Coronavaccinatie: advies op basis van “weten en geweten”

Professor Theo Schetters sprak op de Ontgroeningsdag over de toekomst van corona-vaccinatie. Na de lezing trok Theo Richel hem aan zijn jas en stelde de vraag: “moet ik mij nu laten vaccineren?”

Citaat:

Ik vind dat je het breder moet benaderen: het is heel vreemd om je eigen lichaamscellen een instructie te geven om heel veel van een eiwit te maken dat jouw lichaam eigenlijk nooit maakt. En ga er dan niet vanuit dat alle celbiologische processen in die cellen hetzelfde blijven lopen, dat gaat zeker niet dezelfde zijn en men heeft totaal geen idee wat de consequenties zijn.

Zie 11:49 in de video, met als logische gevolgtrekking dat dit een van de belangrijke redenen is om vooral op de mRNA vaccins een rem te zetten.

0:00:04.500,0:00:10.710
De wereldwijde campagne om iedereen gevaccineerd
te krijgen tegen corona is eigenlijk het grootste

0:00:10.710,0:00:17.910
experiment ooit. Dat vindt vaccinoloog professor dokter Theo Schetters. Hij sprak op de Ontgroenings

0:00:17.910,0:00:23.790
dag 2021 van de Groene Rekenkamer en na afloop
vroeg ik hem: “moet ik mezelf nou laten vaccineren?”

0:00:25.710,0:00:31.020
Nee, ten eerste hoeft niemand zich te laten
vaccineren; dat mag je zelf weten en bij corona

0:00:31.020,0:00:38.790
zou ik zeggen: ik denk dat
u er redelijk gezond bij staat en dan is vaccinatie

0:00:38.790,0:00:45.690
niet nodig. Er is al een hele tijd commotie over dat
ze mogelijkerwijs niet veilig zouden zijn die die

0:00:45.690,0:00:50.700
vaccins en dat is al een hele tijd, ik neem aan dat er nou
voldoende onderzoek is om daar wat duidelijkheid

0:00:50.700,0:00:56.820
over te geven. Ja dus in begin is er natuurlijk
heel veel kritiek geweest en die is er nog hoor,

0:00:56.820,0:01:03.120
over de veiligheid van de vaccins. Dat dat niet
goed onderzocht zou zijn en dat is het nóg niet. Het

0:01:03.120,0:01:08.640
is wel zo dat we steeds meer data krijgen van
grote groepen mensen die nu gevaccineerd zijn

0:01:08.640,0:01:14.910
en sommige bijwerkingen die zijn nu ook naar
boven gekomen, bijvoorbeeld de bloedstolling

0:01:14.910,0:01:20.610
problemen met de verschillende virus virus vector
vaccins en ik moet er ook meteen even bij zeggen: denk

0:01:20.610,0:01:27.000
niet dat dit bij de mRNA vaccins niet gebeurt want
ook daar zal dit gebeuren, maar omdat het toch een

0:01:27.000,0:01:36.090
ander type vaccin is zie je mogelijk minder
heftige bijwerkingen. Het is een beetje … hoe moet je dat zeggen …

0:01:36.090,0:01:43.200
ik vind het fout dat wij moeten moeten leren
van het vaccineren van hele bevolkingsgroepen, van

0:01:43.200,0:01:48.990
hele landen, om uiteindelijk te weten te komen wat
de bijwerkingen zijn. Dit zijn dingen, die hadden we

0:01:48.990,0:01:54.870
van tevoren moeten weten en natuurlijk is er dan
altijd een mogelijkheid dat er nog een bijwerking

0:01:54.870,0:02:01.500
komt die je niet gezien had, maar zoals het nu gaat, dit
is wel een heel grootschalig experiment zou ik zeggen.

0:02:02.290,0:02:06.820
Het grootste ooit in de hele wereld eigenlijk.
Ja het is grootste ooit en ik denk dat hier ook

0:02:06.820,0:02:13.270
wel een probleem zit in de zin van er wordt
megalomaan gedacht; ik snap het aan de ene kant,

0:02:13.270,0:02:20.350
er is natuurlijk globalisering en we reizen veel
en virussen kunnen snel verspreiden, maar om zulke

0:02:20.350,0:02:27.340
verschillende landen, culturen en volkeren over
één kam te scheren en zeggen van we gaan de hele

0:02:27.340,0:02:33.790
wereld vaccineren dan heb ik van nou dat lijkt mij
schromelijk overdreven als je kijkt naar de corona-

0:02:33.790,0:02:40.870
incidentie op het Afrikaanse continent. In
de verste verte niet te vergelijken met wat er in

