd.

Wie is Meewind?

Meewind is een beleggingsfonds in duurzame energieproductie en werkt met een gescheiden structuur tussen bewaarder en beheerder.
ANT Custody B.V. is bestuurder van de Stichting Bewaarder Meewind Paraplufonds, bewaarder van het vermogen, voert de administratie en houdt het participantenregister bij.
De beheerder Seawind Capital Partners B.V. (SCP) is verantwoordelijk voor het marketing- en beleggingsbeleid. De beleggingscondities van het fonds staan beschreven in de prospectus. De Overeenkomst Beheer en Bewaring (OBB) beschrijft de voorwaarden van beheer en bewaring tussen de beheerder SCP en bewaarder ANT.