Het bestuur, de leden van de Raad van Advies alsmede de vrijwilligers van de Groene Rekenkamer, wensen alle lezers een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2014.