Ivermectine: het penicilline van de 21e eeuw?

Wat zou het mooi zijn als er een medicijn was tegen corona. Maar daar wordt veel minder over gesproken dan over vaccinatie en lockdowns. Die medicatie zal er dan wel niet zijn, toch? Lees verder, want er blijkt tenminste één middel te zijn dat zowel lijkt te werken ter voorkoming als ter bestrijding van de ziekte.

Gedurende een aantal maanden volgen we de ontwikkelingen rond een middel met de naam Ivermectine en spreken we met mensen die verstand van medicatie hebben. De meningen lopen ietwat uiteen. Maar ook niet iedereen blijkt even goed op de hoogte van de laatste inzichten. Die discussie is dus nog niet afgerond. De meest enthousiasten van onze raadgevers hebben zich er ook tegelijk het meest in verdiept en dus volgen we de wereldwijde adoptie, toepassing en studies op de voet. We zijn dan ook bezig om een informatie-overzicht in de Nederlandse taal samen te stellen en ook een compact overzicht van de meest essentiële informatie, vragen en antwoorden.

Nu is de relevantie van een medicijn duidelijk, namelijk strategisch gepositioneerd naast vaccinatie, maar tegelijk ligt daar een probleem. Spoedprocedures voor toelating van de experimentele vaccins waren en zijn immers afhankelijk van het niet bestaan van medicatie. Wát nu als die wel bestaat?

De vaccins zelf waren onderwerp van een vorig artikel met het hoofdstuk De Inentingsroes waarin bedenkingen werden aangedragen, voor oud en vooral voor jong. Het lijkt onverstandig om te wachten met het verspreiden van de informatie over Ivermectine, ter voorkoming van leed. Is dit alternatief geloofwaardig, ondanks dat het middel hier niet in de nationale medische protocollen is opgenomen?

Als er maar een fractie waar is van de claims van de  successen over de gehele wereld, van Peru tot India, dan is dit middel een ware game-changer. Ik had deze informatie nog niet op de website geplaatst. Maar in de afgelopen week is iemand in korte tijd overleden die ik recentelijk had bezocht, zonder dat ik  heb aangedrongen om het middel te gebruiken om het risico te verlagen. Daar heb ik spijt van. Als Groene Rekenkamer geven we geen medisch advies, dat ligt buiten onze competentie. Wel kunnen we een oordeel vellen over de informatie die voorhanden is en winnen we advies in van ondermeer doktoren, immunologen en farmaceuten.

In afwachting van nadere informatie, discussie en misschien zelfs consensus bij onze adviseurs, presenteren we daarom hier een drietal informatieve video’s. Zodat u zélf kunt beslissen wat u er van vindt. Dat kunt u ons bij de commentaren laten weten.

Cyril Wentzel
voorzitter

Deze uitzending van 19 maart 2021 bevat een discussie tussen een zestal medici die min of meer ervaring met het middel hebben.

  • Dr. Mobeen Syed, moderator;
  • Dr. Wathelet PhD, een specialist uit België. Zijn LinkeIn profiel vindt u hier;
  • Dr. Kory, publiek gezicht van het Amerikaanse FLCCC en promotor van de Ivermectine behandeling,  zie https://covid19criticalcare.com;
  • Prof. Schwarz, Center for Tropical Medicine in Israel
  • Prof. Carvallo, professor for Internal Medicine in Argentinië.
  • Dr. Lawrie PhD, The Evidence-based Medicine Consultancy Ltd. in het VK.

En hieronder staat een zeer begrijpelijke 15 minuten durende uitleg over de werkingsmechanismen van Ivermectine en ook HCQ, in het Nederlands, door emeritus hoogleraar experimentele immunologie Pierre Capel.

Tot slot, ook al is anekdotisch bewijs minder stringent, het is toch goed om dit persoonlijk succesverhaal te horen.

Overigens is het wellicht mogelijk om het middel via uw arts te verkrijgen. Het is goedkoop, gangbaar en is wereldwijd in miljarden doses verstrekt tegen vooral parasieten. Meer informatie ook over de dosering en diverse protocollen via de website van het Amerikaanse FLCCC.

Aanpassing d.d. 25-3-21:

Voor meer informatie over de mogelijkheid van een consult door een huisarts met kennis over Ivermectine zijn we verheugd u te kunnen doorverwijzen naar de website van de stichting Zelfzorgcovid19.