0:02:40.870,0:02:48.910
de Verenigde Staten gebeurt of in West-Europa dus
zo’n massale megalomane aanpak, nee, denk niet dat

0:02:48.910,0:02:55.330
we dat moeten doen. Maar wat mensen zeggen is, het
kan dan wel zijn dat normaal-gesproken het veel

0:02:55.330,0:03:01.300
langer duurt voordat zo’n vaccin is goedgekeurd, maar
tot nu toe zijn de resultaten nou ook weer niet

0:03:01.300,0:03:07.870
zo schrikbarend. Valt wel mee toch? En dan doelt
u op de bijwerkingen? Dat heeft te maken met het

0:03:07.870,0:03:14.680
erkennen dat die bijwerking aan het vaccin te
wijten is en wat ik fout vind is dat

0:03:14.680,0:03:20.770
er werden ontzettend veel bijwerkingen gemeld, ook
ernstige bijwerkingen – in Nederland zijn er twaalf

0:03:20.770,0:03:25.480
honderd mensen opgenomen in een ziekenhuis
vanwege de ernst van de bijwerkingen en op

0:03:25.480,0:03:31.840
het ogenblik hebben iets meer dan 400 doden van
mensen nádat ze gevaccineerd zijn. Om een

0:03:31.840,0:03:38.380
of andere reden weet men het zo te draaien alsof
de bewijslast dat dit ten gevolge van vaccineren

0:03:38.380,0:03:46.360
komt alsof dat die bij de patiënt moet liggen. Die
bewijslast – vind ik – ligt bij de fabrikant en ik

0:03:46.360,0:03:52.480
zou zeggen: zo lang niet bewezen is dat het niet
door het vaccin komt, moeten wij ervan uitgaan

0:03:52.480,0:03:59.680
het komt wél van het vaccin. Normaal
gesproken zoals we gewend zijn wordt er overal

0:03:59.680,0:04:04.750
een hoop heisa gemaakt als er ergens een
bijwerking van wat dan ook wordt gevonden en nu

0:04:04.750,0:04:10.330
gaat iedereen meteen in de houding staan om dat te
vergoeilijken alsof er niks aan de hand is? Ja, ik

0:04:10.330,0:04:16.630
heb eerder de vergelijking gemaakt van – je kent die
elektrische bolderkar wel, dat is een Stint

0:04:16.630,0:04:21.040
geloof ik, zoals bekend is er een ongeluk mee geweest en dan
zijn er vier kinderen bij omgekomen, dat is heel erg…

0:04:22.720,0:04:29.830
de hele productie van de bolderkar werd stilgelegd
enz – van dit kan niet, vervolgens zitten wij nu in

0:04:29.830,0:04:39.130
Europa met rond de 14.000 overlijdens die gemeld
zijn na vaccinatie en we hebben het er niet over.

0:04:40.150,0:04:48.130
En ik vind dat, kijk als je het zo grootschalig
aanpakt, dan kan je bijna… is een instantie

0:04:48.130,0:04:54.130
als het Lareb niets te verwijten. Die mensen zijn
helemaal niet op op toegerust om dergelijke

0:04:54.130,0:05:00.730
aantallen bijwerkingen die gemeld worden om die
helemaal goed uit te zoeken… dat je normaal

0:05:00.730,0:05:07.810
gesproken heb laten zien voor de normale griep-
vaccins zitten we onder de 300 meldingen per jaar.

0:05:07.810,0:05:15.340
Da’s nog te doen, maar nu, ze hebben… ze hadden iets
van 100.000 meldingen. Hoe kun je er in godsnaam

0:05:15.340,0:05:25.600
op een goeie – ja laten we nu zeggen goede
manier echt dat helemaal uitspitten van of dit

0:05:25.600,0:05:33.850
nou wel of niet door het vaccin kwam, dus dat is bijna
niet te doen. Het verhaal dat altijd wordt verteld,

0:05:33.850,0:05:41.440
dat de vaccins die men heeft geprobeerd te
ontwikkelen naar aanleiding van SARS-Cov1 en van

0:05:41.440,0:05:48.580
MERS, dat dat allemaal mislukt is en dat dat met
name te maken heeft door het spike proteïne zoals

0:05:48.580,0:05:56.470
dat dan heet en dat dat soort onderzoek in
dit geval helemaal niet eens gedaan is, is dat nou zo?

