Het is geen toeval dat in de windsector nogal eens onduidelijk wordt gedaan over de ware cijfers die u als klant niet te weten komt zonder zelf eerst op onderzoek uit te gaan of u niet geflest wordt. In het algemeen is het zo dat deze sector uiterst terughoudend is met het noemen van onderbouwde cijfers over rendementen om redenen waar we slechts naar kunnen raden.
De Groene Rekenkamer helpt u daarbij en legt de gevoelige plekken bloot waar cijfermatig onduidelijke informatie wordt gepresenteerd die riekt naar misleiding.
Eén van de bedrijven die onduidelijkheid richting consument uitstraalt is Raedthuys.
Het bedrijf heeft recent de ‘windwissel’ geïntroduceerd.

Wat is een windwissel?

Voor € 375 koop je 10 jaar lang 500 kWh windenergie zonder bijkomende kosten. In presentaties wordt zelfs gezegd dat je 10 jaar lang 500 kWh gratis krijgt. Dat is natuurlijk erg misleidend omdat je slechts de kale energieprijs plus btw per kWh krijgt, in het geval van Raedthuys is dat 9,2 eurocent. Ja, want hier is ook nog eens sprake van gedwongen winkelnering, je moet overstappen naar Raedthuys pure energie. De kale prijs plus btw ligt bij andere energieleveranciers veel lager (bijvoorbeeld Greenchoice 7,4 eurocent).

Bij Raedthuys krijg je dus jaarlijks 500 kWh ter waarde van 46 euro. Daar staat tegenover dat je jaarlijks 37,5 euro betaalt (375/10). Per saldo houd je dus 8,5 euro over. Dat is goed voor een jaarlijks rendement van net geen 2,3%. Raedthuys rekent echter met interne rentabiliteit en noemt natuurlijk liever dat hogere percentage namelijk 3,9%.

Als u Bij Greenchoice was gebleven dan had u voor die 500 kWh 37 euro betaald. Met andere woorden u realiseert in werkelijkheid een negatief rendement. Maar dat geldt ook voor dat deel van uw energierekening waarvoor u geen windwissels heeft gekocht. Omdat een gemiddeld huishouden 3500 kWh verbruikt heeft u dus 7 windwissels nodig om zelfvoorzienend te zijn. U kunt echter maar windwissels kopen tot maximaal 85% van uw verbruik. Koopt u maar 1 windwissel dan verliest u daarop 0,50 euro per jaar plus 9 euro voor iedere volgende 500 kWh (500 maal 1,8 eurocent). Een gemiddeld huishouden verliest dus 45,50 euro per jaar. Bij de aankoop van het maximale aantal van 6 windwissels is uw verlies altijd nog 12 euro per jaar (6 maal 0,50 plus 9).

De enige die beter wordt van de windwissel is Raedthuys. Ze halen klanten binnen met misleidende verhalen en verdienen dik door hun hoge energieprijzen.
Hun slogan is niet voor niets: We kunnen goed van de wind leven.

Meewind

U wordt ook een beetje ziek van de al weken voorbijkomende irritante radioreclame van Meewind, waarin u door een stem als van een tweedehands autoverkoper wordt aangespoord om samen met 5000 particulieren, provincies en gemeenten minimaal € 1030,- in een bodemloze Belgische windput te storten? Met volgens Meewind een rendement van 7% tot 10%? Met een risico van “slechts 2 op een schaal van 7” volgens de essentiële beleggersinformatie, waarin staat: Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.

Het cijfer ‘2’ op de schaal van 1 tot 7 stelt dan ook niets voor en is gebaseerd op drijfzand.

Kortom, u krijgt geen enkele garantie voor de 7 tot 10% rendement. Ook dit Belgische windpark draait op subsidie en daar zit hem de kneep, want een groot deel van het beloofde rendement komt uit de subsidie.

Dat klinkt vertrouwelijk, niet? 5000 particulieren, provincies en gemeenten. Daar moet je volgens de stem van de tweedehands autoverkoper wel aan meedoen. Net als Kees, Femke en Jelle.

Maar pas op. Het bedrijf HVC liep ook bij provincies en gemeenten te leuren om geld voor twee windmolenparken van Typhoon. Dat moest bij andere investeerders ook vertrouwen geven. Niemand trapte er in.

Laat u niet beetnemen, want ook Meewind vertelt u de kleine lettertjes niet en onderbouwt al helemaal niet hoe het rendement van 10% cijfermatig is samengesteld en opgebouwd. Zie het artikel Meewind, zal het mee- of tegenvallen?

Geïnstalleerd vermogen in België afgenomen

Meewind vertelt u ook niet dat in 2013 voor het tweede achtereenvolgende jaar het geïnstalleerde vermogen is afgenomen door verschillende oorzaken zoals problemen met de vergunningen, verkeerd gekozen locaties, rechtszaken, faillissementen, gebrek aan financieringen, minder wind.

De Vlaamse Windenergie Associatie ‘betreurt’ het dat voor het tweede jaar op rij het nieuwe geïnstalleerde vermogen is afgenomen en dat men in 2014 weer op het niveau van 2008 hoopt te zitten. Geen zekerheid dus dat het werkelijk weer toeneemt.
Ook hier wordt de politiek voorgelogen over het aantal banen dat ‘windenergie’ schept. Er zouden nu 2500 banen zijn, een aantal dat kan toenemen tot meer dan 8000 banen.