PVV wil opheldering integriteit directie Typhoon

Maandag 16 december 2013

Het elfde faillissementsverslag en het onderzoeksrapport dat de curatoren van het failliete Econcern vorige week hebben gepubliceerd bevat een schat aan informatie wat er allemaal bij Econcern is misgegaan. De Groene Rekenkamer besteedde er ruim aandacht aan.

De curatoren, van Andel en Deterink nemen in het onderzoeksverslag geen blad voor de mond en noemen man en paard.

Zo publiceerden zij in detail de gangen die directeur Dirk Berkhout volgde in zijn contacten met een Gedeputeerde van de Provincie Noord Holland. Deze Gedeputeerde zou een hoge functie binnen Econcern krijgen als hij ervoor zou zorgen dat het bedrijf Darwind financiële steun van de Provincie zou krijgen.

Als tegenprestatie zou Econcern er dan voor zorgen dat Darwind in Noord Holland een productiefaciliteit zou bouwen.

Los hiervan doen de curatoren nog een breed onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid van de toenmalige directie, waaronder voormalig CEO Ad van Wijk en directeur Dirk Berkhout. Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van 2014 bekend of en zo ja, welke bestuurders zich daaraan schuldig hebben gemaakt.

Ex directeur Dirk Berkhout van Econcern is tegenwoordig werkzaam bij Typhoon Capital, dat hij in 2006 samen met mededirecteur Dennis Lange heeft opgericht. Typhoon Capital doet  pogingen om ten noorden van Schiermonnikoog twee windparken te bouwen. De Nederlandse overheid heeft voor Typhoon en zijn aandeelhouders 4.5 miljard euro subsidie op de plank liggen. Zodra de eerste windmolen stroom gaat leveren betaalt de overheid een maximum van 300 miljoen euro subsidie per jaar over een periode van 15 jaar.

Voordat de eerste windmolens stroom leveren moet er nog heel wat gebeuren. Reden voor de PVV daar vragen over te stellen aan de minister van Economische Zaken, Henk Kamp.

Het persbericht van de PVV luidt:

PVV wil opheldering integriteit directie Typhoon

Het duurzame energiebedrijf Econcern is volgens curatoren ten onder gegaan aan geldsmijterij, manipulatie van jaarrekeningen, omkoping en financieel mismanagement. Omdat het huidige management van Typhoon bijna geheel uit ex-managers van het failliete Econcern bestaat, wil de PVV opheldering van minister Kamp over de integriteit van het management van Typhoon. PVV Tweede Kamerlid Reinette Klever: ‘Typhoon gaat twee windmolenparken ten noorden van Schiermonnikoog bouwen en ontvangt hiervoor 4,5 miljard euro subsidie van de overheid. Het is onvoorstelbaar dat een bedrijf waarvan de directie zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan omkoping en financieel mismanagement een miljardensubsidie van de overheid ontvangt.’

De PVV heeft Kamervragen gesteld:

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Economische Zaken over de gevolgen van het onderzoek dat de curatoren van het failliete Econcern hebben uitgevoerd voor de directie van Typhoon. (Ingediend 16 december 2013)

1)
Kent u het onderzoeksverslag van de curatoren van het failliete Econcern dat op woensdag 11 december 2013 werd gepubliceerd, en de berichtgeving hierover (*)?

2)
Bent u met mij van mening dat de uitkomst van dit onderzoeksverslag en de in dit verslag door beide curatoren van Econcern aangekondigde vervolgonderzoeken  mogelijk schadelijk kunnen zijn voor het huidige management van Typhoon dat bijna geheel uit ex managers van Econcern bestaat? Zo nee, waarom niet?

3)
Door beide curatoren is een diepgaand onderzoek ingesteld naar de gangen van de toenmalige directeur van Econcern, waaruit is gebleken dat deze een gedeputeerde van de Provincie Noord Holland heeft omgekocht in een poging geld van de provincie los te krijgen om het bedrijf Darwind gunstig bij de Provincie te stemmen. Wat is daarop uw reactie?

4)
De ex-directeur van Econcern is nu directeur van het door hem opgerichte bedrijf Typhoon, dat bouwplannen heeft om ten noorden van Schiermonnikoog twee windmolenparken te bouwen. Is de minister bereid door het Openbaar Ministerie of de FIOD bij Typhoon een uitvoerig forensisch financieel onderzoek te laten verrichten naar mogelijk vergelijkbare omkopingsgevallen door leden van het managementteam van  Typhoon? Zo nee, waarom niet?

5)
In hoeverre komt de toegezegde subsidie van 4.5 miljard euro in gevaar indien blijkt dat één of meerdere managers van Typhoon die voorheen de directie voerden bij Econcern zich mogelijk te buiten zijn gegaan aan het plegen van strafbare feiten en daarmee hun integriteit te grabbel hebben gegooid?

6)
Is de minister bereid, hangende de uitkomst van een onderzoek naar mogelijke malversaties door leden van het management van Typhoon, alle subsidieverlening aan het bedrijf op te schorten totdat onomstotelijk is vastgesteld dat zich geen strafbare feiten hebben voorgedaan? Zo nee, waarom niet?

7)
Gezien het belang van het recht voor de samenleving, is de minister met mij van mening dat het recht in dit geval moet prevaleren boven  dwingend opgelegde klimaatregels uit Brussel? Zo nee, waarom niet?

(*) ‘Curatoren Econcern dienen tuchtklacht in bij PWC’ in Financieel Dagblad 12-12-13 en ‘Gesjoemel bij ondergang Econcern’ in NRC 12-12-13.