0:05:56.470,0:06:03.460
Inderdaad, kijk… we weten dus van SARS en
MERS en toen die vaccins gemaakt werden met spike

0:06:03.460,0:06:08.830
dat de proefdieren die waren gevaccineerd en
daarna dus geïnfecteerd om te kijken of dat het

0:06:08.830,0:06:13.780
werkte dat die proefdieren allemaal dood gingen.
Er is een videootje van waarin Ab Osterhaus,

0:06:13.780,0:06:20.110
want dat was zijn onderzoek, dat resultaat vermeldt…
dat hij zei van dus dan weet u wat u kunt

0:06:20.110,0:06:28.180
verwachten. Dat onderzoek is dus niet gedaan met
deze vaccins, dus die fase is eigenlijk

0:06:28.180,0:06:36.340
overgeslagen. Waar naar gekeken is… Nee, ze hebben proefdieren gevaccineerd en die ontwikkelden geen Covid.

0:06:36.340,0:06:41.920
Ze hadden ze geen goed model dus die mensen
of de proefdieren ontwikkelden geen Covid dus

0:06:41.920,0:06:47.860
ze hebben niet een echt model voor de ziekte dus dan
krijg je dat je dan maar een andere parameter gaan

0:06:47.860,0:06:53.200
meten van kan ik dan virus meten, misschien meet
ik meer of minder virus? en dat hebben ze gedaan en

0:06:53.200,0:07:01.780
dat er is ook de uitlees geweest bij de mensen bij
de humane proeven waarbij er dus in het geval van

0:07:01.780,0:07:07.930
Pfizer dus 20.000 mensen gevaccineerd waren en
20.000 hun placebo kregen en waarbij men toen

0:07:07.930,0:07:13.270
gekeken heeft van hebben de mensen klachten en het
was dan dus bijvoorbeeld snotneus of kuchen; want

0:07:13.840,0:07:20.830
echt ziek hadden ze er maar een paar, maar vier
in hele groep en dus en dat werd gecombineerd

0:07:20.830,0:07:29.440
met van is PCR positief ook corona, ja of nee.
Dat zijn de getallen en dat is dus… je bent dus

0:07:29.440,0:07:35.050
niet toegekomen aan die experimenten waarbij je
dus deze vaccins heb gebruikt en in proefdieren

0:07:35.050,0:07:39.790
om ze te vaccineren en vervolgens de SARS-Cov2
te geven en dan kijken wat er gebeurt,

0:07:40.480,0:07:48.130
dat hebben we niet. En moet ik dan steeds in dit
verhaal denken aan het spike proteïne als

0:07:48.130,0:07:54.940
de grote verdachte? Ja, dit is interessant hè?
Dus Bridal -dat is een Canadese arts volgens mij, een

0:07:54.940,0:08:01.060
onderzoeker en die heeft gezegd van ja het wordt
tijd dat we… het toch maar gewoon toegegeven wordt dat

0:08:01.060,0:08:07.840
dit eigenlijk het verkeerde eiwit is, omdat het
eiwit zoals dat dus nu in de code zit en zoals

0:08:07.840,0:08:14.950
dus nu in mensen tot expressie gebracht wordt
als zij met mRNA worden gevaccineerd, dat is

0:08:14.950,0:08:21.190
toxisch, dat heeft een een biologische werking
in je lichaam en het triggert daar van allerlei

0:08:21.190,0:08:29.630
ontstekings achtige reacties waardoor de mensen met
de meest uiteenlopende problemen komen. Klopt het

0:08:29.630,0:08:37.640
wat ik heb begrepen, dat die… hoe zeg je dat, dat
klonteren van het bloed en die trombocytopenie

0:08:37.640,0:08:43.460
dat dat in verband gebracht kan
worden met dat spike eiwit en dat hetzelfde geldt

0:08:43.460,0:08:50.870
voor de myocarditis die jonge mannen zou treffen?
Ja oké en ik moet zeggen, ik zelf weet van de myocarditis

0:08:50.870,0:08:56.990
niet precies de pathogenese en je
kan je wel voorstellen – en dat heeft professor Bhakdi

0:08:56.990,0:09:05.030
duidelijk naar voren gebracht en is later ook
in experimentele studies aangetoond –dat het spike eiwit

0:09:05.030,0:09:10.520
dat gemaakt wordt, dat kan gewoon bloedplaatjes
laten klonteren en als het spike eiwit op je

0:09:10.520,0:09:15.050
eigen lichaamscel aan een oppervlak tot
expressie komt, dan kunnen bloedplaatjes daarmee

0:09:15.050,0:09:22.070
reageren en dat levert dus activatie van stolling
vervolgens informatie dus een ontstekingsreactie

0:09:22.850,0:09:27.860
en de beschadiging van toen we de de vaatwand en
dan kan er dus, dan kunnen er bloedingen optreden.

