Groene banen in Nederland, Kosten en Economische effecten

Donderdag 24 december 2013

De Groene Rekenkamer heeft in haar serie rapporten Windenergie in Nederland een nieuw rapport geschreven over de werkelijke kosten van Nederlandse windparken, met name over hoeveel een gesubsidieerde baan in de windsector de belastingbetaler kost.
Een baan in de Nederlandse windindustrie wordt gesubsidieerd met, schrik niet,  € 250.000 tot € 2.5 miljoen per jaar. Ter vergelijking, een baan in de zorg kost ons iets meer dan € 49.000 per jaar.
We kunnen hier een lang verhaal houden, maar het rapport lezen is veel interessanter, met antwoorden op vragen als,  levert het Energieakkoord werkelijk de beloofde 15.000 banen in de duurzame sector op of moeten we twijfelen of stimulering van duurzame energie een blijvende en substantiële bijdrage zal leveren aan de nationale werkgelegenheid? Klopt het  dat de burger geen helder inzicht in de kosten en baten van de plannen van de overheden voor duurzame energieopwekking krijgt? Het valt zelfs te betwijfelen of er een goede kosten- batenanalyse is.
De indruk dringt zich op dat eventuele voordelen en prestaties van duurzame energieopwekking systematisch worden aangedikt of overschat en nadelen worden verzwegen of gebagatelliseerd.

Lees hier het rapport in WORD format

Lees hier het rapport in PDF formaat