Eigen Huisvesting

(Dit bericht slaat op de situatie anno 2013. Nu bij de nieuwe initiatieven van 2019 is het zo dat we weliswaar geen vast kantoor hebben, maar we dit wel degelijk ambiëren. Zodra de financiële situatie dit toestaat. Houdt u dit in het achterhoofd bij het lezen van dit wat oudere bericht)

Nu we via de nieuwsbrief een eerste oproep gedaan hebben voor extra donaties om de doorstart van de Stichting De Groene Rekenkamer mogelijk te maken, kregen we ook wel de vraag of met die nieuwe huisvesting de overhead niet onnodig oploopt. Om te beginnen: de overhead en überhaupt de jaarbegroting is extreem beperkt ook met de nieuwe huisvesting. Op dit moment gaat het om 1 vaste en 2 tijdelijke werkplekken. Ook kunnen we de vergaderzaal op de begane grond gebruiken voor de maandelijkse bestuursvergadering en zelfs voor een congres met sprekers. Zie foto onderaan. Zeer betaalbaar.

Toch is het een breuk met het verleden om op een vaste herkenbare locatie te gaan zitten. De naam “Groene Rekenkamer” roept nu eenmaal bepaalde verwachtingen op en juist die willen we waarmaken. De Groene Rekenkamer moet niet langer een cabareteske geuzennaam zijn, maar gewoon serieus zeggen wat het is: een rekenkamer gespecialiseerd op het hele groene terrein. Het opbouwen van een zekere overhead is daarbij bijna een doel op zich. Want hoe zou het mogelijk zijn om zonder overhead weerstand te bieden aan de vele clubs met legerscharen aan fte’s die Nederland zaken voorspiegelen en voorrekenen, die naar ons idee een echt kritische rekentoets niet doorstaan.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat De Groene Rekenkamer een forse jaarlijks stijgende jaarbegroting krijgt, waarmee baanbrekend degelijk onderzoek en professionele geloofwaardige communicatie van de resultaten mogelijk worden. En denk dan vooral niet: “dan is mijn kleine donatie een druppel op een gloeiende plaat”. Allerminst! Wij zijn ervan overtuigd dat het huidige bestand aan enkele honderden kleine donateurs een nucleus kan zijn van een minstens 10 maal grotere groep enthousiaste kleine donateurs. Uiteindelijk moet een bestand aan donateurs vergelijkbaar met het aantal leden van een politieke partij mogelijk zijn en dan kunt u vast uitrekenen wat je dan aan kleine donaties bijeen brengt.

Afsluitend: de nu na een eerste e-mailing binnenstromende donaties via de nieuwe ideal-betaalmogelijkheid zijn zeer bemoedigend. Iedereen krijgt een persoonlijk bedankje van de nieuwe voorzitter en tevens een uitnodging om eens in het nieuwe pand langs te gaan. U kunt de volgorde natuurlijk ook omdraaien: eerst langsgaan en proeven van de nieuwe wind die nu waait en dan kijken welke persoonlijke bijdrage U kunt leveren. Het spreekt voor zich dat vaak juist niet financiële persoonlijke bijdragen de mooiste zijn. Anderzijds: voor niets gaat de zon op.

Vergaderruimte op kantoor De Groene Rekenkamer Apeldoorn