0:09:29.900,0:09:36.320
Dus je hebt bloedingen, je hebt ook stolsels.
Men zegt dan, let op als je ernstige hoofdpijn

0:09:36.320,0:09:41.150
krijgt na vaccinatie moet je eigenlijk meteen
naar het ziekenhuis want dat is een… ernstige

0:09:41.150,0:09:48.350
hoofdpijn is een indicatie van dat er ontstaan, er zitten
bloedproppen in je hoofd. Ja en dat is dus wel gewoon

0:09:48.350,0:09:54.080
een realiteit. Het gebeurt niet altijd. Echt,
dat is echt gebeurd? Ja, ja en dat gebeurt lang

0:09:54.080,0:09:59.510
niet iedereen en bij de meeste gebeurt het niet.
Maar dat is wel wat ik tegen massa- vaccinatie heb.

0:09:59.510,0:10:06.140
Als er geen indicatie is voor jou persoonlijk,
dat jij daardoor beter beschermd bent tegen het

0:10:06.140,0:10:12.530
virus dan vind ik… dan moet je dit niet doen want
het risico dat je de zoiets oploopt en daar aan

0:10:12.530,0:10:18.710
sterft want daar sterven ook mensen aan, dat is dan
gewoon veel te groot dus ik… kijk, en dan kan je

0:10:18.710,0:10:24.830
nog voorstellen, en misschien als je in een bepaalde
risicogroep zit en je denk van ja ik wil toch dat

0:10:24.830,0:10:30.440
risico niet lopen, ik laat mijn vaccineren want ik
ben toch al 70 nou als je 70 bent dan vind je zelf

0:10:30.440,0:10:38.030
nog jong, maar goed, dat kan dan, ja dan boet je
misschien wat in op de tijd dat je geleefd hebt,

0:10:38.030,0:10:47.430
dat is een ander verhaal dan wanneer je kinderen van
10 jaar gaat doen. Wat ik heb begrepen

0:10:47.430,0:10:55.500
is dat men zegt die bloedstollinkjes en dergelijke
dat is iets wat optreedt in zeg maar de eerste

0:10:55.500,0:11:01.260
maand na de vaccinatie en daarna heb je het wel
gehad maar ik hoor ook een verhaal dat dat spike

0:11:01.260,0:11:07.950
eiwit zich zou gedragen als een soort van prion
en dat prion is een heel griezelig beest, dan geen

0:11:07.950,0:11:13.110
eens beest, maar laat die discussie maar even
zitten, en wat verdacht wordt van het veroorzaken

0:11:13.110,0:11:19.140
van gekkekoeienziekte, Creutzfeldt-Jakob en
nog een heleboel andere narigheid; is dat nou zo

0:11:19.140,0:11:23.700
maar loze angst, ja u zult zeggen van het is niet
uitgezocht dus ik kan daar geen antwoord op geven. Nee, da’s

0:11:23.700,0:11:28.830
niet zomaar loze angst. Er is een publicatie,
volgens mij heette man Klassen en die heeft

0:11:28.830,0:11:35.580
aangetoond dat in cellen waarin spike proteïne
tot expressie gebracht wordt, er biochemische

0:11:35.580,0:11:41.640
processen plaatsvinden die geassocieerd zijn
met prion-achtige ziekten, laat ik het zo

0:11:41.640,0:11:49.590
voorzichtig formulieren. Dat op zich is… je zou
kunnen focussen op de prionen, zou je kunnen doen. Ik

0:11:49.590,0:11:56.370
vind dat je het breder moet benaderen: het is heel
vreemd om je eigen lichaamscellen een instructie te

0:11:56.370,0:12:01.920
geven om heel veel van een eiwit te maken dat jouw
lichaam eigenlijk nooit maakt. En ga er dan niet vanuit

0:12:01.920,0:12:08.430
dat alle celbiologische processen in die cellen
hetzelfde blijven lopen, dat gaat zeker niet

0:12:08.430,0:12:13.770
dezelfde zijn en men heeft totaal geen idee wat
de consequenties zijn en daarom ben ik tegen deze

0:12:13.770,0:12:21.010
mRNA-vaccins. Ja, u bent tegen, dus wat zegt u wel?
Moeten ze van de markt verdwijnen, stoppen met

0:12:21.010,0:12:26.230
vaccineren? Hoever hoever gaat u? Ja, ik ga zo ver
om te zeggen de mRNA vaccins die zouden als het

0:12:26.230,0:12:32.830
aan mij ligt meteen gestopt moeten worden. En
die andere? En virus-vector vaccins, ik

0:12:32.830,0:12:40.330
houd nog een slag om de arm maar ik ben daar ook
niet gerust op. In het najaar komen de traditionele

