Curatoren Econcern klagen accountant aan

Donderdag 12 december 2013

De curatoren van het groene energiebedrijf Econcern, dat in 2009 failliet ging, hebben bij de Accountantskamer een tuchtklacht ingediend tegen accountant PwC. Dat hebben zij gisteren bekend gemaakt. Volgens de curatoren heeft de accountant ten onrechte een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening 2007 van Econcern.

Over 2007 presenteerde Econcern een omzet van 443 miljoen euro en een nettowinst van bijna 86 miljoen euro. In werkelijkheid lag de omzet volgens de curatoren rond de 200 miljoen euro en leed het bedrijf enkele tientallen miljoenen euro’s verlies. Ook de jaarrekening over 2006 deugde volgens hen niet.

Aansprakelijk

Volgens PwC gaat het verschil van mening met de curatoren over de vraag of bepaalde kapitaalbelangen konden worden aangemerkt als deelnemingen, waarvan de resultaten in de winst- en verliesrekening mochten worden verwerkt.

”Wij vinden dat dit op grond van de Nederlandse wetgeving mocht en dat de jaarrekening terecht is goedgekeurd”, aldus een woordvoerder in een toelichting.

De curatoren onderzoeken nog of zij PwC, bestuurders en commissarissen van Econcern, onder wie de toenmalige topman Ad van Wijk en zijn medebestuurders Kees van der Leun en Dirk Berkhout , aansprakelijk gaan stellen voor de gang van zaken die leidde tot het faillissement van de onderneming.

Op essentiële onderdelen rapporteerde het bedrijf in strijd met de verslaggevingsnormen van Dutch GAAP. Volgens de curatoren gebeurde dit in opdracht van de raad van bestuur. Die vond dat anders de ‘ondernemingswaarde van Econcern onvoldoende tot uiting kwam in haar jaarrekeningen’.

De curatoren Willem Jan van Andel en Louis Deterink stellen in hun onderzoeksverslag dat Econcern zich schuldig heeft gemaakt aan creatief boekhouden, door hen omschreven als ‘agressieve financiële verslaggeving’. Aan het onderzoek is drie jaar gewerkt.

Uit het onderzoeksrapport blijkt ook dat de top van Econcern bestuurders van dochterondernemingen onder druk zette om prognoses fors te verhogen. Die veel te rooskleurige cijfers werden vervolgens gebruikt om financiers aan te trekken. In mei 2008 staken aandeelhouders SHV, Rabobank en Delta Lloyd € 240 miljoen in Econcern.

21 landen

Econcern ging in juni 2009 failliet, nadat de onderneming voor de tweede keer in korte tijd in grote financiële problemen was gekomen. Aandeelhouders en banken waren niet bereid om het bedrijf opnieuw te hulp te schieten.

Het bedrijf telde voor het faillissement 1.400 medewerkers en was actief in 21 landen, onder meer op het terrein van wind- en zonne-energie, biobrandstoffen en elektrische auto´s. Een aantal onderdelen werd na het faillissement door energieconcern Eneco overgenomen.

Uit het elfde openbare verslag dat de curatoren woensdag naar buiten brachten, blijkt verder dat schuldeisers in totaal voor zo´n 1 miljard euro aan vorderingen hebben ingediend. De helft daarvan wordt door de curatoren betwist. De circa 250 miljoen euro die de aandeelhouders SHV, Rabobank en Delta Lloyd als kapitaal in de onderneming hebben gestoken, moet als verloren worden beschouwd. De verkoop van de failliete boedel heeft tot nu toe 85 miljoen euro opgeleverd.

Het elfde faillissementsverslag is gisteren verschenen.

De curatoren van Econcern hebben ook hun onderzoeksrapport gisteren gepubliceerd, waarin uitvoerig verslag wordt gedaan van de duistere praktijken van GroenLinks gedeputeerde Moens van Milieu in Noord Holland en Dirk Berkhout, thans in het topmanagement van het bedrijf Typhoon.

Voor alle faillissementsverslagen van Econcern, zie: faillissementsverslagen Econcern

Provincie Noord Holland geschokt over sjoemelen oud-gedeputeerde Moens

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is geschokt over het sjoemelen van wijlen oud-gedeputeerde Moens. Het College heeft dat woensdagavond in een verklaring naar buiten gebracht. Moens heeft volgens de curatoren van het inmiddels failliete Econcern zich laten betalen door het energiebedrijf. En dat terwijl Moens als gedeputeerde ook onderhandelde met datzelfde bedrijf en later overstapte naar Econcern.

De curatoren hebben in het onderzoeksrapport een stuk gewijd aan Moens (zie paragraaf 10.4 in het onderzoeksrapport van de curatoren).

GroenLinks-politicus Moens, afgelopen augustus op 61-jarige leeftijd overleden, was van 2003 tot 2008 lid van Gedeputeerde Staten (GS) voor onder andere Milieu en Natuur. Met directeur Dirk Berkhout van Econcern sprak hij af dat hij ruim 25.000 euro betaald kreeg voor de inspanningen die hij gedurende zijn ambtstermijn voor het bedrijf had gedaan. En dat terwijl Moens na zijn opstappen voor Econcern ging werken. Dat blijkt uit het faillissementsverslag van het inmiddels bankroete energiebedrijf.

De provincie Noord-Holland was met Econcern betrokken bij Darwind, producent van windturbines. Eind 2007 polste Moens directeur Berkhout of hij een rol zou kunnen krijgen binnen het bedrijf. De mannen maakten de afspraak dat, als de provincie het Econcern voldoende steun zou verlenen, Moens leiding zou gaan geven aan de windactiviteit op holdingniveau.

Op 1 juli 2008, de dag dat Moens stopte als gedeputeerde, beklonk hij met Berkhout dat hij voor in ieder geval een jaar als adviseur zou worden ingehuurd. Drie dagen later stuurde Moens een nota voor ‘de dagen die ik vanaf januari voor de holding heb gewerkt’ van 25.200 euro. Gedeputeerde Staten zegt „geschokt te zijn door zijn gedrag”.

Gedeputeerde Staten beraadt zich vanmorgen op maatregelen en geven ook direct een toelichting aan Provinciale Staten.

De dagen van Dirk Berkhout lijken geteld bij Typhoon en dit zou zomaar consequenties kunnen hebben voor de bouw van beide Gemini windparken.
We kunnen ons niet voorstellen dat een minister van Economische Zaken accepteert dat er 4.5 miljard subsidie gaat naar een bedrijf waarvan de directie is gebleken niet integer te zijn.

Het is nu duidelijk waarom Nederlandse banken de afgelopen twee jaar niet in Typhoon zijn gestapt en de financiering van beide Gemini windparken nog steeds niet rond is.
Dit bedrijf is nu afhankelijk van buitenlandse aasgieren wier enige doel is de subsidiepot te helpen legen.

Minister Kamp moet vandaag nog alle subsidie die Typhoon krijgt bevriezen en opschorten totdat de hele top van Typhoon die bij Econcern heeft gewerkt, is ontslagen.

Om alles te weten te komen hoe het er bij deze windhandel aan toe gaat, waar de GroenLinks partijgenoten van mevrouw van Tongeren een hoofdrol in spelen, moet u beslist het boek, Windhandel lezen.

Het Econcern debacle is exemplarisch voor de door de Nederlandse regering gevoerde klimaatpolitiek.
Econcern bleef op alle fronten zo ver achter op zijn prognoses, dat de conclusie geen andere kan zijn dan dat ze volstrekt onrealistisch waren.