EA laat bewoners niet in de kou staan

Donderdag 1 februari 2018

In de flats in Pijnacker-Noord zijn de bewoners behoorlijk zenuwachtig. Al een tijd lang zijn de bewoners in discussie met de verhuurder, Rondom Wonen. De bewoners zijn het helemaal niet eens met de manier waarop Rondom Wonen de kosten voor de verwarming van hun woningen in rekening brengt.

Hoe die berekeningen gaan is nogal een technisch verhaal met Warmtewet, kostenverdeelsleutels, omrekenfactoren, gigajoulemeters en warmtewisselaars. Als je hierin niet goed thuis bent, gaat het je al snel duizelen. En dan geloof je het wel en geef je het op. Maar niet iedereen!

De inwoners zagen dat de rekening veel hoger was dan vroeger. De verandering was gekomen nadat  in december 2015 is overgestapt van aardgas naar aardwarmte.

Nu is iedereen voor duurzame energiebronnen, ook de bewoners van de flats in Pijnacker-Noord. Maar ze willen er wel warm bij  zitten en dat is nu niet het geval.
De aardwarmte levert een toevoer van 65 graden Celsius en met aardgas was het 87 graden Celsius. En als je beneden, vlak bij de aanvoer, zit gaat het nog wel. Maar op 4 hoog is het allemaal al erg afgekoeld.

Op zich zou dit wel op te vangen zijn als de woningen gelijktijdig ook voldoende zouden zijn geïsoleerd. En dat is waar het volgens de inwoners ook aan ontbreekt. Er is bijvoorbeeld op maar een paar plaatsen dubbel glas geplaatst. En nu zitten de bewoners in de kou en moeten de warme wollen sokken en een extra trui aan. Niet behaaglijk, al helemaal niet als je wat ouder bent of een (mobiele) beperking hebt.

Drie bewoners zijn naar de Huurcommissie gestapt en hebben daar gelijk gekregen. Maar tot nu toe heeft dat gelijk weinig opgeleverd. Rondom Wonen is het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie en stapt naar de kantonrechter.

Niet leuk voor de bewoners, het is nooit fijn als je de deurwaarder met een dagvaarding voor je neus krijgt!

Eerlijk Alternatief vindt dit een vreemde gang van zaken. Hier moeten verhuurder en bewoners(vereniging) toch onderling uit kunnen komen?

Wij hebben daarom vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Wij willen niet dat de bewoners in de flats in Pijnacker-Noord in de kou zitten!

(Bron: Hier )

Eerlijk Alternatief is een groep van 31 inwoners die zich, net als u, druk maakt over Pijnacker-Nootdorp. Zij stellen de vraag: “Waar maakt u zich druk”, niet alleen aan zichzelf, maar ook aan u.
Eerlijk Alternatief zit 9 jaar in de gemeenteraad en komt nu op voor een groep bewoners die met de verhuurder, Rondom Wonen, een meningsverschil hebben over de kosten van hun warme water dat middels aardwarmte wordt verwarmd.