0:12:40.330,0:12:48.010
vaccins als het goed is, dus Novavax en het eiwit-
vaccin van GSK-zanovi waarvan we

0:12:48.010,0:12:53.260
de technologie en de gebruikte adjuvant
veel beter kennen en dus daar wel een redelijk

0:12:53.260,0:12:57.970
verwachtingspatroon hebben over wat bijwerkingen
zouden kunnen zijn en dan zou ik zeggen

0:12:57.970,0:13:04.960
als het kan zo snel mogelijk, als je toch wilt
vaccineren, daarop overstappen. En aan dat soort

0:13:04.960,0:13:10.330
vaccins verdient u niets? Ik verdien aan
geen enkel vaccin, en behalve aan de vaccins.. nee,

0:13:10.330,0:13:14.680
zelfs daar verdien ik niet aan, aan de vaccin die
ik nu maak want dat is voor een tropische ziekte bij

0:13:14.680,0:13:24.220
koeien en dat, daar hebben we geen bedrijftoestanden
in, helemaal niks, dus dit is gewoon geweten, weten

0:13:24.220,0:13:32.920
en geweten. Tenslotte, maar even buiten de medische
wereld of buiten de medische wereld, ik hoor ook

0:13:32.920,0:13:39.490
nogal wat geluiden van mensen die zeggen van
het gaat helemaal niet om corona, het gaat om

0:13:39.490,0:13:46.300
het vaccin. Men wil de wereld aan een vaccin hebben,
ze allemaal in de centrale database krijgen en

0:13:46.300,0:13:51.700
ze dan controleren. En dan gaan verstandige
mensen zoals u en ik zeggen complotdenken, een

0:13:51.700,0:13:56.260
complot denker, maar is er ook een ander woord
voor? Nou ik weet niet wat daar een ander woord

0:13:56.260,0:14:00.130
voor is. Laat ik het zo zeggen, de informatie
die de overheid geeft, is geen informatie maar

0:14:00.130,0:14:05.980
die lijkt meer op propaganda. Dus daar wordt geen
afgewogen informatie gegeven. Mensen hebben geen

0:14:05.980,0:14:12.430
idee waar ze wel of niet voor kiezen en of dat
nou wel of niet nodig is, dus inderdaad krijg je

0:14:12.430,0:14:20.920
de indruk dat het vaccineren een doel op zich is
geworden en als je kijkt naar de getallen die Van

0:14:20.920,0:14:28.570
Dissel heeft gepresenteerd dat
de epidémie, de corona epidemie eind mei

0:14:28.570,0:14:34.960
vorig jaar eigenlijk al verdwenen is en men
toch doorgaat met deze urgentie van vaccineren

0:14:34.960,0:14:39.550
dan denk ik van het gaat jullie gewoon om het
vaccineren op zich, maar niet over volksgezondheid

We kunnen u melden dat, voor het eerst in onze geschiedenis, we in conflict zijn gekomen met de criteria waaronder YouTube inhoud plaatst. Althans, verwijdert, want plaatsen was bijna zonder problemen. De reden?

“Medische misinformatie”

… in het geval van het getoonde interview met professor Theo Schetters.

U kunt zelf oordelen wat voor soort informatie er wel doordringt op dergelijke platforms, zodra de kritische geluiden, hoe afgewogen en genuanceerd ook, eenvoudigweg geëlimineerd worden. Voor de zekerheid hebben we het platform Odysee omarmd. Bekijkt u ons materiaal gerust daar en laat een oordeel en een commentaar achter.

Update: “Corona Ontmaskerd” is leverbaar.

Op 16 juli lanceerden we met een goed gesprek in de studio van Blauwe Tijger over de achtergronden en ontwikkelingen, het tweede boek van Bhakdi en Reiss dat nu is verschenen.

Te bestellen is dit boek, waarvoor De Groene Rekenkamer tekende voor de vertaling, hier. Wij zullen hier spoedig – als extra service – twee zaken op de website toevoegen:

  • een index
  • een snel raad te plegen digitale referentielijst.

Kijk het gesprek, met huisarts Berber Pieksma, vertaler Martien de Wit en eindredacteur Cyril Wentzel hier. Een uitzending van anderhalf uur om te vieren dat we dit belangrijke boekwerk in luttele maanden konden uitbrengen.


Interview met professor Theo Schetters Coronavaccinatie advies op basis van “weten en geweten” de toekomst van corona-vaccinatie

Stichting De Groene Rekenkamer

is een door ingenieur-wetenschappers en journalisten opgerichte stichting met als missie: Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies … –> Lees hier verder …