Hoogste windturbines van Nederland in eeuwenoud Fries cultuurlandschap

Donderdag 14 juni 2018

De Provincie Fryslân is voornemens om een windmolenpark te realiseren in eeuwenoud cultuurlandschap. Een park met de allerhoogste turbines van Nederland. Negen stuks van 210 meter hoog. Tot op veertig kilometer zichtbaar.

Veel Friezen zijn fel gekant tegen dit plan. Zij zien het als de zoveelste aantasting van het unieke Friese landschap. Zo ook Geert Mak. In een filmpje op Youtube legt hij haarfijn uit hoe dubbel de Provincie Fryslân met het landschap omgaat.Het toeval wil dat het bedreigde gebied de omgeving is waarin de beroemdste dichter van Friesland, Obe Postma, geboren en getogen is. In honderden gedichten bezong hij het landschap. Nu tijdens Culturele Hoofdstad 2018 wordt Obe Postma op alle mogelijke wijzen herdacht. Volgend jaar wordt het landschap dat hij bezong vernietigd.

Wilt u eerst meer informatie dan kunt u ons uiteraard altijd bellen:
06 50 80 99 98 : Piebe Piebenga over windturbines en Fries cultuurlandschap
Stichting Hou Friesland Mooi
06 53 55 22 55 : Jeroen Hoogendoorn over windturbines en falend Fries bestuur
WaterLand Media

 

PERSBERICHT
===========

Hoogste windturbines van Nederland in eeuwenoud Fries cultuurlandschap

De provincie Fryslân wil samen met NUON en een aantal initiatiefnemers bij de kop van de Afsluitdijk een windmolenpark neerzetten met de allerhoogste turbines van Nederland. Negen stuks. 210 meter hoog. Tussen de kerktorens van Wons en Cornwerd die respectievelijk 20 en 30 meter hoog zijn. Een park dat totaal niet in verhouding staat met de omgeving. Midden in een oud cultuurgebied en pal naast de monumentale Pingjummer Halsband, een beschermde dijk uit de 10e eeuw.

Burgers uit de omgeving zijn fel gekant tegen dit plan. Niet alleen vanwege de verwachte geluidsoverlast, de slagschaduw en de dag en nacht knipperende verlichting die tot op een afstand van veertig kilometer zichtbaar zal zijn, maar ook omdat het de zoveelste aantasting is van het unieke Friese landschap.

Vier weken geleden heeft Lonely Planet Friesland in de top 3 gezet van mooiste onontdekte plekken van Europa. De Provincie staat daarbij te juichen. En terecht. Maar ondertussen lijkt diezelfde Provincie er weinig aan gelegen om dat unieke Friese landschap in stand te houden.

Friesland is mooi. Maar hoelang nog? Steeds meer Friezen maken zich er ernstig zorgen over. Ook Geert Mak is fel gekant tegen dit plan. Het toeval wil dat het bedreigde gebied de omgeving is waarin Obe Postma, de beroemdste dichter van Friesland, geboren en getogen is. In honderden gedichten beschreef hij het gebied. Nu, tijdens Culturele Hoofdstad, wordt Obe Postma op vele manieren herdacht.

In een filmpje op Youtube legt Geert Mak haarfijn uit hoe dubbel de Provincie Fryslân met het landschap omgaat. Aan de ene kant maken ze er tijdens Culturele Hoofdstad 2018 goede sier mee, aan de andere kant brengen ze het genadeloos om zeep.

De voltallige Gemeenteraad van Súdwest Fryslân is tegen dit plan. Maar Gedeputeerde Staten volhardt in haar voornemen ondanks alle kritiek. Op 27 juni neemt Provinciale Staten een definitief besluit. Inmiddels rommelt het in Leeuwarden.