Poolpendeldienst van het NOS-journaal

Vrijdag 15 juni 2018

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Een poos geleden werd de argeloze kijker vergast op alarmistische berichten over het nakend ijsvrij worden van de Noordpool. Met name mevrouw Bernice Notenboom beijverde zich om de kijker, CEO’s, bankiers en verzekeraars te doordringen dat onze planeet nu echt naar de knoppen gaat. Nog een paar jaar, eigenlijk nu al, is het onomkeerbaar. Ze weet zelf niet meer wat ze bij andere gelegenheden heeft gezegd. Zie hier.

Inmiddels is de situatie niet in haar voordeel en de CEO’s, zelfs één van hen snikkend gebukt onder aangepraat schuldgevoel, gewijzigd. Iets wat overigens niet verwonderlijk is, aangezien de natuur nu eenmaal haar eigen weg gaat. Zie hier. 1979 vormde juist een topjaar van ijsbedekking toen de satellietmetingen begonnen. Makkelijk scoren dus met sombere voorspellingen. Meer iets voor waarzeggers en astrologen. Zie hier ter illustratie. Nu het echter zo goed gaat op de Noordpool, proberen ze het maar met de Zuidpool. Wederom mochten wij maar een deel van het verhaal horen. Je moet toch wat met je alarmisme en voor Munneke zat er weer een leuk reisje in. Er is al eerder geschreven over de situatie op de Zuidpool, want dat afsmelten waar afgelopen donderdag zo’n heisa over werd gemaakt, is al jaren bekend. Zie hier. Dit artikel wijst op de natuurlijke oorzaken van afsmelt van dit zeer beperkte deel van de Zuidpool o.a. door onderzees vulkanisme.  Vulkanisme lijkt een veel betere verklaring voor het afbreken van zeer grote ijsplaten, met name als men een breuk midden op de plaat ziet ontstaan, dan de opwarming van de atmosfeer met 1 graad sinds 1870.

Het KNMI geeft in een rapport de verdwenen warmte gevonden aan dat 5 graden verwarming van de atmosfeer op zeeniveau gelijk staat aan 0,02 graden opwarming van de oppervlakte van de oceanen. Zie hier.

Warme lucht is dus zeker geen hoofdoorzaak, want die kan water niet noemenswaard opwarmen. Alleen zoninstraling kan dit verklaren. Ik kan dan ook hier dit uitstekende, zo niet cruciale, artikel aanbevelen.

Munneke draaide hier bij Jinek (zie na 10minuten) omheen of wist het zelf niet precies. Eerst dit over vulkanisme. Dit noemde hij niet. Dit is onthouden van relevante informatie om de mogelijkheid van het menselijke aspect te kunnen suggereren, maar zonder wetenschappelijke onderbouwing.

Daarna over het effect van warme lucht op de temperatuur van zeewater. Dit is immers te verwaarlozen. Ook hier draaide hij omheen. Dus nee, als je goed naar Munneke luistert probeert hij het ontbreken van de menselijke invloed te verdoezelen, maar wel overeind te houden door de suggestieve opmerkingen van Jinek. Hier ontbrak evident relevante kennis van Jinek om kritische vragen te stellen. Of besefte ze dat het inderdaad uitsluitend om natuurlijke invloeden ging, maar wilde ze dat dit onbenoemd bleef. Gemiste kans in elk geval om als objectief en ter zake kundig over te komen. Hier is geen sprake van.

Tot slot over die gevreesde zeespiegelstijging. Ten eerste is het interessant om welk deel van de Zuidpool het nu eigenlijk gaat. Dit vinden we hier. Conclusie:

Even if all of the melting was from the only place in Antarctica that’s actually losing ice (only slightly sarcastic), the Antarctic Peninsula, it would only be 1.441%… Leaving 98.559% of the ice on the Antarctic Peninsula un-melted, along with 100% of the ice on the other 99% of the Antarctic Ice Sheet.

Nu dan ten tweede. In de uitzending van Jinek zien en horen we dit na ongeveer 10 minuten:

“In de afgelopen 25 jaar is de zeespiegel met 7,6 mm is gestegen.” Dit is 0,3 mm/jaar. Dus over 80 jaar is dit 24 mm. Die extrapolatie naar het totale ijspakket op de Zuidpool is dus speculatief  alarmisme.
Munneke wetenschappelijk onderlegde  poolonderzoeker?

Dan is het interessant om kennis te nemen van deze volgende bevinding:  de gemiddelde trend van 147 PSMSL meetstations die ten minste tot 2005 doorlopen bedraagt 0,678 mm/jaar.”

Je vraagt je dus af wat er zo alarmerends aan de hand is op de Zuidpool.

Het lijkt er eerder op dat de NPO zich tot taak heeft gesteld om de weerlegde AGW-hypothese en de eveneens weerlegde hockeystickgrafiek van Mann (door het IPCC uit de boeken gehaald) tegen alle feiten in blijft opdringen. Tja, zonder klimaatalarmisme valt natuurlijk een verdienmodel weg en hiermee het fiasco van een ideologie.

Dus pendelen we maar op kosten van de belastingbetaler van pool tot pool om de illusie van die ideologie en het verdienmodel door lysenkoïstisch alarmisme in stand te houden.