De Groene Rekenkamer heeft in het kader van de komende landelijke gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar op woensdag 19 maart op verzoek van enkele politieke partijen een quick scan gemaakt van de kosten die om de hoek komen kijken indien een gemeente de ambitie heeft energieneutraal te zijn.

Veel gemeenten laten dit rekenwerk doen bij lokale bureaus omdat die in veel gevallen toch ook al bij de voorbereiding van politieke besluitvorming betrokken zijn. In hoeverre je een dergelijk bureau dan onafhankelijk mag noemen is een vraag waarop het antwoord te raden valt.

Op basis van echte cijfers uit gemeentelijke documenten maakt de Groene Rekenkamer een quick scan van de kosten en baten van een dergelijke energieneutrale ambitie waarbij speciaal gekeken wordt wat het per huishouden gaat kosten.

De Groene Rekenkamer heeft geen enkel plaatselijk belang, u kunt er op vertrouwen dat het onderzoek dat we in de quick scan publiceren onafhankelijk wordt uitgevoerd en gebaseerd is op voor iedereen controleerbare openbare cijfers. Cijfers die veel gemeenten helaas hun inwoners niet vertellen.

De opdrachtgever heeft op geen enkele wijze invloed op het eindresultaat.

Uit de tot nu toe gevoerde onderzoeken is gebleken dat de kosten voor de huishoudens explosief stijgen wanneer een gemeente bijvoorbeeld in 2020 of later energieneutraal wil zijn. De werkelijke cijfers hoort u dan vaak pas na de verkiezingen.

Met onze quick scan in de hand kunt u uw kiezers dan al vóór de verkiezingen vertellen wat elk huishouden extra moet gaan betalen.

Indien u geïnteresseerd bent in het laten maken van een quick scan van alle kosten en baten die verband houden met de ambitie om uw gemeente energieneutraal te laten worden, neem dat contact op via het contactformulier https://www.groene-rekenkamer.nl/contact

We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.