De filosofische basis van de dwaling in de klimaatwetenschappen

even complexe als fraaie bewolking

Dat we kunnen stellen dat er in de klimaatwetenschap sprake is van grootschalige dwaling, zal vele bezoekers van deze website niet verbazen. Waar dat vandaan komt, naast de links-ideologische politieke vraag-sturing, is weer een andere kwestie waar weinigen zich aan wagen. Des te belangrijker is het om hier vooruitgang in te boeken en dit is daarom reden voor een gericht project.

In de loop van het jaar zullen we u hier voorstellen welke aanknopingspunten we hebben en hoe en met wie we het project gaan invullen. Dit betreft een fundamentele aanval op de wetenschappelijke basis van de klimaatdwaling. Die levert een epistemologische verklaring waarom vele wetenschappers blijven volharden in het klimaat- en CO2-paradigma en laat zien welke fouten ze daarbij maken. Daarnaast wijst het de weg naar betere wetenschapsbeoefening waarbij het volgen van de wetenschappelijke methode niet meer hoeft te worden bevochten. Hoe mooi zou het zijn als de Groene Rekenkamer zichzelf overbodig zou maken!

Het is altijd mogelijk om een bericht te sturen via de contact-pagina. Het heeft in dít geval voor onze voorgenomen projecten voordeel om op een open wijze over deze onderwerpen een discussie te voeren en suggesties te verzamelen.

Daarom openen we hieronder een mogelijkheid om deze reacties te geven.