OP WOENSDAG 20 NOVEMBER 2013  VERSCHIJNT

Onbeperkt klimaatneutrale stroom
Veilig , betrouwbaar en betaalbaar

auteur Arie C. de Goederen

Band 1: Hoofdtekst, 288 pagina’s A4, hardcover
Band 2: Figuurbladen en Bijlagen, 160 pagina’s A4, hardcover

met een Voorwoord van prof.dr.ir. Frans W. Sluijter

uitgave BetaText, Bergen NH, in samenwerking met De Groene Rekenkamer, Apeldoorn.

Al op het omslag wordt de lezer gewaarschuwd: Dit is een analytische studie over een breed thema met veel technische aspecten dat bovendien onderwerp is van ideologische en politieke strijd. Doorgronden hoe het allemaal precies zit, gaat niet zonder wat algebra en veel cijfers, tabellen en grafieken. Naast algemene natuurkundige en technische kennis vraagt dit boek van de geïnteresseerde lezer dus ook wat inspanning en uithoudingsvermogen.

“De beloning voor de inspanning is dan groot. De lezer krijgt een goudmijn ter beschikking om zelf zich een oordeel te vormen over alles wat over onze toekomstige elektriciteitsvoorziening wordt beweerd. Met het materiaal van De Goederen is hij in staat kwalitatieve beweringen te vertalen naar kwantitatieve, zodat hij als een mondige burger aan de discussie kan meedoen.” Aldus prof. Sluijter in het Voorwoord.

“De grote waarde van deze publicatie ligt in de samenhangende behandeling van de verschillende aspecten. Windenergie, bijvoorbeeld, wordt eerst geïsoleerd behandeld en dan in samenhang met de andere methoden om elektriciteit op te wekken. Vele andere bekende beschouwingen blijken eenzijdig en hebben daarmee wellicht ongewild het karakter van propaganda voor een bepaalde vorm van opwekking. Vele deelnemers aan de discussie laden daardoor terecht de verdenking op zich niet geheel belangeloos te staan ten opzichte van het complexe probleem van de elektriciteitsvoorziening. Vaak worden de voordelen van een bepaalde manier van opwekken breed uitgemeten en de nadelen verzwegen of gebagatelliseerd, of omgekeerd.

De Goederen kan niet verdacht worden van enig belang bij de materie anders dan het belang dat iedere burger van dit land erbij heeft. Hij heeft zich vastgebeten in het onderwerp en was niet tevreden voordat hij alle aspecten ervan had doorgrond. Hierdoor bevat het boek een schat aan gegevens die de geïnteresseerde lezer ook ten eigen nutte kan gebruiken.”

BESTELLEN